Zakres i metody badań w Oddziale Badań InstrumentalnychPobieranie 34.28 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar34.28 Kb.
Zakres i metody badań w Oddziale Badań Instrumentalnych


Obiekty badań

Metoda

Badana cecha

Środowisko pracy

Metoda płomieniowa AAS

ołów**

mangan

żelazo

chrom

nikiel

wapń**

Metoda GC – lotne związki organiczne

benzen

toluen

etylobenzen

p-ksylen

m-ksylen

izopropylobenzen

o-ksylen

styren

octan etylu

izopropanol

octan butylu

butanol

pentan

tetrahydrofuran

tetrachloroetylen

cykloheksanon

aceton

etanol

trichloroetylen

epoksyetan

Powietrze w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Metoda GC – lotne związki organiczne

benzen

toluen

etylobenzen

p-ksylen

m-ksylen

izopropylobenzen

o-ksylen

styren

octan etylu

izopropanol

octan butylu

butanol

pentan

tetrahydrofuran

tetrachloroetylen

cykloheksanon

aceton

etanol

trichloroetylen

Woda

Metoda płomieniowa AAS

miedź

cynk

Metoda bezpłomieniowa AAS

kadm

ołów

chrom

nikiel

glin

Metoda płomieniowa AAS – technika generacji wodorków (HGAAS)

arsen

selen

antymon

Metoda płomieniowa AAS

mangan

żelazo

Metoda bezpłomieniowa AAS

- technika zimnych par (CVAAS)rtęć

Metoda płomieniowa AES

sód

potas

Metoda spektrofotometryczna

bor

Metoda GC

lotne chlorowcopochodne1)
benzen
pestycydy

trichlorobenzeny2)

Środki spożywcze

Metoda płomieniowa AAS

miedź

cynk

cyna

żelazo**

Metoda płomieniowa AAS – ekstrakcyjna

kadm

ołów

Metoda bezpłomieniowa AAS

- technika zimnych par (CVAAS)rtęć

Metoda płomieniowa AAS – technika generacji wodorków (HGAAS)

arsen

Metoda bezpłomieniowa AAS

ołów**

Metoda bezpłomieniowa AAS

glin

Metoda GC

alkohol metylowy (metanol)

pestycydy:

chlorowcopochodne,

pyretroidy, fosforoorganiczne**


olej mineralny

Metoda HPLC

pestycydy: benomyle**

aflatoksyny: B1 B2 G1G2

suma

aflatoksyna B1

ochratoksyna A

patulina

aflatoksyna M1

fusarium DON

Fusarium ZEA

toksyny T-2 i HT-2

fumonizyna B1 B2
WWA3)
barwnik Sudan I, II, III, IV

barwnik ParaRed

barwnik Biksyna

Metoda GC MS

3-MCPD

Naczynia ceramiczne

Metoda płomieniowa AAS

kadm

ołów

Naczynia szklane

Metoda płomieniowa AAS

kadm**

ołów**

AAS – Absorpcyjna Spektrometria Atomowa (płomieniowa lub bezpłomieniowa); CVAAS – metoda „zimnych par”

HGAAS – metoda generacji wodorków; AES– Emisyjna Spektrometria Atomowa; GC – Chromatografia Gazowa

GC MS – chromatografia gazowa z detektorem masowym; HPLC – Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

** metoda nieakredytowanaMetody objęte zakresem elastycznym.

1)trichlorometan(chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan(bromoform)

tetrachlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan2)1,3,5–trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3-trichlorobenzen

3) benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen

Pobieranie 34.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna