Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej SpecjalizacjaPobieranie 29.62 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar29.62 Kb.
CV
prof. dr hab. Jan Sadowski
E-mail: jsad@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 237


Zakład Biologii Stresów Środowiskowych
Zespół Sygnalizacji Stresowej
Specjalizacja: genetyka molekularna, sygnalizacja hormonalna, moduł fosforylacji/defosforylacji białek, Brassicaceae, Hordeum vulgare
Profil badawczy
Głównym kierunkiem badań jest poznanie procesów zachodzących podczas adaptacji roślin do stresów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem sygnalizacji kwasu abscysynowego (ABA) i etylenu. Nasze badania mają na celu poznanie sieci sygnalizacyjnej zależnej od białek kontrolujących moduł fosforylacji i defosforylacji m. in. kaskady kinaz MAP, kinaz białkowych zależnych od jonów wapnia (CDPK) i fosfataz białkowych 2C (PP2C). Moduł fosforylacji i defosforylacji stanowi ważny poziom regulacyjny, od którego zależy włączanie i wyłączanie ścieżek sygnalizacji w stresie suszy i zasolenia. Modelami w tych badaniach są: Arabidopsis thaliana, Brassica napus, podgatunki Brassica oleracea i Hordeum vulgare.

Główne kierunki badań:  • Poznawanie mechanizmów prowadzących do adaptacji roślin do stresów środowiskowych.

  • Poznawanie sieci interakcji między białkami uczestniczącymi w sygnalizacjach hormonalnych.

  • Genomika funkcjonalna i porównawcza paleopoliploidów: funkcjonowanie homeologów genowych i ich rola w plastycznym dostosowywaniu się roślin do warunków środowiska (model badawczy: Arabidopsis thaliana i Brassica napus).

Metody/ podejścia

  • Profilowanie transkrypcyjne genów (mikromacierze DNA, qRT-PCR).

  • Techniki nadekspresji, wyciszania genów, mutagenezy ukierunkowanej.

  • Profilowanie proteomiczne (BiFC, izolacja kompleksów białek, MS/MS, techniki interakcji białek) .


Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


  • MNiSW

Nr projektu: N N303 568339

Tytuł projektu: Funkcjonowanie zduplikowanych genów u paleopoliploidów: udział homologów genu ABI1 w sygnalizacji ABA u rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.)

Kierownik projektu: D. Babula-Skowrońska

Wykonawcy: J. Sadowski

Okres realizacji: 10.11.2010 – 09.11.2013
  • NCN

Nr projektu: 5728/B/P01/2011/40 (promotorski)

Tytuł projektu: Analiza funkcjonalna wybranych fosfataz białkowych 2C rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.): izolacja specyficznych kompleksów białkowych Kierownik projektu: prof. J. Sadowski

Wykonawca: mgr A. Cieśla

Okres realizacji: 06.05.2011 – 05.11.2012


  • Fundusze Strukturalne POIG 2007-2013

Nr projektu: UDA-POIG.01.03.01-101/08-00

Tytuł projektu: POLAPGEN Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę

Koordynator: P. Krajewski

Tytuł zadania nr 17: Charakterystyka ekspresji wybranych genów CDPK związanych z lepszym adaptowaniem się zbóż do stresu suszy

Kierownik zadania: J. Sadowski

Okres realizacji: 01.06.2008-31.12.2014
Staże zagraniczne
1993-1995, University of California, Davis, USA

1996, University of California, Davis, USA

2000, 2001, CNRS-Universite de Perpignan, Francja
Współpraca krajowa
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, prof. Michał Dadlez, analiza fosfoproteomu w różnych genotypach jęczmienia jarego – w ramach projektu konsorcyjnego POLAPGEN.
Zakład Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; dr Agnieszka Ludwików, dr Lucyna Misztal, dr Łukasz Gałgański; projekt N N303 568339

Funkcjonowanie zduplikowanych genów u paleopoliploidów: udział homologów genu ABI1 w sygnalizacji ABA u rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.), projekt promotorski 5728/B/P01/2011/40, 2 publikacje w przygotowaniu


Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda i prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras; wspólne projekty obejmujące wyprowadzenie linii transgenicznych rzepaku z nadekspresją genów ABI1 i CDPK6, projekt promotorski 5728/B/P01/2011/40 i projekt N N303 568339 Funkcjonowanie zduplikowanych genów u paleopoliploidów: udział homologów genu ABI1 w sygnalizacji ABA u rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera L.), doniesienia konferencyjne, a obecnie 2 publikacje w przygotowaniu
Współpraca zagraniczna
Rothamstead International, WB, prof. Graham King, 3-miesieczny pobyt dr Danuty Babuli w jego zespole, publikacja w przygotowaniu
Publikacje:
Babula-Skowrońska D., Cieśla A., Sadowski J. (2011). Molecular linkage maps: strategies, resources and achievements. In: Sadowski J. (Ed.) Genetics, Genomics and Breeding of Vegetable Brassica, Science Publishers, Enfield, New Hampshire; 4: 125-196
Ziolkowski P.A., Kaczmarek M., Babula-Skowrońska D., Sadowski J. (2011). Brassica genome evolution: dynamics and plasticity. In: Edwards D., Batley J., Parkin I., Kole C (Eds.) Genetics, Genomics and Breeding of Oilseed Brassicas, Science Publishers, Inc., Jersey, British Isles, New Hampshire; 2: 17-46
Jakubowicz M, Gałgańska H, Nowak W, Sadowski J (2010) Exogenously induced expression of ethylene biosynthesis, ethylene perception, phospholipase D, and Rboh-oxidase genes in broccoli seedlings. Journal of Experimental Botany 61(12): 3475-3491
Ziółkowski P.A., Babula-Skowrońska D., Kaczmarek M., Cieśla A., Sadowski J. (2010). Sekwencjonowanie porównawcze genomów: generowanie markerów genetycznych typu INDEL i SNP. Biotechnologia 4: 53-68
Kaczmarek M., Koczyk G., Ziolkowski P.A., Babula-Skowrońska D., Sadowski J. (2009). Comparative analysis of the Brassica oleracea genetic map and the Arabidopsis thaliana genome. Genome 52: 620-633
Ziolkowski PA, Koczyk G, Galganski L, Sadowski J (2009) Genome sequence comparison of Col and Ler lines reveals the dynamic nature of Arabidopsis chromosomes. Nucleic Acids Res. 37(10):3189-201

Ludwików A, Kierzek D, Gallois P, Zeef L, Sadowski J (2009) Gene expression profiling for ozone-treated Arabidopsis abi1td insertional mutant: PP2C ABI1 modulates biosynthesis ratio of ABA and ethylene. Planta 230(5): 1003-1017


Ludwików A, Sadowski J (2008) Gene networks in plant stress response and tolerance. Journal of Integrative Plant Biology 50(10): 1256-1267
Ludwików A, Misztal LH, Krasowski K, Sadowski J (2008) Mikromacierze DNA i ich zastosowanie w badaniach ekspresji genów u roślin. Biotechnologia 4(81): 131-143
Babula D., Kaczmarek M., Ziółkowski P.A., Sadowski J. (2007). Brassica oleracea. In: Kole C (Ed.) Genome Mapping & Molecular Breeding. Vol. 5: Vegetables. Springer, Heidelberg, Berlin, New York, Tokyo 5: 227-285
Babula D., Misztal L.H., Jakubowicz M., Kaczmarek M., Nowak W., Sadowski J. (2006). Genes involved in biosynthesis and signalisation of ethylene in Brassica oleracea and Arabidopsis thaliana: identification and genome comparative mapping of specific gene homologues. Theor Appl Genet 112: 410-420
Ziolkowski P.A., Kaczmarek M., Babula D., Sadowski J. (2006) Genome evolution in Arabidopsis/ Brassica: conservation and divergence of ancient rearranged segments and their breakpoints. Plant J 47: 63-74
Kościańska E, Kalantidis K, Wypijewski K, Sadowski J, Tabler M (2005) Analysis of RNA silencing in agroinfiltrated leaves of Nicotiana benthamiana and Nicotiana tabacum. Plant Molecular Biology 59, 647-661

Kaczmarek M., Babula D., Sadowski J. (2004). Application of the Arabidopsis thaliana sequence data in understanding the Brassica genome. In: J. Sadowski (Ed.) Understanding the plant genome, s. 122-133


Ziółkowski P, Blanc G, Sadowski J. (2003) Structural divergence of chromosomal segments that arose from succesive duplication events in the Arabidopsis genome. Nucleic Acids Research 31: 1-12

Babula D., Kaczmarek M., Barakat A., Delseny M., Quiros C.F., Sadowski J. (2003). Chromosomal mapping of Brassica oleracea based on ESTs from Arabidopsis thaliana: complexity of the comparative map. Mol Genet Genomics 268: 656-665

Ziółkowski P, Sadowski J. (2002) FISH-mapping of rDNAs and Arabidopsis BACs on pachytene complements of selected Brassicas. Genome 45: 189-197
Nagrody i odznaczenia
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą publikację z zakresu genetyki roślin opublikowaną w roku 2006 (przyznana w 2007 r. za pracę w Plant Journal)
Wyróżnienie Komisji Nagrody im. Jakuba Parnasa (Polskiego Towarzystwa Biochemicznego) za najlepszą pracę z biochemii pochodzącą z polskiego laboratorium i opublikowaną w 2006 (przyznana w 2007 r. za pracę Ziółkowski P.A., Kaczmarek M., Babula D., Sadowski J (2006). Genome evolution in Arabidopsis/Brassica: conservation and divergence of ancient rearranged segments and their breakpoints. Plant J, 47:63-74), 2007 r.
Wyróżnienie Komisji Nagrody Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin i Carl Zeiss Sp. z o.o. za pracę naukową w zakresie biologii eksperymentalnej roślin opublikowaną w latach 2005-2007 (przyznana w 2007 r. za pracę: Ziółkowski P.A., Kaczmarek M., Babula D., Sadowski J (2006). Genome evolution in Arabidopsis/Brassica: conservation and divergence of ancient rearranged segments and their breakpoints. Plant J, 47:63-74, 2007 r.
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Carl Zeiss Company za najlepsze prace genetyczne opublikowane w okresie 2006-2009: I. Ziółkowski P.A., Kaczmarek M., Babula D., Sadowski J (2006). Genome evolution in Arabidopsis/Brassica: conservation and divergence of ancient rearranged segments and their breakpoints. Plant J, 47:63-74 and

II. Ziolkowski PA, Koczyk G, Galganski L, Sadowski J (2009) Genome sequence comparison of Col and Ler lines reveals the dynamic nature of Arabidopsis chromosomes. Nucleic Acids Res. 37(10):3189-201

Wyróżnienie (2012) Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za książkę „Genetics, Genomics and Breeding of Vegetable Brassicas”, 2011, Science Publishers, CRC Press, Enfield, New Hampshire, 2011


Zainteresowania / Hobby
Muzyka/pianistyka, pływanie i narciarstwo
: uploads -> resources -> CV%20polski
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genetyki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Roślin Energetycznych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna