Zakres tematyczny na konkurs „Bitwy I broń II wojny światowej 1939 – 1945 ”Pobieranie 29.96 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar29.96 Kb.
Zakres tematyczny na konkurs

Bitwy i broń II wojny światowej 1939 – 1945

(4 maja 2015, czwartek, godzina 10.00)

Gimnazja


  1. Znajomość pojęć:

Łapanka, getto, deportacja, łagry, NKWD, gestapo, SS, Volkslista, Folksdojcz, kenkarta, blitzkrieg, sitzkrieg, linia Maginota, linia Gustawa, linia Zygfryda, bitwa o Atlantyk (i hasła typu: U-booty, rajdery, konwoje, asdic, radar itp.), bitwa o Anglię, wojna zimowa, lis pustyni, holokaust, KL Auschwitz, Barbarossa, Overlord, Fall Weiss, Enigma, PKWN, AK, AL., „Polskie Termopile”.


  1. Znajomość postaci (zdjęcia i życiorysy):

E. Rydz – Śmigły, W. Sikorski, Z Berling, K. Świerczewski, S. Rowecki - Grot , W. Anders, T. Komorowski – Bór, L. Okulicki – Niedźwiadek, W. Raginis, W. Pilecki, H. Flame, M. Rejewski, J. Różycki, H. Zygalski, przywódcy państw Osi i głównych państw alianckich.


  1. Znajomość sprzętu:

 1. Pancernego (czołgi): Tygrys I i II, Pantera, Panzer IV, Panzer I, II, III, Sherman, Cromwell, 7TP, T – 34, IS 2, KW, KW 2, TKS
 1. Lotniczego (samoloty): Łoś, Karaś, PZL – P 11, Messerschmitt Me 109, Me 110, Mitsubishi A6M Zero, Aichi D3 Val, Nakajima B 5 Kate, Ju – 87 Stuka, Me 262, Gloster Meteor, P – 51 Mustang , Avro Lancaster, B – 24, B – 17, B – 25, Ił – 2 , Jak 1, Spitfire, Hurricane. 1. Morskiego (okręty): OORP Burza, Wicher, Błyskawica, Grom, Orzeł, Wilk, Czapla, Piorun, superpancernik Yamato, USS Missouri, HMS Duke of York, Uboot typ VII, lub IX, Bismarck, USS Essex, Lotniskowiec Akagi,
 1. Hełmy i mundury – rozpoznawalność żołnierzy z armii: niemieckiej, angielskiej, polskiej (z kampanii wrześniowej, z II korpusu, z Armii Berlinga), radzieckiej, amerykańskiej, japońskiej
 1. Broń strzelecka: Mauser, Mosin, rkm systemu Diektiariewa, pancerfaust, bazooka, Thompson, sten, M 1 Garand, MP – 40, MP – 43 , PPsz
  1. Największe bitwy: w Europie, Afryce, na Pacyfiku i ich daty.
  1. Plany tych bitw, i zdjęcia archiwalne z tych bitw, np. pod Kurskiem, w Narwiku, pod Monte Cassino, Tobrukiem, Lenino, Berlinem, w Normandii, Okinawie, Hiroszimie, Westerplatte, Bzura, Warszawa, Hel, Pszczyna (najbardziej znane).
  1. Granaty ręczne (podstawowe: zaczepny i obronny)
  1. Broń partyzantów: koktajle Mołotowa itp.
  1. Okupacja ziem polskich: IV rozbiór, linia układu Ribbentrop – Mołotow, różnice pomiędzy granicami II i III RP – PRL, symbole Polski Walczącej, III Rzeszy, ZSRR  1. Konferencje mocarstw a sprawa polska (decyzje Wielkiej Trójki)
  1. Jedyny schron na terenie CZ- DZ (obok basenu Wodnik)SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zakres tematyczny na konkurs

Bitwy i broń II wojny światowej 1939 – 1945

(4 maja 2015, poniedziałek, godzina 10.00)

Szkoły Podstawowe 1. Znajomość pojęć:

Łapanka, getto, deportacja, łagry, NKWD, gestapo, blitzkrieg, bitwa o Atlantyk (i pojęcia typu: U-booty, konwoje itp.), bitwa o Anglię, holokaust, KL Auschwitz, Barbarossa, Overlord, Fall Weiss, PKWN, AK, AL, „Polskie Termopile”, Szare Szeregi, mały sabotaż, AK, rząd polski na emigracji – rząd na uchodźstwie we Francji i Anglii (W. Sikorskiego)


 1. Znajomość postaci (zdjęcia i skrótowo życiorysy):

E. Rydz – Śmigły, W. Sikorski, S. Rowecki - Grot , W. Anders, T. Komorowski – Bór, W. Raginis, W. Pilecki, przywódcy państw Osi i głównych państw alianckich.


 1. Znajomość sprzętu:

 1. Pancernego (czołgi): Tygrys I, Pantera, Sherman, 7TP, T – 34, TKS, Renault FT 17
 1. Lotniczego (samoloty): Łoś, PZL – P 11, Messerschmitt Me 109, Mitsubishi A6M Zero, Ju – 87 Stuka, P – 51 Mustang , B – 17, Ił – 2 , Jak 1, Spitfire, Hurricane. 1. Morskiego (okręty): OORP Burza, Wicher, Błyskawica, Grom, Orzeł, Piorun, pancerniki: Yamato, USS Missouri, Bismarck, oraz ogólne pojęcie lotniskowiec, Ubooty
 1. Hełmy i mundury – rozpoznawalność żołnierzy (wojsk lądowych, lotnictwa, marynarki wojennej) z armii: niemieckiej, angielskiej, polskiej (z kampanii wrześniowej, z II korpusu W. Andersa, z Armii Z. Berlinga w ZSRR), radzieckiej, amerykańskiej, japońskiej
 1. Broń strzelecka: Mauser, pancerfaust, bazooka, Thompson, M 1 Garand, MP – 40, MP – 43 , PPsz, Największe bitwy: w Europie, Afryce, na Pacyfiku i ich daty.
 1. Plany tych bitw, i zdjęcia archiwalne z tych bitw, np. pod Kurskiem 5. 07 – 23. 08. 1043, o Stalingrad 23. 08. 1942 – 2. 02. 1943, pod Monte Cassino 11 – 19. 05. 1944, zdobycie Berlina i zakończenie wojny 8. 05. 1945, w Normandii 6. 06. 1944, Hiroszimie 6. 08. 1944, obrona Westerplatte 1-7. 09. 1939, nad Bzurą – 1939, obrona Warszawy w 1939 r., Pearl Harbor 1. 12. 1941, bitwa pszczyńska 1-2. 09. 1939 (i inne najbardziej znane).
 1. Granaty ręczne (podstawowe: zaczepny i obronny)
 1. Broń partyzantów: koktajle Mołotowa, narzędzia do rozkręcania szyn torów kolejowych i broń powstańców warszawskich itp.
 1. Okupacja ziem polskich: IV rozbiór, linia układu Ribbentrop – Mołotow, różnice pomiędzy granicami II i III RP – PRL, symbole Polski Walczącej, III Rzeszy, ZSRR, akcja „małego sabotażu”. 1. Konferencje mocarstw a sprawa polska (decyzje Wielkiej Trójki)
 1. Jedyny schron na terenie CZ- DZ (obok basenu Wodnik)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejski konkurs historyczny:

Bitwy i broń największej z wojen: 1939 – 1945”,pod patronatem Burmistrza Czechowic – Dziedzic

4 maja 2015 godzina 10.00

w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach,

ul. Polna 33, tel.: 32 215 55 09
Cele konkursu:


 • rozwijanie zainteresowań najnowszą historią

 • rozbudzanie pasji

 • kształtowanie postaw patriotycznych

 • przypominanie okrucieństw i tragedii społeczeństwa polskiego podczas okupacji

 • nawiązywanie do tradycji niepodległościowej

 • wzmacnianie więzi ze swoją małą ojczyzną, ponieważ obejmuje on także historię naszego miasta z tego okresu

 • przypomnienie i kontynuacja tradycji oręża polskiego

 • przypomnienie skutków wojny dla losów Polski i świata


Konkurs obejmuje znajomość i rozpoznawalność:


 • broni i sprzętu wojskowego

 • przywódców państw, dowódców wojskowych i mężów stanu

 • map – z granicami państw, przebiegu frontów i bitw

 • umundurowania

 • podstawowych pieśni wojskowych

 • plakatów propagandowych

 • realiów historycznych i warunków życia w Polsce pod okupacją

 • symboli walczących stron

 • miejsca i znaczenia Polski w ówczesnej Europie

 • fortyfikacje z terenu naszego miasta

 • przebiegu działań w naszym mieście w 1939 i 1945 roku


Przebieg:


 1. telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa (ilość uczestników) do sekretariatu GP nr 1 do 30 kwietnia 2015 r.

do godz. 14.00

 1. rozwiązywanie testu pytań zamkniętych – część pisemna (60 min.)

 2. ocena testów przez komisje konkursową złożoną z nauczycieli opiekunów uczestników (czas: zależnie od ilości prac)

 3. wypisanie dyplomów i rozdanie nagród (ok. 30 min.)


Literatura dla Szkół Podstawowych i dla Gimnazjów: • Eugeniusz Kopeć: Szkice z przeszłości Czechowic – Dziedzic – rozdział dotyczący zajmowania naszego miasta przez Niemców w 1939 r. i wyzwalania go w 1945 r.

 • Atlas historyczny dla Szkół Podstawowych i dla Gimnazjów

 • Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej lub dawny do III klasy gimnazjum

 • Wszelkie inne publikacje ukazujące podstawową broń, mundury, bitwy z okresu II w.ś. (podstawowe informacje tak jak podano w wykazie)


ZAPRASZAMY!


Miejski konkurs modelarski:

Historia plastikiem pisana – Bitwy i broń największej z wojen”,pod patronatem Burmistrza Czechowic – Dziedzic

6 maja 2015 godzina 12.00

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach,

ul. Polna 33, tel.: 032 215 55 09
Celem konkursu jest:

 • docenienie wkładu pracy i wiedzy małych pasjonatów, którzy nie poddali się wszechogarniającej modzie na komputerowe zniewolenie i potrafią spędzać czas także nad własnoręcznie wykonywanymi replikami oręża.

 • rozwijanie zainteresowań najnowszą historią

 • rozbudzanie pasji

 • przypomnienie i kontynuacja tradycji oręża polskiego

 • rozwijanie zainteresowań militariami z okresu II wojny światowej

 • propagowanie tego typu zainteresowań.


Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z Czechowickich szkół.

 • Każdy uczestnik wystawia swoje plastikowe modele w dowolnej skali na wystawie, którą można oglądać w danym dniu od 12.00 do 13.30, a po godzinie 13. rozstrzygniecie konkursu (możliwe też rozstrzygniecie dnia następnego)
  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE MODELE NAGRODZONE W POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU.

 • PRZYJMOWANIE MODELI:
  Do konkursu przyjmowane będą tylko modele plastikowe wykonane własnoręcznie przez modelarzy. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z zawodnikiem, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji modelu.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo własnej interpretacji regulaminu, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

 • Każdy uczestnik może wystawić najwyżej trzy modele w danej kategorii, można wystawić modele we wszystkich kategoriach (Organizatorzy zastrzegają, że ilość kategorii i ilość wystawianych modeli może ulec zmianie)

 • Każdy uczestnik musi znać nazwy swoich modeli.

 • Każdy uczestnik przygotowuje krótką prezentację jednego własnego modelu

(tzn. gdzie walczył, czym się wsławił, jego parametry techniczno – taktyczne, kto go używał, kto nim dowodził, sposób malowania i oznaczenia oraz ciekawostki z nim związane).

 • Uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie i ilość wystawianych modeli do 30 kwietnia 2015 roku do godziny 14.00 (konieczność przygotowania odpowiedniego miejsca wystawienniczego)

 • Uczestnicy przynoszą swoje modele do GP nr 1 6 maja 2015 roku od godz. 11.30 do 12.00 (dostarczanie modeli i późniejszy odbiór na koszt własny uczestnika)

 • Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.


Kategorie w konkursie modelarskim:

 1. Modele wojsk lądowych, także pojazdy cywilne

 2. Modele okrętów i statków

 3. Modele wojsk lotniczych, ale także samolotów cywilnych

 4. Dioramy – makiety konkretnej bitwy, miasteczka, wydarzenia, fragmentu architektury


Jury zastrzega sobie prawo podziału wystawionych modeli na kategorie wiekowe.
Modele oceniać będzie jury złożone z doświadczonych modelarzy w składzie:

Pan Adam Cieślik, Pan Piotr Gradowski, Pan Jakub Hałas, Pan Wojciech Mik, Pan Rafał Tarmaz
Więcej informacji (zakres materiału, regulamin) na stronie GP 1 im. Ks. Jana Twardowskiego:

gp1.czechowice-dziedzice.pl

Pobieranie 29.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna