Zakład Zarządzania Finansami Zarządzanie Finansami lista 1 wartośĆ przyszłA I wartośĆ obecnaPobieranie 16.04 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.04 Kb.

Zarządzanie Finansami

LISTA 1 - WARTOŚĆ PRZYSZŁA I WARTOŚĆ OBECNA
Ciąg wydatków dokonywanych w równych odcinkach czasu nazywa się cash flow wypływów (cash outflow), a ciąg wpływów pieniężnych nazwa się cash flow wpływów (cash inflow).
Procent prosty (simple interest) - odsetki płacone lub zarabiane wyłącznie od podstawowej kwoty kapitału.

oprocentowanie stałe

oprocentowanie zmienne

wartość przyszła

FVn = PV + PV*n*rwartość obecna


Procent składany (compound interest) - odsetki płacone lub zarabiane nie tylko od podstawowej kwoty kapitału, ale i od zapłaconych lub zarobionych odsetek we wcześniejszym okresie ich naliczania; o ile te odsetki nie zostały już przez pożyczającego lub inwestującego wycofane (podjęte).

Kapitalizacja (compounding) - proces dopisywania odsetek do kwoty kapitału - odsetki są kumulowane z kwotą kapitału.

Okres kapitalizacji (compounding period) - okres, po którym dopisywane są odsetki do kwoty kapitału.

oprocentowanie stałe

oprocentowanie zmienne

wartość przyszła

lub


FVn = PV*wartość obecna

lub


PV = FVn*
Efektywna roczna stopa procentowa (effective annual rate) – stopa, która dawałaby to samo oprocentowanie przy jednokrotnej, rocznej kapitalizacji w sytuacji, gdy mamy m kapitalizacjach w ciągu roku. Zamiast więc stosowania kapitalizacji częstszej niż roczna można korzystać ze stopy efektywnej i kapitalizacji rocznej.

ZADANIA
Zad. 1

Kapitał początkowy wynosi 2 000zł, a obowiązująca stopa procentowa 20%. Oblicz, jaka jest wartość przyszła kapitału po 5 latach, gdy odsetki naliczane są:

a) rocznie, b) co pół roku.
Zad. 2

Posiadasz 5 000zł. Jak długo powinieneś trzymać je w banku, aby suma podwoiła się, jeśli obowiązująca stopa procentowa wynosi 8%.


Zad. 3

Firma AGROMA została wyceniona na kwotę 100 000zł. Właścicielom złożono ofertę wykupu firmy za kwotę 180 000zł z terminem zapłaty w końcu 3 roku. Stopa procentowa oceniona jest na poziomie 20%. Czy oferta jest korzystna dla właścicieli?


Zad. 4

Firma AGROMA została wyceniona na kwotę 100 000zł. Właścicielom złożono ofertę wykupu firmy za kwotę 180 000zł z terminem zapłaty w końcu 3 roku. W pierwszym roku przewiduje się stopę procentową 25%, w drugim 20%, w trzecim 15%. Czy oferta jest korzystna?


Zad. 5

Firma AGROMA została wyceniona na kwotę 100 000zł. Właścicielom złożono ofertę wykupu firmy za kwotę 180 000 zł, przy czym 180 000zł zostanie wypłacone w trzech ratach po 60 000zł na końcu roku przy stopie procentowej 24%. Czy oferta jest korzystna?


Zad. 6

Firma AGROMA została wyceniona na kwotę 100 000zł. Właścicielom złożono ofertę wykupu firmy za kwotę 180 000zł, przy czym spłaty nastąpią w trzech równych ratach po 60 000zł, a stopę procentową przewiduje się 22% w 1 roku, 24% w 2 roku i 26% w roku 3. Czy oferta jest korzystna?


Zad. 7

Jaką kwotę należy ulokować na koncie dziś, jeśli na początku następnego roku wpłacamy 4 000zł, a na koniec drugiego roku chcemy dysponować kapitałem 9 000zł? Kapitalizacja jest złożona miesięczna, płatna z góry, a r w kolejnych latach 24% i 12%.


Zad. 8

Firma analizuje projekt inwestycyjny wymagający nakładów w wysokości 1 000zł. Przepływy pieniężne w czasie eksploatacji projektu będą następujące: 1-300zł, 2-400zł, 3-500zł, 4-200zł. Stopa zwrotu projektu wynosi 10%. Czy projekt ten zostanie przyjęty do realizacji?


Zad. 9

Bank oferuje zakup bonu pieniężnego, który przynosi dochód w trzech kolejnych latach: po pierwszym 400zł, po drugim 500zł, po trzecim 800zł. Obowiązująca stopa procentowa wynosi 10% w roku pierwszym, 12% w roku drugim i 15% w roku trzecim. Cena bonu proponowana przez bank wynosi 1 400zł. Czy warto zainwestować?©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna