Zakład opieki zdrowotnej poznań stare miasto szpital im. JÓZefa strusia ul. Szkolna 8/12 61-833 poznań adres korespondencyjny: ul. Szwajcarska 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025Pobieranie 89.62 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar89.62 Kb.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

POZNAŃ - STARE MIASTO

SZPITAL IM. JÓZEFA STRUSIA

ul. SZKOLNA 8/12 61-833 POZNAŃ
adres korespondencyjny:

ul. SZWAJCARSKA 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

`

 Dyrektor

061 852 52 40

 Fax Szkolna

061 852 52 40061 877 95 33

 Fax Szwajcarska

061 877 92 03

Centr. Szkolna

061 858 56 00

 Centr. Szwajcarska

061 873 90 00


www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

Dział Zamówień Publicznych ul. Szwajcarska 3, pok. 210

Tel. 061 8739305, 8739293, fax 0618779517

E mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Ogł o wyborze ofert angio koro OZW 09

Poznań, dnia 10.06.2009r.

DZP/5378/N/2009

O g ł o s z e n i e

o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach

w postępowaniu o zamówienie publiczne

na dostawę sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej

(koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW)

w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu zostały oferty złożone przez następujących wykonawców:Nr

pakietu


Liczba ofert

Nazwa i adres Wykonawcy , którego oferta została wybrana


Uzasadnienie wyboru

Złożonych

Wykluczonych

odrzuconychI

1

0

0

Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

II

2

0

0

Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

III

2

0

0

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

IV

2

0

0

Johnson & Johnson Poland Sp. o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

V

1

0

0

POLIMED Sp. o.o.

ul. Poleczki 12

02-822 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

VI

2

0

0

PROCARDIA MEDICAL Sp. z o.o.

ul. Pileckiego 63

02-781 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

VII

6

0

0

BALTON Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14

00-496 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

VIII

5

0

0

EUROCOR POLSKA Sp. z o.o.

Pl. Inwalidów 10

01-552 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

IX

1

0

0

BIOTRONIC Polska Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 400

60-169 Poznań


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

X

5

0

0

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XI

2

0

0

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XII

4

0

1

Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XIII

2

0

0

Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XIV

1

0

0

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XV

1

0

0

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XVI

2

0

0

BALTON Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14

00-496 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XVII

2

0

0

DIALMED Sp. z o.o.

ul. Roentgena 23/10

02-781 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XVIII

3

0

0

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XIX

5

0

0

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XX

2

0

0

EFMED Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 100

80-557 Gdańsk


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXI

4

0

0

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXII

2

0

0

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXIII

2

0

0

Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXIV

2

0

0

Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXV

1

0

0

PROCARDIA MEDICAL Sp. z o.o.

ul. Pileckiego 63

02-781 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXVI

1

0

0

Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXVII

2

0

0

AGA Medical Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXVIII

2

0

0

POLIMED Sp. o.o.

ul. Poleczki 12

02-822 Warszawa


Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ

XXIX

1

0

0

Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A02-676 Warszawa

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonego w SIWZ


Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są druki: ZP – 12 – Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 29.05.2009r. oraz ZP – 21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 10.06.2009r. oraz wysłane za pośrednictwem telefaxu oraz pocztą do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty do przedmiotowego przetargu.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Poznań – Stare Miasto

ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

/-/ mgr Jan Sawicz
: przetargi2 -> upload
upload -> Formularz ofertowy
upload -> Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
upload -> Formularz ofertowy na dostawę druków medycznych, szpitalnych I powszechnego użytku dla potrzeb zakładu opieki zdrowotnej poznań stare miasto szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 I Szwajcarskiej 3 wykonawca
upload -> Specyfikacj a
upload -> Formularz oferty cenowej
upload -> Pakiet 1- odczynniki do koagulologii wraz z dzierżAWĄ analizatora koagulologicznego data
upload -> Specyfikacja techniczna oprogramowania
upload -> Poznań: Dostawa leku Reo Pro (Abciximab) Numer ogłoszenia: 178555 2007; data zamieszczenia: 28. 09. 2007
upload -> Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
upload -> Załącznik nr 1 do siwz wsm/dzp/381-3951/N/2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna