Zakres rzeczowy zamówienia Zamawiający: Miasto GnieznoPobieranie 53 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar53 Kb.

Załącznik nr 1 do specyfikacji


Zakres rzeczowy zamówienia
Zamawiający: Miasto Gniezno

Przedmiot zamówienia: BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW NA TERENIE MIASTA GNIEZNAPark Kościuszki, Dolina Pojednania


 1. Zakres terenów zielonych objętych obsługą.

  1. pielęgnacja i utrzymanie terenów parkowych o powierzchni łącznej ok. 2,9 ha w tym:

 • pielęgnacja trawników ok. 1,65 ha,

 • pielęgnacja drzewostanu – ok. 400 sztuk,

 • pielęgnacja krzewów i żywopłotów o powierzchni łącznej ok. 2.500 m2,

1.2. pielęgnacja klombów i rabat kwiatowych o powierzchni łącznej ok. 100 m2 ,

  1. utrzymanie czystości piaskownicy,

1.4. utrzymanie czystości schodów i alejek w Dolinie Pojednania oraz chodników przylegających oraz przejścia w kierunku do ul. Św. Jana

 1. Zakres prac do realizacji.

2.1. pielęgnacja terenów parkowych:

 • koszenie trawników wraz z wywozem trawy (wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm),

 • bieżące pielenie rabat i kwietników,

 • nasadzenie kwiatów jednorocznych na klombach i rabatach do dnia 31 maja (gęstość nasadzeń: 25 szt./m2 przy roślinach drobnych np. szałwia, begonia, turki, ageratum, starzec lub 16 szt./m2 przy roślinach większych np. pelargonia, petunia, dalia niska, begonia bulwiasta),

 • pielęgnacja skupin krzewów i drzew, tzn. przycinanie krzewów –100 %, przekopanie i pielenie otulin („mis”) krzewów i drzew, usuwanie odrostów drzew, przycinanie suchych gałęzi drzew, usuwanie wiatrołomów i suchych drzew – 5% drzew różnej średnicy, (miejsca cięcia drzew należy zabezpieczyć),

 • podlewanie roślin w okresie posuchy,

 • wykonywanie uzupełniających nasadzeń drzew (20 szt.), krzewów i kwiatów,

 • pielęgnacja trawników (dosiewanie nasion traw i nawozów zgodnie z normą trawników parkowych),

 • bieżące formowanie żywopłotów,

 • jesienne wygrabienie liści wraz z wywozem do dnia 15 grudnia.

  1. prace porządkowe:

 • trasowanie alejek parkowych, w Dolinie Pojednania dwukrotna likwidacja chwastów przy użyciu herbicydów,

 • malowanie i bieżąca naprawa ławek (ok. 55 szt.) i koszy na śmieci (ok.19 szt.),- malowanie ławek do 30 maja

 • utrzymanie czystości alejek parkowych, basenu i schodów w Dolinie Pojednania,

 • utrzymanie czystości terenów parkowych przez uprzątanie śmieci i codzienne opróżnianie koszy,  1. dozorowanie parków:

 • utrzymanie parków i elementów małej architektury na ich terenie w należnym stanie,

 • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie

utrzymania porządku i bezpieczeństwa na dozorowanym terenie zieleni miejskiej,

  1. bieżące zimowe utrzymanie alejek spacerowych i schodów, przejść w Dolinie Pojednania oraz przyległych do parku chodników przez likwidację śliskości i usunięcie śniegu (szerokość odśnieżania min. 1,5m) wg załączonego wykazu - do uszorstnienia przejść parkowych nie używać mieszanek piaskowo-solnych

  2. prace interwencyjne – usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych /usuwanie wiatrołomów itp./ lub na polecenie zamawiającego.

  3. w okresie zimowym w miarę potrzeb należy uzupełniać karmę w karmnikach dla ptaków (karmę zakupi zlecający)


Park Trzech Kultur


 1. Zakres terenów zielonych objętych obsługą.

  1. pielęgnacja i utrzymanie terenu parku o powierzchni łącznej ok. 3,5 ha, w tym:

 • pielęgnacja trawników ok. 2,5 ha,

 • pielęgnacja drzewostanu – ok. 500 sztuk,

 • pielęgnacja krzewów i żywopłotów o powierzchni łącznej ok. 3.400 m2,

1.2. pielęgnacja klombów i rabat kwiatowych o powierzchni łącznej ok. 150 m2 ,

1.3. utrzymanie czystości alejek oraz chodników przylegających. 1. Zakres prac do realizacji.

  1. pielęgnacja terenu parku:

 • koszenie trawników wraz z wywozem trawy (wysokość trawy nie może przekraczać 15cm),

 • bieżące pielenie rabat i kwietników,

 • nasadzenie kwiatów jednorocznych na klombach i rabatach do dnia 31 maja (gęstość nasadzeń: 25 szt./m2 przy roślinach drobnych np. szałwia, begonia, turki, ageratum, starzec lub 16 szt./m2 przy roślinach większych np. pelargonia, petunia, dalia niska, begonia bulwiasta),

 • pielęgnacja skupin krzewów i drzew, tzn. przycinanie krzewów –100 %, przekopanie i pielenie otulin („mis”) krzewów i drzew, usuwanie odrostów drzew, przycinanie suchych gałęzi drzew, usuwanie wiatrołomów i suchych drzew – 5% drzew różnej średnicy, (miejsca cięcia drzew należy zabezpieczyć),

 • podlewanie roślin w okresie posuchy,

 • wykonywanie uzupełniających nasadzeń drzew (20szt.), krzewów i kwiatów,

 • pielęgnacja trawników (dosiewanie nasion traw i nawozów zgodnie z normą trawników parkowych),

 • bieżące formowanie żywopłotów,

 • jesienne wygrabienie liści wraz z wywozem, do dnia 15 grudnia.

  1. prace porządkowe:

 • trasowanie alejek parkowych,

 • malowanie i bieżąca naprawa ławek – ok. 47 szt. i koszy na śmieci – ok. 13 szt. - malowanie do dnia 30 maja

 • utrzymanie czystości alejek parkowych,

 • utrzymanie czystości terenu parku przez uprzątanie śmieci i codzienne opróżnianie koszy.

  1. dozorowanie parku:

 • utrzymanie parku i elementów małej architektury na jego terenie w należnym stanie,

 • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na dozorowanym terenie zieleni miejskiej,

  1. bieżące zimowe utrzymanie alejek spacerowych oraz przyległych do parku chodników przez likwidację śliskości i usunięcie śniegu (szerokość odśnieżania min. 1,5 m ) wg załączonego wykazu, do uszorstnienia przejść parkowych nie używać mieszanek piaskowo-solnych

  2. prace interwencyjne – usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych /usuwanie wiatrołomów itp./ po uprzednim zgłoszeniu lub na polecenie zamawiającego.

  3. w okresie zimowym w miarę potrzeb należy uzupełniać karmę w karmnikach dla ptaków (karmę zakupi zlecający)


Park Miejski im. Generała Władysława Andersa


 1. Zakres terenów zielonych objętych obsługą.

  1. pielęgnacja i utrzymanie terenu parku o powierzchni łącznej ok.15,9 ha w tym:

 • pielęgnacja trawników ok. 9,5 ha ,

 • pielęgnacja drzewostanu – ok.1300 szt.,

 • pielęgnacja krzewów i żywopłotów o powierzchni łącznej ok. 5000 m2,

1.2.pielęgnacja klombów i rabat kwiatowych o powierzchni łącznej ok. 50 m2 ,

1.3.utrzymanie czystości piaskownicy,  1. nadzór nad pracą fontanny i kaskady oraz fontanny pływającej na stawie

1.5. utrzymanie czystości oraz chodników przylegających.

 1. Zakres prac do realizacji.

2.1. pielęgnacja terenu parku:

 • koszenie trawników wraz z wywozem trawy (wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm,

 • bieżące pielenie rabat i kwietników,

 • nasadzenie kwiatów jednorocznych na klombach i rabatach do dnia 31 maja (gęstość nasadzeń: 25 szt./m2 przy roślinach drobnych np. szałwia, begonia, turki, ageratum, starzec lub 16 szt./m2 przy roślinach większych np. pelargonia, petunia, dalia niska, begonia bulwiasta),

 • pielęgnacja skupin krzewów i drzew, tzn. przycinanie krzewów –100 %, przekopanie i pielenie otulin („mis”) krzewów i drzew, usuwanie odrostów drzew, przycinanie suchych gałęzi drzew, usuwanie wiatrołomów i suchych drzew – 5% drzew różnej średnicy, (miejsca cięcia drzew należy zabezpieczyć),

 • podlewanie roślin w okresie posuchy,

 • wykonywanie uzupełniających nasadzeń drzew( 40szt.), krzewów i kwiatów,

 • pielęgnacja trawników (dosiew nasion traw i nawozów zgodnie z normą trawników parkowych),

 • bieżące formowanie żywopłotów,

 • jesienne wygrabienie liści wraz z wywozem do dnia 15 grudnia.

2.2. prace porządkowe:

 • trasowanie alejek parkowych;

 • malowanie i bieżąca naprawa ławek (ok. 60szt i 30szt. siedzisk) i koszy na śmieci (ok. 23szt.),(malowanie do 30 maja)

 • utrzymanie czystości alejek parkowych,

 • utrzymanie czystości terenu parku przez uprzątanie śmieci i codzienne opróżnianie koszy,

 • wymiana piasku w piaskownicy (w okresie letnim 1raz w miesiącu lub w miarę potrzeb).

 • usunięcie ok. 30 szt. podstaw betonowych na ławki

2.3. dozorowanie parku:

 • utrzymanie parku i elementów małej architektury na jego terenie w należnym stanie,

 • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na dozorowanym terenie zieleni miejskiej,

  1. 2.4.bieżące zimowe utrzymanie alejek spacerowych oraz przyległych do parku chodników przez likwidację śliskości i usunięcie śniegu ( szerokość odśnieżania min. 1,5 m) wg załączonego wykazu, do uszorstnienia przejść parkowych nie używać mieszanek piaskowo-solnych.

2.5. prace interwencyjne – usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych /usuwanie wiatrołomów itp./po uprzednim zgłoszeniu lub na polecenie zamawiającego.

2.6. w okresie zimowym w miarę potrzeb należy uzupełniać karmę w karmnikach dla ptaków (karmę zakupi zlecający)

Park Piastowski
1.Zakres terenów zielonych objętych obsługą.

1.1.pielęgnacja i utrzymanie terenu parku o powierzchni łącznej ok. 10,19 ha, w tym: • pielęgnacja trawników ok. 3 ha,

 • wykaszanie traw i roślinności na powierzchni ok. 6 ha,

 • pielęgnacja drzewostanu – ok. 500 sztuk,

 • pielęgnacja krzewów o powierzchni łącznej ok. 300 m2,

1.2.utrzymanie czystości bulwaru, schodów i alejek w parku oraz chodników przylegających.
2.Zakres prac do realizacji.

  1. pielęgnacja terenu parku:

 • koszenie trawników wraz z wywozem trawy (wysokość trawy nie może przekraczać 15cm),

 • zakładanie kwietników na powierzchni 140 m2 w miejscach wskazanych przez zamawiającego,

 • nasadzenie kwiatów jednorocznych na klombach i rabatach do dnia 31 maja (gęstość nasadzeń: 25 szt./m2 przy roślinach drobnych np. np. szałwia, begonia, turki, ageratum, starzec lub 16 szt./m2 przy roślinach większych np. pelargonia, petunia, dalia niska, begonia bulwiasta),

 • bieżące pielenie rabat i kwietników,

 • podlewanie roślin w okresie posuchy

 • pielęgnacja skupin krzewów i drzew, tzn. przycinanie krzewów –100 %, przekopanie i pielenie otulin („mis”) krzewów i drzew, usuwanie odrostów drzew, przycinanie suchych gałęzi drzew, usuwanie wiatrołomów i suchych drzew – 5% drzew różnej średnicy, (miejsca cięcia drzew należy zabezpieczyć),

 • bieżące formowanie żywopłotów

 • wykonywanie uzupełniających nasadzeń drzew(20 szt.), krzewów i kwiatów,

 • pielęgnacja trawników (dosiew nasion traw i nawozów zgodnie z normą trawników parkowych),

 • jesienne wygrabienie liści wraz z wywozem do dnia 15 grudnia.

2.2. prace porządkowe:

 • trasowanie alejek parkowych, oraz promenady wokół jeziora Jelonek ,

 • dwukrotna likwidacja chwastów przy użyciu herbicydów,

 • malowanie i bieżąca naprawa ławek (ok. 31 szt.) i koszy na śmieci (ok. 42szt.), - malowanie do dnia 30 maja

 • utrzymanie czystości alejek parkowych,

 • utrzymanie czystości terenu parku przez uprzątanie śmieci i codzienne opróżnianie koszy.

2.3. dozorowanie parku:

 • utrzymanie parku i elementów małej architektury na jego terenie w należnym stanie,

 • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na dozorowanym terenie zieleni miejskiej,

2.4 bieżące zimowe utrzymanie alejek spacerowych oraz przyległych do parku chodników przez likwidację śliskości i usunięcie śniegu ( szerokość odśnieżania min. 1,5 m) wg załączonego wykazu, do uszorstnienia przejść parkowych nie używać mieszanek piaskowo-solnych.


  1. prace interwencyjne – usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych /usuwanie wiatrołomów itp./ lub na polecenie zamawiającego.

  2. w okresie zimowym w miarę potrzeb należy uzupełniać karmę w karmnikach dla ptaków (karmę zakupi zlecający)


Park XXV - Lecia
1.Zakres terenów zielonych objętych obsługą.

  1. pielęgnacja i utrzymanie terenu parku o powierzchni łącznej ok.14,20 ha, w tym:

 • pielęgnacja trawników ok. 2 ha,

 • pielęgnacja drzewostanu – ok. 1500 sztuk,

 • pielęgnacja krzewów na powierzchni 600 m2,

1.2. utrzymanie czystości alejek .

2.Zakres prac do realizacji.

  1. pielęgnacja terenu parku:

 • koszenie trawy wraz z wywozem trawy (wysokość trawy nie może przekraczać 15cm),

 • pielęgnacja krzewów i drzew, tzn. przycinanie krzewów –100 %, przekopanie i pielenie otulin („mis”) krzewów i drzew, usuwanie odrostów drzew, przycinanie suchych gałęzi drzew, usuwanie wiatrołomów i suchych drzew – 5% drzew różnej średnicy, (miejsca cięcia drzew należy zabezpieczyć),

 • bieżące formowanie żywopłotów,

 • wykonanie uzupełniających nasadzeń drzew (30 szt.)

 • karczowanie nieforemnych drzew i krzewów na powierzchni 5 ha (ok.150 szt.) oraz bieżące wykaszanie traw i porostów,

 • pielęgnacja trawników (dosiew nasion traw i nawozów zgodnie z normą trawników parkowych),

 • jesienne wygrabienie liści wraz z wywozem do dnia 30 listopada.

2.2. prace porządkowe:

 • dwukrotna likwidacja chwastów przy użyciu herbicydów,

 • malowanie i bieżąca naprawa ławek (10 szt.) i koszy na śmieci (10 szt.),-malowanie do 30 maja

 • utrzymanie czystości terenu parku przez uprzątanie śmieci i codzienne opróżnianie koszy.

2.3. dozorowanie parku:

 • utrzymanie parku i elementów małej architektury na jego terenie w należnym stanie,

 • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na dozorowanym terenie zieleni miejskiej,

2.4. bieżące zimowe utrzymanie alejek spacerowych oraz przyległych do parku chodników przez likwidację śliskości i usunięcie śniegu ( szerokość odśnieżania min. 1,5 m) wg załączonego wykazu, do uszorstnienia przejść parkowych nie używać mieszanek piaskowo-solnych

2.5. prace interwencyjne – usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych /usuwanie wiatrołomów itp./po uprzednim zgłoszeniu lub na polecenie zamawiającego.

2.5. w okresie zimowym w miarę potrzeb należy uzupełniać karmę w karmnikach dla ptaków (karmę zakupi zlecający)

Plac Św. Wojciecha wraz z herbami na skarpie przy ołtarzu.


 1. Zakres terenów objętych obsługą:

1.1. pielęgnacja i utrzymanie terenu Placu • zieleń trawnika o powierzchni 12.300 m2

 • alejki spacerowe utwardzone kostką granitową o łącznej

powierzchni 3.350 m2

schodami obłożonymi płytami granitowymi

 • platforma przy budynku byłego spichlerza o nawierzchni granitowej, ze

schodami, ogrodzeniem ozdobnym i oświetleniem /powierzchnia obydwu platform wynosi 1.887,00 m2

 • chodnik wzdłuż placu na ul. Kanc. J. Łaskiego

 • działka przy ul. Kanc. J. Łaskiego 6 przyległa do placu – powierzchnia

działki 1461 m2

 • elementy małej architektury :

- ławki ogrodowe - szt. 8

- lampy parkowe - szt. 12

- lampy ogrodowe - szt. 23

- kolumny poboru wody - szt. 2

- śmietniki /kosze/ - szt. 5

1.2. utrzymanie czystości schodów i alejek na placu oraz chodników przylegających.
 1. Zakres prac do realizacji

2.1. pielęgnacja terenów placu:

 • koszenie trawników wraz z wywozem trawy (wysokość trawy nie może

przekraczać 15 cm)

 • podlewanie roślin w okresie posuchy tzn. przycinanie, formowanie krzewów

 • usuwanie odrostów drzew, przycinanie suchych gałęzi drzew

(miejsca cięć należy zabezpieczyć)

 • pielęgnacja i uzupełnianie drzew i krzewów

 • bieżące utrzymanie czystości, koszenie trawy na działce przy ul. Kanc. J. Łaskiego 6 przyległej do placu

 • sprzątanie chodnika i utrzymanie zimowe na ul. Kanc. J. Łaskiego

przyległego do administrowanego placu

 • jesienne wygrabianie liści wraz z wywozem do dnia 15 grudnia.

2.2. prace porządkowe

  • utrzymanie czystości terenu Placu przez uprzątanie śmieci i codzienne opróżnianie koszy

  • utrzymanie czystości alejek spacerowych utwardzonych kostką granitową ze zbędnej roślinności, dwukrotna likwidacja chwastów przy użyciu herbicydów,

  • malowanie i bieżąca naprawa parkanu, bram z furtkami, ławek, lamp, koszy na śmieci i innych urządzeń znajdujących się na placu.

  • utrzymanie Placu i elementów małej architektury, oświetlenia na jego terenie w należytym stanie technicznym

2.3. dozorowanie placu:

 • zamykanie i otwieranie bram, Plac Św. Wojciecha jest otwarty od godz. 9,00 – 21,00

 • współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską w zakresie

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na dozorowanym terenie zieleni

2.4.bieżące zimowe utrzymanie alejek spacerowych oraz schodów przez likwidację śliskości i usunięcie śniegu (szerokość odśnieżania min. 1,5 m)

2.5.prace interwencyjne – usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych /usuwanie wiatrołomów itp./ lub na polecenie Zamawiającego.

2.6. konserwacja i zabezpieczenie budynku światła

2.7. bieżąca konserwacja urządzeń odwodnieniowych, a w szczególności

konserwacja pompy w studni na terenie Seminarium oraz czyszczenie

i odwadnianie studzienek rewizyjnych i nagłośnienia.

Udrożnienie wypływu wody z Placu do stawku oraz odpływu ze stawku.  1. utrzymanie w stałej gotowości dwóch punktów czerpalnych wody

przy budynku sterowania światłem i dźwiękiem. Punktów czerpalne wody zabezpieczyć na okres zimy.

2.9.nasadzenia kwiatów w konstrukcjach herbów w ilości ok. 2000 szt.

( pierwsze nasadzenie - wiosną do dnia 27 kwietnia, drugie nasadzenie letnie

w miesiącu czerwcu roślinami kwietnikowymi: bratek, niecierpek, petunia,

starzec, aksamitka inne)

zapewnienie całorocznej pielęgnacji kwiatów, nawożenie, podlewanie w miarę potrzeb roślin (wodę do podlewania zabezpiecza wykonawca)2.10.Wymiana 1700 m2 zniszczonej darni poczynając od strony ołtarza , trawa darniowa przeznaczona do intensywnego użytkowania. Wymiany trawy należy dokonać do końca maja 2012 roku.

Pobieranie 53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna