Zakres oraz cennik wykonywanych badańPobieranie 37.4 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar37.4 Kb.

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. J. NOFERA W ŁODZI ZAKŁAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO I ŚRODOWISKA PRACOWNIA ANALIZ METALI


ZAKRES ORAZ CENNIK WYKONYWANYCH BADAŃ

Materiał biologiczny

Pierwiastek/metal

Technika oznaczania

Procedura badawcza

Termin wykonania analizy

Koszt

jednostkowy

Koszt za zestaw

MOCZ

glin (aluminium-Al) arsen (As)**

kadm (Cd)

chrom (Cr)

kobalt ( Co)

miedź (Cu)

ołów (Pb)

mangan (Mn)

nikiel (Ni)

selen (Se)

cynk (Zn)
Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)


ZBM-PB-01 ( wyd. 2 z dn. 15.11.2012)


3-5 dni roboczych, w przypadku dużej liczby analiz do 15 dni roboczych

50 PLN


Do trzech (3) metali-100 PLN

Powyżej trzech (3) -200 PLN

rtęć (Hg)

Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab)

ZBM-PB-35 ( wyd. 1 z dn. 05.01.2015)

100 PLN
SUROWICA

miedź (Cu)

cynk (Zn)

selen (Se)

kobalt (Co)

nikiel (Ni)

chrom (Cr)


Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)


ZBM-PB-02 ( wyd. 1 z dn. 05.02.2013)


3-5 dni roboczych, w przypadku dużej liczby analiz do 15 dni roboczych

50 PLN

Do trzech (3) metali-100 PLN

Powyżej trzech (3)-200 PLN

KREW


Ołów (Pb)

Kadm (Cd)

Mangan (Mn)


Bezpłomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (GF-AAS), aparat Aanalyst 600 (PerkinElmer)


ZBM-PB-10 (wyd.4 z dn.15.11.2012)

ZBM-PB-11 ( wyd. 4 z dn. 15.11.2012)

ZBM-PB-12 ( wyd. 4 z dn. 15.11.2012


3-5 dni roboczych, w przypadku dużej liczby analiz do 15 dni roboczych

65 PLN

Zestaw ołów+ kadm (Pb+Cd)


Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)

ZBM-PB-36 (wyd.3 z dn. 15.11.2012)


100 PLN


Cynkoprotoporfiryny (ZPP)


Spektrofotometryczna


ZBM-PB-14 (wyd.3 z dn 15.11.2012)


15 PLN

Rtęć(Hg)

Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab)

ZBM-PB-35 (wyd. 1 z dn. 05.01.2015)

100 PLN

WŁOSY


Rtęć (Hg)

Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab)

ZBM-PB-35 (wyd. 1 z dn. 05.01.2015)

10 dni roboczych

150 PLN
**INNE

analiza specjacyjna arsenu w moczu

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową, aparat Elan DRC-e/Chromera Series 200 (PerkinElmer, SCIEX, USA)

15 dni roboczych

300 PLNPierwiastek/metal

Technika oznaczania

Procedura badawcza

Termin wykonania analizy

Koszt wykonania

POWIETRZE

Środowisko Pracy

glin (aluminium-Al) arsen (As)

kadm (Cd)

chrom (Cr)

kobalt ( Co)

miedź (Cu)

ołów (Pb)

mangan (Mn)

nikiel (Ni)

cynk (Zn)

żelazo (Fe)
Absorpcyjna spektrometria atomowa (F-AAS)
Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)


ZBM-PB-04 ( wyd. 7 z dn. 18.11.2014)
ZBM-PB-05 (wyd. 2 z 18.11.2014)


30 dni roboczych

Do uzgodnienia

rtęć (Hg)

Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab)

ZBM-PB-35 (wyd. 1 z dn. 05.01.2015)

Osobom zainteresowanym ofertą informacji udzielają:
Dr Beata Janasik: e-mail: beatajan@imp.lodz.pl; tel.: 42 63 14 806

Mgr Renata Brodzka: e-mail: brodzka@imp.lodz.pl; tel.: 42 63 14 814


Mgr Magdalena Stanisławska: e-mail: magda@imp.lodz.pl; tel.: 42 63 14 818

Pobieranie 37.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna