„Zakup i dostawa produktów spożywczych”Pobieranie 18.32 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar18.32 Kb.
Gryfino, dnia 06 września 2013 r.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa produktów spożywczych” ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 326818-2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

   1. W postępowaniu brało udział 7 wykonawców:

Grupa I - pieczywo/produkty zbożowe

 1. F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa

Liczba punktów: 100 pkt

Grupa II - nabiał, mleko i wyroby mleczarskie

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 97,01 pkt

 1. Hurtownia wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka jawna

Ząbrowo 30; 78-120 Gościono

Liczba punktów: 100 pktGrupa III - owoce i warzywa

 1. F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa

Liczba punktów: 92,57 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 100 pkt

Grupa IV - produkty suche

 1. F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa

Liczba punktów: 92,20 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 88,16 pkt

 1. SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin

Liczba punktów: 100 pkt

Grupa V - mięso i wędliny

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 84,91 pkt

 1. Hurtownia wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka jawna

Ząbrowo 30; 78-120 Gościono

Liczba punktów: 100 pkt 1. „MADAR” Dariusz Watral; ul. Autostrada Poznańska 1; 71-001 Szczecin

Liczba punktów: 95,93 pkt

Grupa VI – ryby

 1. PHU FALA Grzegorz Romanowski; ul. Podmiejska 23; 66-400 Gorzów Wielkopolski

Liczba punktów: 100,00 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 77,55 pkt

 1. SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin

Liczba punktów: 98,15 pkt

Grupa VII – napoje

 1. F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa

Liczba punktów: 89,19 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 84,66 pkt

 1. SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin

Liczba punktów: 100 pkt

Grupa VIII – tłuszcze

 1. F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa

Liczba punktów: 89,37 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 89,92 pkt

 1. Hurtownia wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka jawna

Ząbrowo 30; 78-120 Gościono

Liczba punktów: 80,13 pkt 1. SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin

Liczba punktów: 100 pkt

Grupa IX – mrożonki

 1. PHU FALA Grzegorz Romanowski; ul. Podmiejska 23; 66-400 Gorzów Wielkopolski

Liczba punktów: 100,00 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 78,34 pkt

 1. Farutex Sp. z o.o.; ul. Jesienna 4; 70-807 Szczecin

Liczba punktów: 95,12 pkt

Grupa X – jaja

 1. F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa

Liczba punktów: 100 pkt

 1. P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 Gryfino

Liczba punktów: 79,59 pkt

 1. Hurtownia wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka jawna

Ząbrowo 30; 78-120 Gościono

Liczba punktów: 73,58 pkt   1. Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Grupa I - pieczywo/produkty zbożowe

F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 WiduchowaGrupa II - nabiał, mleko i wyroby mleczarskie

Hurtownia wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka jawna

Ząbrowo 30; 78-120 Gościono

Grupa III - owoce i warzywa

P.H.U. „ADA” Grzegorz Adamczyk; ul. Bolesława Chrobrego 50; 74-100 GryfinoGrupa IV - produkty suche

SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 SzczecinGrupa V - mięso i wędliny

Hurtownia wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka jawna

Ząbrowo 30; 78-120 Gościono

Grupa VI – ryby

PHU FALA Grzegorz Romanowski; ul. Podmiejska 23; 66-400 Gorzów WielkopolskiGrupa VII – napoje

SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 SzczecinGrupa VIII – tłuszcze

SEMI Przemysław Fiedorowicz; ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 SzczecinGrupa IX – mrożonki

PHU FALA Grzegorz Romanowski; ul. Podmiejska 23; 66-400 Gorzów WielkopolskiGrupa X – jaja

F.U.H. „ZIELONE WZGÓRZE” Anna Kusy-Kłos; Marwice 51; 74-120 Widuchowa


Uzasadnienie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena” – 100%. Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Pobieranie 18.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna