Zakres profilaktycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom do ukończenia 6 roku życia wraz z okresami ich przeprowadzaniaPobieranie 34.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar34.39 Kb.


Załącznik Nr 2

z dnia ................................. (Nr.......poz. ..........)


ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH DZIECIOM DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA


Termin badania (wiek)

Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia profilaktyczne wykonywane przez położną, pielęgniarkę1

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza2

(wykonywane w obecności rodziców, opiekunów)3Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza stomatologa

0 – 4 doba życia

 1. W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu (skala Apgar).

 2. Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

 3. Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

 4. Profilaktyka choroby krwotocznej w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie i porodów zabiegowych.

 5. Badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii oraz wrodzonej niedoczynności tarczycy4.

 6. Podanie preparatu immunoglobulin ze względu na matkę będącą nosicielem antygenu HBs.

 7. Badanie słuchu wykonane metodami obiektywnymi (otoemisja akustyczna lub słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu) – w oddziale noworodkowym.5

 1. Badanie podmiotowe matki – wywiad analiza przebiegu ciąży i porodu.

 2. Badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu (skala Apgar), w przypadku punktacji <7 – badanie równowagi kwasowo-zasadowej z krwi pępowinowej.

 3. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu. Badanie przedmiotowe w kierunku dysplazji stawów biodrowych.

 4. Porada pielęgnacyjno-laktacyjna udzielana matce.

 5. Ocena stanu zdrowia – bilans zdrowia w dniu wypisu noworodka ze szpitala.1-6 tydzień życia

Wizyty patronażowe położnej mające na celu:

 1. Przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji noworodka, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej oraz udzielenia porady w zakresie kontroli płodności,

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.

W 1-2 tygodniu życia - wizyta patronażowa lekarza pediatry (rodzinnego) obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

W 3 tygodniu życia Badanie okulistyczne niemowląt urodzonych przed 36 tyg. ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu, oraz wymagających intensywnej tlenoterapii i fototerapii.2 - 6

miesiąc życia(w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym)

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego– pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

 2. Podstawowa ocena rozwoju psychomotorycznego.

 3. Orientacyjne badanie wzroku.

 4. W 3 – 4 miesiącu życia dziecka wizyta patronażowa pielęgniarki mająca na celu przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej oraz w razie stwierdzenia nieprawidłowości - rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.

 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy.

 2. Ocena wielkości ciemienia przedniego.

 3. Ocena stanu neurologicznego.

 4. Określenie wieku zębowego.

 5. U chłopców badanie obecności jąder w mosznie.

 6. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych – w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu – kierować do specjalistycznej diagnostyki audiologicznej lub foniatrycznej.

 7. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.

 8. Badanie przedmiotowe w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

W 6 miesiącu życia:

 1. wizyta adaptacyjna z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

 2. badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

9 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego– pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.

 3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.

 4. Wizyta patronażowa pielęgniarki w przypadku gdy w czasie poprzedniej wizyty stwierdzono zaburzenia w stanie zdrowia dziecka.

 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

 2. Ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.

 3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych. 1. Ocena stanu uzębienia mlecznego za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych

 2. Profilaktyka fluorkowa z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

12 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego– pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.

 3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.

 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 5. Instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej.
 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

 2. Ocena wykonania szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień.

 3. Ocena wielkości blizny po szczepieniu BCG.

 4. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.

 5. Ocena obecności nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.

 6. Badanie okulistyczne niemowląt urodzonych przed 36 tyg. ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu oraz wymagających intensywnej tlenoterapii i fototerapii. 1. Ocena stanu uzębienia mlecznego za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych

 2. Zastosowanie działań zapobiegających próchnicy – profilaktyka fluorkowa.2 lata

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego– pomiary: masy i długości ciała.

 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.

 3. Orientacyjne badanie słuchu.

 4. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.

 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Bilans zdrowia, w tym:

 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń.

 2. Ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.

 3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy.

 4. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych.

 2. Zastosowanie działań zapobiegających próchnicy – profilaktyka fluorkowa.

 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.

4 lata

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego-pomiary: wzrostu i masy ciała.

 2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.

 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.Bilans zdrowia, w tym:

 1. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.

 2. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego.

 3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy. 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych.

 2. Zastosowanie działań zapobiegających próchnicy – profilaktyka fluorkowa.

 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.

5 lat

 1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego.

 2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.

 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

 4. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe w

kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego

i społecznego.

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych.

 2. Zastosowanie działań zapobiegających próchnicy – profilaktyka fluorkowa.

 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.

6 lat

1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń rozwoju

fizycznego. 1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.

 2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

 3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.


Bilans zdrowia, w tym:

 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń, dojrzałości szkolnej, kwalifikacji do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

 2. Ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.

 3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy.

 4. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia

słuchu.

  1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych.

  2. Zastosowanie działań zapobiegających próchnicy – profilaktyka fluorkowa.

  3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

  4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
 1. 1Położna lub pielęgniarka legitymująca się specjalizacją, ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalistycznym.

 1. 2Lekarz oddziału położniczego i noworodkowego, ginekolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pediatra.

 2. Świadczenia profilaktyczne dotyczące dzieci.

 3. Badania finansowane z budżetu Ministra Zdrowia w ramach długoletnich programów polityki zdrowotnej.

 4. Badania powszechnie obowiązujące od 1 stycznia 2004 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna