Zajęcia z word: 1 Konfiguracja 1Pobieranie 56.91 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar56.91 Kb.

Zajęcia z WORD: 1

Konfiguracja 1

Wpisywanie tekstu 1 2

Formatowanie akapitu 2

Formatowanie tekstu i wpisywanie tekstu 2 3

Ustawienia strony i dokumentu 5

Pisownia i gramatyka 5

Szablony i style 6

Formularze 7

Proste makro 7

Wstawianie obrazów i obiektów 7

Tabele 8


Bazy danych i korespondencja seryjna 8Zajęcia z WORD:
Konfiguracja

1) Dostosowanie pasków narzędzi 1. Otwieranie pasków narzędzi:

  1. Widok -> Paski narzędzi

  2. Klikając szare puste pole koło pasków narzędzi

 2. Rozwinięcie strzałki po prawej stronie paska

  1. -> Pokaż przyciski w jednym rzędzie

  2. -> Dodaj lub usuń przyciski

   1. -> Dostosuj

 3. Linia po lewej stronie paska -> przenoszenie paska

2) Zakładka Plik 1. Otwieranie plików -> Otwórz

 2. Tworzenie nowych plików -> Nowy

 3. Zapisywanie istniejących już wcześniej plików -> Zapisz

 4. Zapisywanie nowych plików -> Zapisz jako

 5. Wybór ostatnio edytowanych dokumentów -> lista na dole zakładki

 6. Zamykanie programu WORD -> Zamknij

3) Zakładka Widok 1. Widok Normalny -> podział stron zaznaczony linią kropkowaną

 2. Układ sieci Web -> stosuje się tylko do stron internetowych tworzonych w WORD

 3. Układ wydruku -> oddzielone strony

 4. Powiększenie -> możliwość powiększenia tekstu (nie zmienia wielkości czcionki w dokumencie)

 5. Pełny ekran -> powiększa dokument do rozmiaru ekranu (znikają wszelkie paski narzędziowe)

4) Okienko zadań 1. Otwieranie -> Widok

 2. Właściwości -> Rozwinięcie strzałki po prawej stronie nagłówka -> 8 funkcji okienka zadań


Wpisywanie tekstu 1

1) Pisanie tekstu 1. Klawiatura -> po prawej stronie paska Windows wybrać klawiaturę (ikona klawiatury) „programisty”, czyli Polski

 2. Język -> po prawej stronie paska Windows (Znaczek EN lub PL) wybrać język polski

 3. Polskie czcionki -> trzymając prawy [Alt] lub lewy [Ctrl + Alt]

2) Poruszanie się po dokumencie: 1. [Ctrl + strzałka w prawo] –> początek następnego słowa

 2. [End]/[Home] –> koniec/początek wiersza

 3. [Ctrl + strzałka w dół] –> początek następnego akapitu

 4. [Ctrl + Alt + Pg Dn] –> dół okna

 5. [Pg Dn] –> następne okno

 6. [Ctrl + Home]/[Ctrl + End] –> początek/koniec dokumentu

3) Zaznaczanie tekstu 1. Kliknij dowolny punkt w słowie -> raz: Słowo / dwa razy: Akapit

 2. Przeciągnij myszką na lewą stronę tekstu, aż pojawi się strzałka w miejsce kursora, kliknij ->

raz: Wiersz / dwa razy: Akapit/ trzy razy: cały dokument

 1. Zdanie – trzymaj [Ctrl] i kliknij punkt w zdaniu

 2. Grupa znaków

  1. Myszką

  2. kliknij przed pierwszym znakiem, przytrzymaj [Shift] i kliknij po ostatnim znaku

 3. Rozdzielne części dokumentu -> trzymając [Ctrl]

 4. Cały dokument -> Edycja -> Zaznacz wszystko lub [Ctrl + A]

4) Usuwanie tekstu 1. [Ctrl + Del]/[Ctrl + Backspace] – usuwa znaki do końca lub początku słowa

 2. Zaznaczony tekst usuwamy [Del]

 3. Edycja -> Wyczyść

  1. Formaty -> czyści tylko formaty

  2. Zawartość

5) Kopiowanie 1. Zaznacz tekst -> Edycja, ikony, skróty klawiszowe lub prawy przycisk myszki

 2. Schowek:

 1. Edycja -> Schowek lub

 2. Okienko zadań -> Schowek lub

 3. Kilka zapamiętanych fragmentów tekstu

   1. Wklej wszystko

   2. Wklejanie pojedynczych fragmentów tekstów

   3. Wyczyść wszystko

 1. Zaznacz tekstwciśnij [F2] (przenoszenie) lub [Shift + F2] (kopiowanie) i później [Enter] w miejscu docelowymFormatowanie akapitu

1) Znaczek akapitu ¶ - pozwala na wyświetlenie znaków spacji i tabulatorów


2) Tabulator -> Format -> Tabulatory -> pozwala na wybór długości tabulatora i jego wyrównania
3) Linijka i jej cztery suwaki ->

 1. Tworzenie wcięć pierwszej linii akapitu -> górny lewy trójkąt

 2. Tworzenie wysunięć dalszych linii akapitu -> dolny lewy trójkąt

 3. Przesuwanie marginesów -> kwadratowy lewy i prawy suwak

4) Ikony paska narzędzi Formatowania -> 1. Adjustowanie

 2. Interlinia

 3. Zwiększanie/ zmniejszanie wcięcia linii

5) Format -> Akapit -> 1. Zakładka Wcięcia i odstępy

  1. Wyrównanie = Adjustowanie

  2. Wcięcia = marginesy

  3. Odstępy = odstępy między akapitami

  4. Interlinia = odstępy między liniami w akapicie

 2. Zakładka Podział wiersza i strony ->

  1. Kontrola bękartów i wdów ->

   1. Bękart – pojedyncza linia akapitu przeniesiona na kolejną stronę

   2. Wdowa - pojedyncza linia akapitu pozostała na poprzedniej stronie

6) Kopiowanie formatowania –> 1. Malarz formatów = ikona z pędzlem

 2. Okienko zadań -> Style i formatowanie -> klikając wybrany format

 3. Pasek narzędzi Formatowania -> pierwsze okienko (Styl) -> rozwijając w dół -> klikając wybrany format

7) Czyszczenie formatowania 1. Edycja -> Wyczyść -> Formaty

 2. Okienko zadań -> Style i formatowanie -> pierwszy dostępny format to Wyczyść formatowanie

 3. Pasek narzędzi Formatowania -> pierwsze okienko (Styl) -> rozwijając w dół -> Wyczyść formatowanie

Formatowanie tekstu i wpisywanie tekstu 2


1) Ikony paska narzędzi Formatowania 1. Style formatowania

 2. Typ czcionki

 3. Rozmiar czcionki

 4. Pogrubienia itp.

 5. Kolor czcionki

 6. Cieniowanie

 7. Obramowanie

 8. Indeksy

2) Format -> Czcionka

 1. Dodatkowe pogrubienia

 2. Odstępy między znakami

 3. Efekty tekstowe -> zastosowanie tylko do stron internetowych lub Widok -> Pełny ekran

3) Format -> Obramowanie i cieniowanie 1. Dodatkowe możliwości

 2. Wybór – Akapit / Tekst

 3. Linia pozioma

4) Przenoszenie formatu -> Malarz formatów


5) Punktowanie i numerowanie

 1. Na pasku Formatowanie

 2. Format -> Punktory i numeracja

  1. Dostosuj -> zmiana stylu punktora

  2. Ponownie uruchom numeracje/ Kontynuuj poprzednią listę

 3. Zastosowanie ikony z błyskawicą

  1. Kontynuowanie numerowania

  2. Punktory i numeracja

 4. Zmiana stopnia numeracji -> [Tab] i [Backspace] lub znaczki na pasku Formatowanie

6) Formatowanie przy pomocy Okienka zadań 1. Przycisk AA w pasku Formatowania lub

 2. Format -> Style i formatowanie

  1. Zaznaczanie całego tekstu o takim samym formatowaniu ->

   1. Zaznacz fragment w tekście -> Zaznacz wszystko

   2. Zaznacz w okienku zadań format i rozwiń strzałką po prawej stronie

    1. Zaznacz wszystkie wystąpienia

    2. Modyfikuj

    3. Usuń

7) Wyświetlanie informacji o formatowaniu 1. Okienko zadań -> Wyświetlanie formatowania

 2. Format -> Wyświetlanie formatowania

8) Zmiana liter – wielkie/małe itp. 1. Format -> Zmień wielkość liter

 2. [Shift+F3]

9) Wstawianie symboli –> Wstaw -> Symbol


10) Wstawianie daty

 1. Wstaw -> Data i godzina

 2. [Alt+Shift+D]

11) Wstawianie numeru strony -> Wstaw -> Numery stron


12) Wstawianie autotekstu -> Wstaw -> Autotekst
13) Podział wiersza/strony

 1. [Shift+Enter] – podział wiersza

 2. [Ctrl+Enter] – podział strony

14) Tworzenie inicjału -> Format -> InicjałUstawienia strony i dokumentu

1) Podział dokumentu na sekcje -> Wstaw -> Podział


2) Nagłówek i stopka -> Widok -> Nagłówek i stopka -> korzystanie z paska zadań
3) Wstawianie różnych nagłówków i stopek na kolejnych stronach dokumentu ->

-> należy wstawić podział sekcji: Wstaw -> Podział

-> należy skorzystać z ikony „Przełączanie łączy nagłówków/stopek”
4) Pisanie tekstu w kolumnach -> Format -> Kolumny -> UWAGA potrzebny podział na sekcje -> Wstaw -> Podział


 1. Możliwość rozdzielenia linią

 2. Możliwość wyboru różnych szerokości kolumn

5) Otaczanie strony ramką -> Format -> Obramowanie i cieniowanie


6) Format -> Tło ->

 1. Kolor i Efekty wypełnienia tylko dla strony internetowej

 2. Drukowany znak wodny -> nie dla strony internetowej

7) Format -> Motyw (tło tylko dla stron internetowych, style i formaty dla wszystkich)


8) Tworzenie tła z rysunku

 1. Wstaw -> Obraz -> Z pliku -> Pasek rysowania -> Rysuj -> Zawijanie tekstu

 2. Drukowany znak wodny -> na każdej stronie dokumentu


Pisownia i gramatyka

1) Sprawdzanie pisowni 1. Narzędzia -> Pisownia i gramatyka

 2. [F7]

 3. Znaczek na pasku Standardowym

 4. Klikając podkreślony wyraz -> Pisownia

2) Tworzenie własnego słownika -> Narzędzia -> Opcje -> Pisownia i gramatyka -> Słowniki niestandardowe


3) Autokorekta

 1. Przykłady

  1. Początek zdania -> uwaga na kropkę w poprzednim zdaniu

  2. Wyrazy -> się, z wyjątkiem

 2. -> Narzędzia -> Opcje Autokorekty

  1. Zamień na -> Dodaj

  2. Początek zdania wielką literą

  3. Zamieniaj tekst podczas pisania

  4. Pokaż przyciski Opcje Autokorekty

  5. Automatyczne użycie sugestii z modułu sprawdzania pisowni

4) Liczenie słów -> Narzędzia -> Statystyka wyrazów


5) Tezaurus (synonimy) -> Narzędzia -> Język -> Tezaurus
6) Tłumaczenie – nie sprawdzaliśmy!!

 1. Narzędzia -> Język ->Przetłumacz

 2. Okienko zadań -> Przetłumacz

7) Dzielenie wyrazów -> Narzędzia -> Język -> Dzielenie wyrazów


8) Znajdowanie i zastępowanie tekstu Edycja ->

 1. Znajdź -> Więcej

 2. Zamień

 3. Przejdź do


Szablony i style

1) Stosowanie szablonów -> Plik -> Nowy -> Szablony ogólne -> wybieram szablon -> zaznaczam w rogu Utwórz nowy Dokument


2) Tworzenie szablonu -> Plik -> Nowy -> Szablony ogólne -> wybieram Pusty dokument -> zaznaczam w rogu Utwórz nowy Szablon

3) Modyfikowanie szablonu -> Plik -> Nowy -> Szablony ogólne -> wybieram szablon -> zaznaczam w rogu Utwórz nowy Szablon


4) Tworzenie styli formatów -> Okienko formatowania (Style i formatowanie) – np. przyciskiem AA na początku paska Formatowania lub Format -> AA

 1. Nowy styl

 2. Zaznaczam styl w okienku -> rozwijam strzałkę -> Modyfikuj styl

6) Autoformatowanie -> Format -> Autoformatowanie


7) Autotekst

 1. Wstaw -> Autotekst -> Autotekst

 2. Pasek narzędzi Autotekst -> Przycisk na pasku

  1. Tworzenie, usuwanie, zamiana – tylko poprzez wykasowanie i odtworzenie pozycji

Formularze

Tworzenie: Plik -> Nowy -> Szablony ogólne -> wybieram np. Pusty dokument -> zaznaczam w rogu Utwórz nowy Szablon -> otwieram pasek narzędzi Formularze -> wybieram pole formularzu (trzy pierwsze ikony paska) -> ustalam właściwości pola (czwarta ikona paska) -> zabezpieczam formularz (ikona kłódki) -> zapamiętuje


Korzystanie: otwieram szablon formularza i zaznaczam w rogu Utwórz nowy Dokument -> wypełniam formularz

Proste makro

Tworzenie: Narzędzia -> Makro -> Zarejestruj nowe makro -> wykonuje czynności, które ma zapamiętać makro -> wyłączam rejestracje kwadratowym przyciskiem w pasku, który się pojawił w chwili rozpoczęcia rejestracji makra


Korzystanie:

 1. Narzędzia -> Makro -> Makra

 2. Pasek narzędzi Visual Basic

Wstawianie obrazów i obiektów

1) Rysunki własne -> Pasek Rysowanie


2) Rysunki ClipArt

 1. Modyfikacja (rozbijanie, zmiany kolorów)

 2. Grupowanie

 3. Podpis -> Wstaw -> Odwołanie

3) WordArt 1. Wstaw -> Obraz -> WordArt

 2. Pasek Rysowanie

4) Wykres -> Wstaw -> Obraz -> Wykres


5) Diagram -> Schemat organizacyjny

 1. Wstaw -> Diagram

 2. Pasek Rysowanie

6) Edytor równań -> Wstaw -> Obiekt -> Microsoft Equation 3.0


8) Inne obiekty -> Wstaw -> Obiekt -> …

Tabele


1) Ikona: Tabela – wstawianie ogólne w pasku Standardowym

2) Zakładka Tabela3) Pasek narzędzi Tabele i krawędzie -> ołówek i gumka


Bazy danych i korespondencja seryjna


1) Tworzenie bazy danych jako pliku o rozszerzeniu „.doc” -> pasek narzędzi baza danych
UWAGA: Kreatory listów, kopert i etykiet służą do tworzenia pojedynczych listów czy kopert.
2) Kreator listów -> Narzędzia -> Listy i dokumenty wysyłkowe -> Kreator listów
3) Keator kopert, etykiet -> -> Listy i dokumenty wysyłkowe -> Koperty i etykiety
UWAGA: Kreator korespondencji seryjnej służy do tworzenia serii identycznych listów (o identycznej treści, ale różniących się adresami) czy kopert do grupy adresatów.
4) Korespondencja seryjna -> Narzędzia -> Listy i dokumenty wysyłkowe -> Kreator korespondencji seryjnej

 1. Krok 1 -> Wybieramy typ dokumentu

 2. Krok 2 -> Wybieramy dokument początkowy

  1. Listy -> np. z szablonu

  2. Koperty -> Opcje kopert (kreator kopert)

  3. Etykiety -> Opcje etykiet (kreator etykiet)

 3. Krok 3 -> Wybierz adresatów

  1. Użyj istniejącej listy -> Przeglądaj

  2. Wpisz nową listę -> Utwórz

 4. Krok 4 -> Napisz list -> ikonki w pasku zadań lub pasek narzędzi korespondencji

  1. <> = Blok adresu

  2. <> = Wiersz pozdrowienia

  3. Inne pola rekordów bazy danych = Więcej elementów

  4. ikona <> w pasku korespondencji = zamiana z widoku <<>> na widok adresów

 5. Krok 5 -> Przejrzyj listy

 6. Krok 6 -> Ukończ scalanie -> Edytuj poszczególne listy lub cztery ostatnie ikony paska narzędzi korespondencjiPobieranie 56.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna