Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów SpecjalizacjaPobieranie 19.6 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar19.6 Kb.
CV
Dr inż. Łucja Przysiecka
E-mail: lprz@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 283


Zakład Biologii Stresów Środowiskowych
Zespół Regulacji Ekspresji Genów
Specjalizacja: genetyka, genomika i biologia molekularna.
Profil badawczy:

 • molekularne podstawy tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niska temperatura, susza, zasolenie),

 • izolacja i identyfikacja genów, których aktywność prowadzi do aklimatyzacji roślin do niskiej temperatury oraz adaptacji do warunków suszy glebowej,

 • analiza funkcji białkowych produktów ekspresji wyizolowanych genów w rozwoju oraz aklimatyzacji do stresów.


Metody:

 • analiza ekspresji genów na poziomie transkryptu (RT-PCR, real-time PCR) i kodowanego białka (Western blot),

 • izolacja czynników transkrypcyjnych wiążących się do sekwencji cis regulatorowych obecnych w rejonach promotorowych genów (drożdżowy system jednohybrydowy, Y1H),

 • nadekspresja białek w bakteriach, izolacja białek z bakterii oraz oczyszczanie wyprodukowanych w bakteriach białek na kolumnie ze złożem niklowym,

 • mapowanie genetyczne z wykorzystaniem reakcji PCR oraz trawieniem restrykcyjnym

 • restrykcyjny fingerprinting

 • fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (BAC-FISH)Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


 • Fundusze Strukturalne POIG 2007-2013

Numer projektu: UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00)

Tytuł projektu: Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż


o zwiększonej odporności na suszę.

Zadanie badawcze nr 21 „Identyfikacja czynników transkrypcyjnych regulujących procesy prowadzące do adaptacji jęczmienia do warunków suszy”

Kierownik zadania: T. Rorat

Wykonawca: Ł. Przysiecka

Okres realizacji: 30.11.2009 – 31.12.2014


 • MNiSW

Projekt nr N N301 391939

Tytuł projektu: „Genom jądrowy Lupinus angustifolius L.: struktura wybranych genów, ich lokalizacja genetyczna i fizyczna oraz analiza porównawcza wybranych regionów genomu z innymi gatunkami roślin strączkowych”

Kierownik: B. Naganowska

Wykonawca: Ł. Przysiecka

Okres realizacji: 15.09.2010 – 14.09.2013


Numer projektu: PBZ-MNiSW-2/3/2006/3

Tytuł zadania: „Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genem odporności na grzyb patogeniczny Diaporthe toxica wywołujący brunatną plamistość łodyg u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)”

Kierownik: B. Wolko

Wykonawca: Ł. Przysiecka

Okres realizacji: 21.08.2007 – 20.02.2011


 • MRiRW

Zadanie MRiRW nr 79

Tytuł zadania: „Cecha wczesności kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) – podstawy genetyczne i molekularne"

Kierownik: B. Wolko

Wykonawca: Ł. Przysiecka

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013


Zadanie MRiRW nr 86

Tytuł zadania: „Markery molekularne sprzężone z cechami użytkowymi w charakterystyce genotypów łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)”

Kierownik: B. Wolko

Wykonawca: Ł. Przysiecka

Okres realizacji:29.01.2010 – 31.12.2010
Staże zagraniczne
2009, UMR CNRS 6553 Ecobio, Evolution des Génomes et Spéciation, Université de Rennes, Francja (1 tydzień)
Publikacje
Książkiewicz M., Wyrwa K., Szczepaniak A., Rychel S., Majcherkiewicz K., Przysiecka Ł., Karlowski W., Wolko B., Naganowska B. (2013). Comparative genomics of Lupinus angustifolius gene-rich regions: BAC library exploration, genetic mapping and cytogenetics. BMC Genomics 14: 79.

Naganowska B., Wyrwa K., Szczepaniak A., Przysiecka Ł., Książkiewicz M., Wolko B. (2011). Cytogenetic mapping – a step towards an integrated genome map of Lupinus angustifolius. W: “Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future” (B. Naganowska. B. Wolko, P. Kachlicki, red.). Proc. 13th Int. Lupin Conf., 6-10 June 2011, Poznań, Poland. ISBN 978-83-61607-73-1. Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Polish Lupin Association.Naganowska B., Leśniewska K., Przysiecka Ł. (2010). Cytogenetyczna lokalizacja klonów BAC związanych z genami kodującymi wybrane enzymy szlaku biosyntezy fenylopropanoidów w genomie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.), w: F. Dubert i in. (red.), Jakość środowiska, surowców i żywności, Materiały IV Sympozjum Naukowego, Kraków 2010. ISBN 978-83-86878-26-0.
Zainteresowania / Hobby

muzyka rockowa, kino europejskie
: uploads -> resources -> CV%20polski
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genetyki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Roślin Energetycznych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna