Zakres materiału dla IV roku egzamin Współczesne obserwacje astrofizyczne Metodyka obserwacji I instrumentyPobieranie 10.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.87 Kb.
Zakres materiału dla IV roku - egzamin

Współczesne obserwacje astrofizyczne

1. Metodyka obserwacji i instrumenty

  1. Rodzaje danych astronomicznych jako funkcje na obiektach

  2. Mechanizmy promieniowania, ich cechy widmowe i polaryzacyjne,

  3. Ograniczenia atmosferyczne w różnych zakresach długości fal i wynikające stąd techniki obserwacji

 1. Obserwacje radiowe pojedynczym instrumentem i interferometrem,

  1. Obserwacje pojedynczym instrumentem a pogoda (metoda podwójnej wiązki)

  2. Interferometr i problem strat strumienia, zależność od geometrii interferometru i radioźródła, jak go zmniejszyć (merging obs. interferometrycznych i pojedynczym instrumentem)

 2. Obserwacje fotometryczne – integralne

  1. Fotometria gwiazd – uzyskiwane informacje gw. zmienne pojedyncze i podwojne – główne typy:

  2. Supernowe, ich typy, gwiazdy macierzyste

  3. Fotometria barwna (UBV) galaktyk różnych typów – korelacje, ich fizyczne podłoże, zwiącek z formowaniem masywnych gwiazd

  4. Korelacje radio – podczerwień, a ekwipartycja

  5. O czym świadczą skale zmienności AGN (rozmiary obiektu)

 3. Obserwacje spektralne - integralne

  1. Widma synchrotronowe i ich interpretacja, problem składowej termicznej

  2. Widma optyczne AGN i galaktyk, związek z typami AGN i typami galaktyk

  3. Linia HI – profil globalny, emisja i absorpcja, relacja Tully - Fishera

  4. Diagnostyka środowiska międzygwiazdowego – parametry fizyczne ggazu międzygwiazdowego

  5. Diagnostyka (tomografia) dysków akrecyjnych (podstawowe info, na czym to polega)

  6. Dynamiczne spektrogramy Słońca – informacja o ruchach zaburzeń w atmosferze Słońca

5. Mapy obiektów astronomicznych

a) Sposoby prezentacji map (skala szarości, pseuodokolor, kontury itp.)

b) Porównania map (nakładki konturów na obraz, kompozycje RGB)

c) „Registracja map” - pułapka: sprawa rotacji mapy6. Sześciany danych i pola prędkości

 1. Metody wizualizacji danych wielowymiarowych (ogólnie, jakimi sposobami można oglądać dane 3D)

 2. Pułapki spektroskopii (np. zdolność rozdzielcza a krzywa rotacji, pułapka Fabry - Perot, „duchy” w sześcianach danych)

7. Obserwacje polarymetryczne

a) Polarymetria emisji synchrotronowej i rotacja Faraday'a - o czym nam mówi?b) Spektropolarymetria i efekt Zeemana - zastosowania do różnego typu obiektów (Słońce, obłoki HI, obłoki i masery molekularne, jaką informację uzyskujemy?)

8. Metody pomiaru struktury i natężeń pola magnetycznego

 1. Emisja całkowita - pola całkowite w galaktykach i radiogalaktykach, ekwipartycja

 2. Pola magnetyczne regularne w obiektach kosmicznych – pomiar struktury przy pomocy polaryzacji

 3. Pola magnetyczne w naszej Galaktyce: polarymetria, rotacja Faraday'a dalekich źródeł i pulsarów

 4. Pola magnetyczne Słońca – efekt Zeemana badanie kształtu protuberancji i petli

 5. Międzygalaktyczne pola magnetyczne w gromadach galaktyk: pola całkowite z emisji radiowej, pola regularne: miara rotacji dalekich źródeł

9. Informacja o ciemnej materii - pośrednie metody detekcji

 1. Galaktyki spiralne krzywa rotacji, rotacja różnicowa do wielu kpc od centrum

 2. Galaktyki eliptyczne duże (na ogół odległe i nierozdzielone na gwiazdy) – równowaga hydrostatyczna gorącego gazu, potrzeba dodatkowej masy

 3. Galaktyki karłowate rozdzielone na gwiazdy – dyspersja prędkości gwiazd, potrzeba dodatkowej masy aby się nie rozproszyly.

 4. Gromady galaktyk: równowaga hydrostatyczna gorącego gazu, soczewkowanie grawitacyjne, dyspersja prędkości galaktyk

 5. Alternatywy dla ciemnej materii i rola zderzeń gromad w ich obaleniu

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna