Zakład Biologii Ogólnej Rok 2014/2015Pobieranie 52.07 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar52.07 Kb.

Zakład Biologii Ogólnej Rok 2014/2015


Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku
Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
Ćwiczenie 1.
Temat : Wprowadzenie do zajęć. Cykl życiowy komórki i podziały komórkowe
Zagadnienia

Metodyka i dokumentacja badań biologicznych

Cykl życiowy komórki

Budowa komórki i podziały komórkowe (mitoza, mejoza)

Nondysjunkacja

Regulacja cyklu komórkowegoLiteratura

1. Alberts B. i współautorzy. Podstawy biologii komórki.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (i inne nowsze wydania).

2. Bagiński S. Technika mikroskopowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.

3. Kawiak J, Mirecka J. Podstawy cytofizjologii PWN, Warszawa 1997.

4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 2.

Temat : Podstawy cytogenetyki człowieka. Zasady dziedziczenia.
Zagadnienia

Budowa chromatyny

Rodzaje chromosomów

Replikacja DNA Ekspresja informacji genetycznej: transkrypcja, translacja

Dziedziczenia mendlowskie

Rodzaje zmienności

Kariotyp człowieka

Typy dziedziczenia płci

Chromosomowa determinacja płci u człowieka

Chromatyna płciowa – teoria Lyon

Dziedziczenie niektórych cech fizycznych człowieka:


 1. barwy włosów, skóry i oczu

 2. oprawy oczu

 3. wzrostu

 4. inteligencji

Dziedziczenie niektórych cech fizycznych (m.in. grup krwi i czynnika Rh)

Konflikt serologiczny


Literatura

 1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsievier Urban & Partner, Wrocław 2011

lub Drewa G., Ferenc T. (red.) Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy.

Urban & Partner, Wrocław 2003

2. Friedman J.H. i współautorzy. Genetyka. Wydanie I polskie, red. J. Limon.

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997.

3. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady. Genetyka.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.Ćwiczenie 3.
Temat : Podstawy cytogenetyki człowieka. Mutacje i czynniki mutagenne.
Zagadnienia

Definicja i rodzaje mutacji

Czynniki mutagenne i mechanizm ich działania

Mutacje genowe u człowieka 1. Wybrane enzymopatie

 2. Lizosomowe choroby spichrzeniowe

 3. Hemoglobinopatie


Literatura


 1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsievier Urban & Partner, Wrocław 2011

lub Drewa G., Ferenc T. (red.) Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy.

Urban & Partner, Wrocław 2003

2. Connor J.M., Ferguson-Smith M.A. Podstawy genetyki medycznej.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1991.

3. Friedman J.H. i współautorzy. Genetyka. Wydanie I polskie, red. J. Limon.

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997.

4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady. Genetyka.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

5. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.


Ćwiczenie 4.
Temat : Rodzaje mutacji u człowieka
Zagadnienia

Mutacje chromosomowe strukturalne u człowieka

Mutacje chromosomowe genomowe u człowieka :


 1. Autosomalne - Zespół Downa, Patau, Edwardsa

 2. Heterosomalne - Zespół Klinefeltera, mężczyźni XX i XYY

- Zespół Turnera, kobiety XXX

Choroby sprzężone z płcią

Choroby dziedzicznie związane z płcią

Literatura


 1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsievier Urban & Partner, Wrocław 2011

lub Drewa G., Ferenc T. (red.) Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy.

Urban & Partner, Wrocław 2003

2. Connor J.M., Ferguson-Smith M.A. Podstawy genetyki medycznej.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1991.

3. Friedman J.H. i współautorzy. Genetyka. Wydanie I polskie, red. J. Limon.

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997.

4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady. Genetyka.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

5. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.Ćwiczenie 5.
Temat 1: Ekogenetyka. Prawo Hardy 'ego-Weinberga
Zagadnienia

Genetyczna struktura populacji

- frekwencje : genów, genotypów, fenotypów

Populacja mendlowska, pula genowa, prawo Hardy 'ego-Weinberga

Czynniki zmieniające genetyczną strukturę populacji

Populacje polimorficzne i utrzymywanie się zmienności genetycznej

Gatunek i specjacja

- mechanizmy izolujące

- definicja gatunku

- modele i rodzaje specjacji


Literatura

 1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsievier Urban & Partner, Wrocław 2011

lub Drewa G., Ferenc T. (red.) Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Urban & Partner, Wrocław 2003

 1. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J. Zarys mechanizmów ewolucji.

PWN, Warszawa 1997

3. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady. Genetyka.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013

Temat 2: Podstawowe prawa ekologii.

Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka.
Zagadnienia

Zanieczyszczenia środowiska będące przyczyną chorób cywilizacyjnych człowieka

Interakcje biocenotyczne (międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe)

Prawo ekologii klasycznej

Zasada tolerancji ekologicznej
Literatura

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.

Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.

2. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
3. Charles J. Krebs - Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

4. Kurnatowska A. - Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.

5. Mackenzie E., Ball A.S., Virdee S.R. Ekologia krótkie wykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

6. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 6.

Temat : Zagrożenia środowiskowe zdrowia człowieka
Kolokwium (ćwiczenia 1-6)

Zagadnienia

Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne biosfery

Źródła zanieczyszczeń środowiska człowieka

Klasyfikacja zakaźnych czynników biologicznych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w Unii Europejskiej (Dyrektywy)

Aerosfera, litosfera i hydrosfera jako źródło czynników patogennych dla człowieka

Alergeny powietrzno- pochodne (wziewne): pyłki roślin i zarodniki grzybów

Zwierzęta jadowite i trujące

Grzyby i rośliny trujące


Literatura

 1. Deryło A., Buczek A., Horak B., Narloch L., Pokora Z., Szilman P. Biologiczne aspekty zatruć grzybami, roślinami wyższymi i jadami zwierzęcymi. Wyd. ŚIAM, Katowice 1991.

 2. Pigulewski S.W. Jadowite zwierzęta bezkręgowe. PWN, Warszawa 1982.

 3. Prokopowicz D. Rośliny trujące, zwierzęta jadowite. Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok 1999.

 4. Strony internetowe dotyczące tematu.

 5. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.

Ćwiczenie 7.

Temat : Znaczenie patogeniczne pierwotniaków Sarcomastigophora,

Apicomplexa i Ciliophora
Zagadnienia

Definicja pasożytnictwa i interakcje w układzie pasożyt-żywiciel

Klasyfikacja pasożytów i żywicieli

Źródła zakażenia, drogi i wrota inwazji pasożytów

Mechanizm transmisji pasożytów

Epidemiologia zarażeń pasożytami

Rozprzestrzenianie pasożytniczych pierwotniaków

Objawy chorobowe wywołane przez pasożytnicze pierwotniaki

Profilaktyka w chorobach pierwotniaczych
Obowiązujące gatunki pasożytów:

Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax, Giardia lamblia, Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma equiperdum, Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani, Leishmania braziliensis, Entamoeba histolytica/ Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Balantidium coli, Entamoeba gingivalis, Acanthamoeba castellanii, Naegleria fowleri, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Toxoplasma gondii,
Literatura

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.

Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.

2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.

3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.

Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.


Ćwiczenie 8.
Temat : Pasożytnicze płazińce (Platyhelminthes). Przywry (Trematoda)

i tasiemce (Cestoda)
Zagadnienia

Budowa morfologiczna płazińców (Platyhelminthes)

Budowa morfologiczna przywr digenicznych (Digenea) i tasiemców (Cestoda)

Cykle rozwojowe przywr digenicznych i tasiemców

Objawy chorobowe występujące w inwazjach płazińców

Profilaktyka w chorobach wywołanych przez przywry


Obowiązujące gatunki pasożytów :

Przywry (Trematoda): Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum, Opisthorchis felineus, Schistosoma hematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum
Tasiemce (Cestoda): Diphyllobothrium latum, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia solium, Taenia saginata, Bothricephalus scorpii

Literatura

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.

Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.

2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.

3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.

Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.


Ćwiczenie 9.
Temat : Obleńce (Nemathrlminthes). Nicienie (Nematoda)
Kolokwium (ćwiczenie 7, 8)

Zagadnienia

Budowa morfologiczna nicieni

Cykle rozwojowe nicieni pasożytujących u człowieka

Objawy chorobowe wywołane przez nicienie

Profilaktyka w chorobach wywołanych przez nicienie
Obowiązujące gatunki pasożytów :

Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Anisakis simplex, Loa loa, Mansonella sp.,Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti, Trichinella spiralis.
Literatura

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.

Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.

2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.

3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.

Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013Ćwiczenie 10.
Temat 1: Stawonogi (Arthropoda) pasożytnicze (Cz. 1). Pajęczaki (Arachnida)
Kolokwium (ćwiczenie 9, 10)
Zagadnienia

Budowa morfologiczna stawonogów

Budowa morfologiczna pajęczaków o znaczeniu medycznym

Cykle rozwojowe pajęczaków o znaczeniu medycznym

Pajęczaki jako wektory drobnoustrojów chorobotwórczych
Obowiązujące gatunki pasożytów :

Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Dermacentor reticulatus,Hyalomma marginatum, Argas reflexus, Sarcoptes scabiei, Demodex folliculorum, Acarus siro, Dermanyssus gallinae.
Literatura

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.

Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.

2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.

3. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentów

kierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.


Temat 2 : Stawonogi (Arthropoda) pasożytnicze (Cz. 2). Owady (Insecta) – wszy, pluskwiaki różnoskrzydłe, karaczanowate, muchówki i pchły
Zagadnienia

Budowa morfologiczna owadów o znaczeniu medycznym

Cykle rozwojowe owadów o znaczeniu medycznym Owady jako wektory drobnoustrojów chorobotwórczych
Obowiązujące gatunki pasożytów :

Blatella germanica, Hypoderma bovis, Gasterophilus intestinalis, Tabanus bovinus, Lucilla sericata, Hypoderma bovis, Chrysops sp., Sarcophaga sp., Pediculus humanus, Pthirus pubis, Cimex lectularius, Anopheles maculipennis, Culex sp., Xenopsylla cheopis
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.

Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.

2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.

3. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z biologii medycznej dla studentówkierunku lekarsko-dentystycznego. Skrypt, Koliber Lublin 2013.

Ćwiczenie 11.
Zaliczenie końcowe wykładów i ćwiczeń
Sprawdzenie wiedzy teoretycznej

Rozpoznawanie pasożytów w preparatach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna