Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin Zespół Fitopatologii Molekularnej SpecjalizacjaPobieranie 39.02 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar39.02 Kb.
CV
dr Joanna Kaczmarek
E-mail: jkac@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 248


Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
Zespół Fitopatologii Molekularnej
Specjalizacja: aerobiologia, fitopatologia molekularna, mikologia
Profil badawczy

 • Genetyczna i mikologiczna charakterystyka grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych;

 • Wykrywanie patogenów w powietrzu i w tkankach roślin-gospodarzy przy wykorzystaniu technik tradycyjnych i molekularnych.


Metody

 • Detekcja zarodników grzybów w powietrzu przy pomocy analizy mikroskopowej i molekularnej z zastosowaniem technik PCR i Real-Time PCR.

 • Badania prowadzone przy pomocy tradycyjnych metod fitopatologicznych i mikologicznych.

 • Doświadczenia polowe.

 • Testy służące do oceny odporności roślin na patogeny.


Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


 • MNiSW

Nr projektu: N N310 298439

Tytuł projektu: Identyfikacja źródeł odporności genetycznej na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych u mutantów Brassica napus i mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Brassica

Typ projektu: badawczy własny

Wykonawca: J. Kaczmarek

Okres realizacji: 2010-2013


Nr projektu: N N305 321737

Tytuł projektu: Zarodniki grzybów rodzaju AlternariaCladosporium w powietrzu różnych regionów Polski i molekularna detekcja ich alergenów

Typ projektu: badawczy własny

Wykonawca: J. Kaczmarek

Okres realizacji: 2009-2012

Nr projektu: N N310 086436

Tytuł projektu: Rozwój stadium generatywnego grzybów Leptosphaeria maculans ([Desm.] Ces. et de Not.) i L. biglobosa (Shoemaker i Brun 2001) oraz ochrona rzepaku przed tymi patogenami

Typ projektu: promotorski

Wykonawca: J. Kaczmarek

Okres realizacji: 2009-2010
 • NCN

Nr projektu: UMO-2011/03/D/NZ9/02061

Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy powstawania oporności wielolekowej na syntetyczne substancje fungicydowe u grzybów rodzaju Fusarium

Wykonawca: J. Kaczmarek

Podtyp: SONATA

Okres realizacji: 14.08.2012 - 13.08.2015
 • NCBiR

Nr projektu: N R12 0066 06

Tytuł projektu: System wspierania decyzji w ochronie zbóż przed fuzariozą

Wykonawca: J. Kaczmarek

Okres realizacji: 2010-2013

Całkowita kwota dofinansowania: 475 000 zł


Nr projektu: LIDER/27/204/L-3/11/NCBR/2012

Tytuł projektu: Diagnostyka molekularna odporności grzybów patogenicznych na substancje fungicydowe.

Wykonawca: J. Kaczmarek

Okres realizacji: 1.01.2013-31.12.2015
 • Międzynarodowe

Nr projektu: WAR 342/88

Tytuł projektu: Quantitative detection of phytopathogenic fungi Leptosphaeria maculans and L. biglobosa from spore tapes and oilseed rape plant samples

Partner: Rothamsted Research, Wielka Brytania

Okres realizacji: 2007-2008
Staże zagraniczne


 • Francja, INRA, Le Rheu; INRA, Versailles; CETIOM, Grignon; 26 czerwca-2 lipca 2005;

 • Wielka Brytania, Rothamsted Research, Harpenden; 30 stycznia-25 lutego 2006;

 • Wielka Brytania, Rothamsted Research, Harpenden; 26 czerwca-1 lipca 2006;

 • Francja, INRA, Toulouse; 9-18 stycznia 2006;

 • Chiny, Institute of Crop Research, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei; Huangzhong Agricultural University, Wuhan; 12-26 listopada 2006

 • Wielka Brytania, Rothamsted Research, Harpenden; 7 stycznia-29 lutego 2008;

 • Norwegia, Bioforsk, Ås; kurs “Fusarium, genes and toxins”; 21-28 czerwca 2008;

 • Wielka Brytania, Rothamsted Research, Harpenden, 6 stycznia-28 lutego 2009;

 • Szwecja, Department of Forest Mycology and Pathology Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala; 16-20 sierpnia 2009;


Publikacje

Dawidziuk A., Kaczmarek J., Jędryczka M. (2012). The effect of winter weather conditions on the ability of pseudothecia of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa to release ascospores. European Journal of Plant Pathology 134 (2): 329-343.


Dawidziuk A., Kaczmarek J., Podleśna A., Kasprzyk I., Jędryczka M. (2012). Influence of meteorological parameters on Leptosphaeria maculans and L. biglobosa spore release in central and eastern Poland. Grana 51 (3): 240-248.
Karolewski Z., Kaczmarek J., Jędryczka M., Cools H., Lucas J.A., Latunde-Dada A.O. (2012). Detection and quantification of airborne inoculum of Pyrenopeziza brassicae in Polish oilseed rape crops by Real-Time PCR assays. Grana 51 (4): 270-279.
Kaczmarek J., Jędryczka M., Cools H., Fitt B.D.L., Lucas J.A., Latunde-Dada A.O. (2012). Quantitative PCR analysis of abundance of airborne propagules of Leptosphaeria species in air samples from different regions of Poland. Aerobiologia 28 (2): 199-212.
Jędryczka M., Kaczmarek J. (2011). Ocena skuteczności wybranych fungicydów w zwalczaniu suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku w terminie optymalnym i opóźnionym. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1639-1643.
Kaczmarek J., Jędryczka M. (2011). Characterization of two coexisting pathogen populations of Leptosphaeria spp., the cause of stem canker of brassicas. Acta Agrobot. 64 (2): 3–14.
Kaczmarek J., Brachaczek A., Jędryczka M. (2011). Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych — The influence of the fungicide containing flusilazole on the effectiveness of the protection of oilseed rape against stem canker of brassicas. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII (2): 153-166.
Kaczmarek J., Latunde-Dada A.O., Jędryczka M. (2010). The complex analysis of stem canker (Leptosphaeria spp.) risk factors to winter oilseed rape. Phytopathologia: 55: 43–59.
Kaczmarek J., Mączyńska A., Głazek M., Jędryczka M. (2010). Wpływ jesiennych i wiosennych zabiegów fungicydowych na porażenie roślin rzepaku ozimego przez suchą zgniliznę kapustnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (2): 652-655.
Brachaczek A., Kaczmarek J., Bilicka M., Jędryczka M. (2010). Wpływ terminu wykonania jesiennych zabiegów fungicydowych na porażenie rzepaku ozimego przez suchą zgniliznę kapustnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (2): 620-624.
Kaczmarek J., Jędryczka M. (2010). Wpływ wybranych fungicydów oraz ich substancji aktywnych na wzrost grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa w warunkach in vitro. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin: 50 (2): 648-651.
Dawidziuk A., Kasprzyk I., Kaczmarek J., Jędryczka M. (2010). Pseudothecial maturation and ascospore release of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in south-east Poland. Acta Agrobot. 63 (1): 107-120.
Brachaczek A., Kamiński M., Kaczmarek J., Jędryczka M. (2010). Wartość gospodarcza odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach produkcyjnych po zastosowaniu pełnej fungicydowej technologii ochrony roślin z wykorzystaniem systemu prognozowania SPEC. Rośliny Oleiste- Oilseed Crops: 31: 67-83.
Jędryczka M., Plachká E., Kaczmarek J., Poslušná J., Mączyńska A. (2010). Monitorowanie zarodników workowych grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa w rejonie Sudetów Wschodnich - wspólna inicjatywa Polski i Czech. Rośliny Oleiste- Oilseed Crops: 31: 49-66.
Dawidziuk A., Podleśna A., Kaczmarek J., Jędryczka M. (2010). The maturation rate of the generative stage of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in central and east Poland. Pol.J. Agr.: 2: 3-10.
Jędryczka M., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Brachaczek A. (2010). The System for Forecasting Disease Epidemics (SPEC) - Applying knowledge of fungal pathogen life cycles. Annual Report, Polish Academy of Sciences:76-78.
Kaczmarek J., Jędryczka M., Fitt B.D.L., Lucas J.A., Latunde-Dada A.O. (2009). Analyses of air samples for ascospores of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa with light microscopic and molecular techniques. J. Appl. Genet. 50 (4): 411-419.
Jędryczka M., Brachaczek A., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Mączyńska A.,
Podleśna A., Kasprzyk I., Karolewski Z., Lewandowski A. (2009). SPEC - system wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych w Polsce. "Systemy wspomagania decyzji w zrównoważonej produkcji roślinnej", Studia i raporty IUNG-PIB nr 16: 45-58. ISBN 078-83-7562-033-7.
Kaczmarek J., Jedryczka M., Irzykowski W., Fitt B.D.L., Lucas J.A., Latunde-Dada A.O. (2009). Comparative analyses of the abundance of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa ascospores in air samples using traditional PCR and Real-Time PCR. W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. [In: Genetics and genomics for the improvement of crop plants]. B. Naganowska, P. Kachlicki, P. Krajewski (ed.), Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu [Institute of Plant Genetics PAS in Poznan], ISBN 978-83-61607-36-6, ISSN 1230-0721, pp. 103-111.
Dawidziuk A., Kaczmarek J., Jędryczka M. (2009). Identyfikacja molekularna Leptosphaeria maculans i L. biglobosa z owocników na porażonych resztkach pożniwnych rzepaku. W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. [In: Genetics and genomics for the improvement of crop plants]. B. Naganowska, P. Kachlicki, P. Krajewski (red.), Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu [Institute of Plant Genetics PAS in Poznan], 2009, ISBN 978-83-61607-36-6, ISSN 1230-0721, pp. 93-102.
Kaczmarek J., Mączyńska A., Brachaczek A., Jędryczka M. (2009). Optymalizacja terminu zabiegów fungicydowych przeciw suchej zgniliźnie kapustnych na rzepaku. Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection 49 (4): 1749–1752.
Jędryczka M., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Brachaczek A. (2009). Система эпидемического прогнозирования СПЕК - прогнозирование риска эпидемий фомоза рапса в Польше. SPEC- the forecasting of stem canker epidemics of oilseed rape in Poland //"Phytosanitary problems of oilseed rape cultivation", Suppl. to Plant Protection News, St/ Petersburg: 36-46.
Jędryczka M., Kaczmarek J., Czernichowski J. (2006). Development of a decision support system for control of stem canker of oilseed rape in Poland. IOBC Bulletin 29 (7): 269-278.
Kaczmarek J., Jędryczka M. (2008). Zagrożenie rzepaku ozimego suchą zgnilizną kapustnych na Dolnym Śląsku w latach 2004-2007. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, 29 (1): 37-51.
Kaczmarek J., FITT BDL, Jędryczka M, Latunde-Dada A.O. (2008). Detection by real-time PCR and quantification of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in air samples from north Poland. Aspects app. Biol. 89: 71-76.
Jędryczka M., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Brachaczek A. (2008). System for Forecasting Disease Epidemics - Aerobiological methods in Polish agriculture. Aspects app. Biol. 89: 65-70.
Dawidziuk A., Kaczmarek J., Jędryczka M. (2008). Dojrzewanie pseudotecjów i uwalnianie zarodników workowych grzybów kompleksu L. maculans-L. biglobosa w rejonie Kujaw 2005-2007. Rośliny Oleiste- Oilseed Crops 29 (2): 149-161.
Kaczmarek J., Jędryczka M. (2008). Development of the perfect stage of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa under variable weather conditions of Pomerania in 2004-2008. Phytopathologia Polonica 50: 19-31.
Kaczmarek J., Mączyńska A., Kasprzyk I., Lewandowski A., Jędryczka M. (2006). Patterns of Leptosphaeria maculans/ L. biglobosa ascospore release in the season 2004/2005 in Poland. IOBC Bulletin 29 (7): 261-266.


Nagrody i odznaczenia
2011- Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

2012- wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych - System Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC)”
: uploads -> resources -> CV%20polski
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genetyki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Roślin Energetycznych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna