Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego przeprowadzanego w gimnazjach w roku szk. 2013/2014Pobieranie 15.01 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.01 Kb.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach

Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego

przeprowadzanego w gimnazjach w roku szk. 2013/2014

I. Treści:

 1. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy i wykorzystania sieci lokalnej i globalnej.

 2. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. Przykłady różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość.

 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystywaniem komputera z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Algorytmy wokół nas, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów praktycznych i szkolnych. Ścisłe formułowanie sytuacji problemowych. Opisywanie algorytmów w języku potocznym. Zapisywanie algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer. Przykłady algorytmów rekurencyjnych. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych zadań metodą zstępującą. Przykłady testowania i oceny algorytmów. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera.

 4. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych.

II. Umiejętności:

1) Ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów:


 1. budowa komputera;

 2. urządzenia peryferyjne;

 3. systemy liczbowe;

 4. terminologia informatyczna.


2) Edytor tekstu:


 1. wprowadzanie i formatowanie tekstu;

 2. podział tekstu na strony, sekcje i kolumny;

 3. tworzenie przypisów, indeksów, spisów treści / ilustracji;

 4. tworzenie i osadzanie wykresów;

 5. tworzenie i formatowanie tabel;

 6. osadzanie i formatowanie elementów graficznych;

 7. wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstów;

 8. formatowanie nagłówków i stopek;

 9. tworzenie i edycja wzorów i równań matematycznych;

 10. korespondencja seryjna.


3) Arkusz kalkulacyjny:


 1. formatowanie komórek (format, czcionki, krawędzie, wypełnienie, wyrównanie, scalanie, formatowanie warunkowe);

 2. obliczanie wartości wyrażeń;

 3. tworzenie formuł z wykorzystaniem różnych metod adresowania;

 4. zastosowanie podstawowych funkcji matematycznych (np. zaokrąglanie liczb, reszta z dzielenia całkowitego, potęgowanie, pierwiastkowanie, sumowanie zwykłe i warunkowe, wartość bezwzględna z liczby, itp.);

 5. funkcje statystyczne (np. średnia arytmetyczna, maksimum, minimum,

 6. zliczanie komórek spełniających zadany warunek, itp.);

 7. przetwarzanie tekstów za pomocą funkcji tekstowych (łączenie i dzielenie

 8. tekstów, obliczanie, zamiana liczb na teksty, itp.);

 9. tworzenie, edycja i formatowanie wykresów (np. przygotowanie danych do tworzenia wykresów, tworzenie wykresów standardowych i niestandardowych, formatowanie elementów takich jak: osie, skale, liczby, tło, wypełnienie, tytuł, legenda, tabela danych, itp.);

 10. zastosowanie operatorów i funkcji logicznych oraz funkcji informacyjnych

 11. (umiejętność tworzenia warunków logicznych z zastosowaniem operatorów i funkcji, zastosowanie zagnieżdżonej funkcji warunkowej);

 12. funkcje wyszukiwania i adresu (wyszukiwanie danych w tabelach);

 13. funkcje przetwarzania daty i czasu;

 14. sortowanie i filtrowanie danych, funkcje bazodanowe;

 15. bazy danych: przykłady wyszukiwania informacji z użyciem operatorów logicznych, przykłady różnych form organizacji danych, zastosowania baz danych.


4) Algorytmika:


 1. podstawowe metody zapisu algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, pseudokod);

 2. symbole stosowane w schematach blokowych;

 3. tworzenie i interpretacja prostych schematów blokowych;

 4. tworzenie i analiza algorytmów zapisanych w różnych postaciach.

 1. zastosowanie instrukcji sterujących (warunkowych);

 1. zastosowanie instrukcji iteracyjnych;

 2. definiowanie i analiza procedur i funkcji (również z zastosowaniem technik iteracyjnych i rekurencyjnych); 1. Korzystanie z Internetu:

 1. historia Internetu

 2. podstawowe pojęcia związane z Internetem, np.: adres IP, domena, adres internetowy, itp.

 3. modem, konfiguracja połączenia z Internetem

 4. przeglądarki internetowe

 5. poczta elektroniczna

 6. język HTML

 7. wykorzystanie Internetu w nauce i rozrywce

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna