Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin Zespół Interakcji Roślina – Mikroorganizm SpecjalizacjaPobieranie 39.11 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar39.11 Kb.
CV
dr Lidia Błaszczyk
E-mail: lgol@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 297


Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
Zespół Interakcji Roślina – Mikroorganizm
Specjalizacja: biologia molekularna, genetyka molekularna, biotechnologia roślin i mikroorganizmów
Profil badawczy
Badania koncentrują się na charakterystyce molekularnej i biochemicznej grzybów z rodzajów Trichoderma i Clonostachys o zdolnościach antagonistycznych względem patogenicznych i toksynotwórczych gatunków Fusarium. Badania te obejmują:

 • identyfikację molekularną izolatów grzybów z rodzajów Trichoderma i Clonostachys

 • ocenę zdolności izolatów Trichoderma i Clonostachys do produkcji enzymów litycznych mających znaczenie w interakcjach patogen – nadpasożyt – roślina (analiza ogólnej aktywności enzymatycznej, identyfikacja genów kodujących wybrane enzymy i identyfikacja białek)

 • ocenę zdolności izolatów Trichodema i Clonostachys do biotransformacji mikotoksyn fuzaryjnych (identyfikacja genów związanych ze zdolnością wybranych izolatów Trichoderma i Clonostachys do dekompozycji mikotoksyn fuzaryjnych, poszukiwanie pochodnych rozkładu mikotoksyn fuzaryjnych; identyfikacja genów i enzymów związanych z procesem dekompozycji mikotoksyn).


Metody

  • izolacja i hodowla kultur grzybowych i bakteryjnych

  • izolacja genomowego DNA i całkowitego RNA

  • reakcje PCR i RT-PCR

  • analizy markerów molekularnych typu STS, SCAR, CAPS, RAPD, AFLP, SSR, SNP

  • elektroforezy w żelach agarozowych, poliakrylamidowych i sekwencyjnych

  • klonowanie w wektorach plazmidowych

  • sekwencjonowanie i analiza bioinformatyczna uzyskanych sekwencji nukleotydowych

  • analizy aktywności enzymatycznych


Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


 • MNiSW

Nr projektu: N N310 203037

Tytuł projektu: Charakterystyka izolatów grzybów z rodzaju Trichoderma i Clonostachys o zdolnościach do rozkładu mikotoksyn fuzaryjnych

Kierownik projektu: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 1 września 2009 - 30 sierpnia 2012
Nr projektu: N N310 732440

Tytuł projektu: Zróżnicowanie genów FUM u różnych gatunków Fusarium i jego związek z efektywnością wytwarzania fumonizyn

Kierownik projektu: Ł. Stępień

Wykonawca: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 19 maja 2011 - 18 maja 2014

Całkowita kwota dofinansowania: 230 000,00 zł


Nr projektu: N N310435138

Tytuł projektu: Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena zmienności cech jakościowych linii introgresywnych heksaploidalnego pszenżyta z wprowadzonymi fragmentami genomu T. monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej (6x)

Kierownik projektu: H. Wiśniewska

Wykonawca: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 1 czerwca 2010 – 31 maja 2013
Nr projektu: PBZ – KBN – 112/P06/2005

Tytuł projektu: Mikroorganizmy jako biopestycydy dla ochrony pszenicy przed infekcją patogenami Fusarium i akumulacja mikotoksyn w ziarniakach.

Kierownik projektu: J. Chełkowski

Wykonawca: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 2006-2008
Nr projektu: 2 P06A 049 30

Tytuł projektu: Identyfikacja i mapowanie genów odporności na rdzę brunatną u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.

Kierownik projektu: J. Chełkowski

Wykonawca: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 1 kwietnia 2006 – 20 września 2006
Nr projektu: PBZ/KBN/029/P06/2000

Tytuł projektu: Wykorzystanie genetycznych i molekularnych podstaw rozmnażania i odporności roślin na stresy środowiskowe dla poprawy właściwości roślin uprawnych

Kierownik projektu: J. Chełkowski

Wykonawca: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 2001-2004 • NCN

Nr projektu: 2011/01/B/NZ8/00162

Tytuł projektu: Wpływ ekstraktu z roślin gospodarzy na syntezę mikotoksyn oraz aktywność transkrypcyjną i metaboliczną patogenicznych izolatów Fusarium proliferatum.

Kierownik projektu: Ł. Stępień

Wykonawca: L. Błaszczyk

Okres realizacji: 9 grudnia 2011 - 8 grudnia 2014


Staże zagraniczne (rok, nazwa placówki, miejsce/kraj)
2003, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Corrensstr. 3, 06466 Gatersleben, Departament of Gene and Genome Mapping, (M. Röder), Niemcy

2003, Institute of Epidemiology and Resistance, Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben, (F. Ordon), Niemcy
Współpraca krajowa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii (A. Waśkiewicz, K. Gromadzka), projekt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Warzywnictwa, (K. Sobieralski, M. Siwulski), publikacje

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii (D. Stróżyńska- Jóźwiak), publikacje
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii (M. Krupiński), projekt
Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej, Instytut Biologii, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Lublin (K. Winiarczyk), publikacja
Politechnika Rzeszowska, Katedra Biochemii i Biotechnologii (M. Tyrka), publikacja, wymiana osobowa

Współpraca zagraniczna
USA, United States Dept. of Agriculture, Agriculture Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Lab., Beltsville (Gary J. Samuels), publikacja
Israel, The Robert H. Smith Institute of Plant Science and Genetics in Agriculture, The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food, and Environment, The Hebrew University of Jerusalem, (Einat S. Mayer, Haim D. Rabinowitch), publikacja
Institute of Plant Science, Agricultural Research Organization, the Volcani Center, (Rina Kamenetsky), publikacja
Niemcy, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Departament of Gene and Genome Mapping, (M. Röder), publikacja, wymiana osobowa
Niemcy, Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants, Institute of Epidemiology and Resistance Resources, Quedlinburg, (I. Kramer, F. Ordon), publikacja, wymiana osobowa
Węgry, Hungarian Academy of Sciences Plant Protection Institute, Budapest, (G. Vida), publikacja
Niemcy, Lochow-Petkus GmbH, Bergen (V. Korzun), publikacja, wymiana osobowa
Słowacja, Division of Genetics and Plant Breeding, Research Institute of Plant Production, Bratislavská cesta, Piešťany, (J. Kraič), publikacja
Czechy, Research Institute of Crop Production, Department of Molecular Biology, Praha, Ruzyně, (J. Ovesná), publikacja
Wegry, Cereal Research Nonprofit Company, Szeged (L. Purnhauser, M. Tar), publikacja

Publikacje:


 1. Błaszczyk L., Siwulski M., Sobieralski K., Frużyńska-Jóźwiak D. (2012). Diversity of Trichoderma spp.causing Pleurotus green mould diseases in Central Europe Folia Microbiol. Doi:10.1007/s12223-012-0214-6.

 2. Shemesh Mayer E., Winiarczyk K., Błaszczyk L., Kosmala A., Rabinowitch H.D. Kamenetsky R. (2012). Male gametogenesis and sterility in garlic (Allium sativum L.): barriers on the way to fertilization and seed production. Planta. doi: 10.1007/s00425-012-1748-1.

 3. Kwiatek M., Błaszczyk L. , Wiśniewska H., Apolinarska B. (2012). Aegilops-Secale amphiploids: chromosome categorisation, pollen viability and identification of fungal disease resistance genes. J. Appl. Genet. 53: 37-40.

 4. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frąszczak B., Sas-Golak I. (2012). Impact of infections with Trichoderma pleurotum and Trichoderma pleuroticola isolates on yielding of wild strains of Pleurotus ostreatus (fr.) Kumm. obtained from natural sites. Acta Sci. Pol. – Hortoru. 11: 239-249.

 5. Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. (2012). Impact of T. pleurotum and T. pleuroticola isolates on yielding of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. J. Plant Prot. Res. 52: 151-154.

 6. Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Górski R., Spiżewski T., Sas-Golak I. (2012). Evaluation of the growth of Trichoderma pleurotum and Trichoderma pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus sp. J. Plant Prot. Res. 52: 235-239.

 7. Sobieralski K., Siwulski M., Komon-Żelazowska M., Błaszczyk L., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. (2012). Impact of T. pleurotum and T. pleuroticola isolates on yielding of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. J. Plant Prot. Res., 52: 165-168.

 8. Błaszczyk L., Popiel D., Chełkowski J., Koczyk G., Samuels G. J., Sobieralski K., Siwulski M. (2011). Species diversity of Trichoderma in Poland. J. Appl. Genet., 52: 233-243.

 9. Frużyńska-Jóźwiak D., Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I., Błaszczyk L. (2011). Impact of Trichoderma isolates on the mycelium development of wild strains of Coprinus comatus (Müll.) S.F. Gray. J. Plant Prot. Res. 51: 163-166.

 10. Frużyńska-Jóźwiak D., Sobieralski K., Siwulski M., Spiżewski T., Błaszczyk L., Sas-Golak I. (2011). Effect of Trichoderma isolates on yielding of wild strains of Coprinus comatus. J. Plant Prot. Res.,51: 410-412.

 11. Siwulski M., Sobieralski K., Błaszczyk L., Frąszczak B., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I. (2011). Mycelium growth of several Trichoderma pleurotum and T. pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus florida. Phytopathol., 59: 43-48.

 12. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Błaszczyk L., Sas-Golak I., Jasińska A.. (2010). Impact of infections with two Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. J. Plant Prot. Res., 50: 493-496.

 13. Błaszczyk L., Chełkowski J.. (2010). Geny odporności na patogeny w genomie pszenicy. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 3: 15-22.

 14. Błaszczyk L., Kramer I., Ordon F., Chełkowski J., Tyrka M., Vida G., Karsai I. (2008). Validity of selected DNA markers for breeding leaf rust resistance wheat. Ceral Res. Commun., 36: 201-213.

 15. Wiśniewska H., Błaszczyk L., Chełkowski J. (2007). Charakterystyka genotypów pszenicy pod kątem odporności na fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Postępy Nauk Rolniczych, 6: 73-78

 16. Błaszczyk L., Tyrka M., Chełkowski J. (2005). PstIAFLP based markers for leaf rust resistance genes in common wheat. J. Appl. Genet., 46: 357-364

 17. Błaszczyk L., Chełkowski J. (2005). Geny odporności na patogeny w genomie pszenicy. W „Genomika i Bioinformatyka Roślin”, J. Chełkowski, G. Koczyk (red.), Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, s. 139-157

 18. Błaszczyk L., Goyeau H., Huang X., Röder M., Stępień Ł., Chełkowski J. (2004). Identifying leaf rust resistance genes and mapping gene Lr37 on the microsatellite map of wheat. Cell. Mol. Biol. Lett., 9: 869-878.

 19. Tyrka M., Błaszczyk L., Ordon F., Chełkowski J., Kramer I., Weilepp M., Wiśniewska H. (2004). Development of the single nucleotide polymorphism marker of wheat Lr1 leaf rust resistance gene. Cell. Mol. Biol. Lett., 9: 879-889.

 20. Błaszczyk L., Chełkowski J. (2004). Ring test results of STS markers for leaf rust resistance genes in wheat. In “Microscopic fungi – host resistance genes, genetics and molecular research”, Chełkowski, Stępień (Eds.), Institute of Plant Genetics PAS, Poznań, s. 87-98

 21. Stępień Ł., Błaszczyk L., Wiśniewska H., Chełkowski J. (2004). Spring wheat resistance against mildew, leaf rust and Fusarium head blight and identification of resistance genes using STS and SSR markers. In “Microscopic fungi – host resistance genes, genetics and molecular research”, Chełkowski, Stępień (Eds.), Institute of Plant Genetics PAS, Poznań, s. 77-86

 22. Chełkowski J., Stępień Ł., Błaszczyk L. (2004). Możliwości wykorzystania markerów DNA w hodowli odpornościowej pszenicy. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 2: 8-13

 23. Błaszczyk L., Chełkowski J., Korzun V., Kraič J., Ordon F., Ovesná J., Purnhauser L., Tar M., Vida G. (2003). Verification of STS markers for leaf rust resistance genes of wheat between seven European laboratories. Cell. Mol. Biol. Lett., 9: 805-817.

 24. Chełkowski J. Golka L. (Błaszczyk), Stępień Ł. (2003). Application of STS markers for leaf rust resistance genes in near-isogenic lines of spring wheat cv. Thatcher. J. Appl. Genet. 44: 323-338

 25. Stępień Ł., Golka L. (Błaszczyk), Chełkowski J. (2003). Leaf rust resistance genes of wheat: identification in cultivars and resistance sources. J. Appl. Genet., 44: 139-149.

 26. Chełkowski J., Golka L. (Błaszczyk), Jakubowski P. (2002). Putative resistance genes of cereals: structure and expected function. J. Appl. Genet., 43: 297-308.

Nagrody i odznaczenia

Nagroda zespołowa Wydziału nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk za „Identyfikację markerów molekularnych i charakterystykę materiałów wyjściowych dla hodowli pszenic odpornych na rdzę brunatną i fuzariozę” w 2006 roku


Zainteresowania / Hobby

Medycyna, fizyka, turystyka, architektura wnętrz, szycie i dziewiarstwo ręczne, sztuka kulinarna
: uploads -> resources -> CV%20polski
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genetyki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Roślin Energetycznych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja

Pobieranie 39.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna