Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5Pobieranie 20.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.01 Kb.
Łódź, dnia 06.12.2013 r.
Zamawiający:

Administracja Zasobów Komunalnych

Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5

91-002 Łódź
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP/16/2013 z dnia 20.11.2013. na wykonanie remontu lokali branża ogólnobudowlana, instalacyjna i elektryczna w nieruchomościach przy: Limanowskiego 96a m 13, Bałucki Rynek 7 m 6, Wrześnieńska 52 m 37, Limanowskiego 135 m.39 - ZADANIE I, Łagiewnicka 33 m 11, Limanowskiego 15 m 19, Limanowskiego 211 m 5, Polna 10 m 13 - ZADANIE II, Sporna 10 m 12, Urzędnicza 9 m 5, Limanowskiego 30 m 1, Urzędnicza 24 m 29 – ZADANIE III, Adwokacka 6 m ½, Łagiewnicka 70 m 8, Murarska 30 m 16, Limanowskiego 135 m 43 - ZADANIE IV, Wojska Polskiego 4 m 15, Doły 12 m 4, Wojska Polskiego 158 m 15, Wielkopolska 74 m 8 – ZADANIE V, Bema 31 m 9, Bema 31 m 1, Drukarska 9 m 2, Sierakowskiego 36 m 39
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. Ofertę złożyły następujące firmy:
CZĘŚĆ I

1. Partner Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Haraziński ul. Osadnicza 44 91-357 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.
CZĘŚĆ II


 1. Dur -Bud Tadeusz Durka ul. Legionów 86/16 90-762 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.

 1. Zakład Wielobranżowy Aro Arkadiusz Strycharski ul. Wigury 26m.4 90-319 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –83,90 pkt.

 1. P.H.U Mester Serwis s.c. Krzysztof Michalski Jadwiga Szrejner ul. Służbowa 29 m.43, 92-305 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –94,45 pkt.

 1. Mont -Plast Tomasz Śmietański ul. Maratońska 83 m.36 94-007 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –96,51 pkt.
CZĘŚĆ III

 1. Dur -Bud Tadeusz Durka ul. Legionów 86/16 90-762 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.

 1. Zakład Wielobranżowy Aro Arkadiusz Strycharski ul. Wigury 26m.4 90-319 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –74,73 pkt.

 1. Zakład Robót Elektrycznych Jan Lankiewicz 95-020 Andrespol Janówka ul. Rybna 20

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 72,83 pkt.

 1. Mont -Plast Tomasz Śmietański ul. Maratońska 83 m.36 94-007 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –94,76 pkt.
CZĘŚĆ IV

1. P.H.U Mester Serwis s.c. Krzysztof Michalski Jadwiga Szrejner ul. Służbowa 29 m.43, 92-305 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –95,77 pkt.

2. Partner Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Haraziński ul. Osadnicza 44 91-357 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.

3. Mariusz Laszczyk al. Piłsudskiego 67/59 90-329 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –82,60 pkt.
CZĘŚĆ V


 1. Zakład Instalacji Sanitarnych co i gaz Tadeusz Jassa ul. Morgowa 26 91-231 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.

 1. Zakład Robót Elektrycznych Jan Lankiewicz 95-020 Andrespol Janówka ul. Rybna 20

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 83,98 pkt.

 1. PPHU Kam-Prex Zbigniew Janowski ul. Budy 10 91-610 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 97,91 pkt.
CZĘŚĆ VI

 1. Mariusz Laszczyk al. Piłsudskiego 67/59 90-329 Łódź

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.
W toku postępowania wybrane zostały oferty firm:
Część I,

Partner Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Haraziński ul. Osadnicza 44 91-357 ŁódźCzęść II

Dur -Bud Tadeusz Durka ul. Legionów 86/16 90-762 ŁódźCzęść III

W dniu 05.12.2013 r. wykonawca, którego oferta została wybrana Dur -Bud Tadeusz Durka ul. Legionów 86/16 90-762 Łódź złożył oświadczenie o rezygnacji z podpisania umowy na realizację zadania III. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Jest to oferta firmy

Mont -Plast Tomasz Śmietański ul. Maratońska 83 m.36 94-007 Łódź

Część IV

W dniu 05.12.2013 r. wykonawca, którego oferta została wybrana Partner Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Haraziński ul. Osadnicza 44 91-357 Łódź złożył oświadczenie o rezygnacji z podpisania umowy na realizację zadania IV. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Jest to oferta firmy:

P.H.U Mester Serwis s.c. Krzysztof Michalski Jadwiga Szrejner ul. Służbowa 29 m.43, 92-305 Łódź

Część V

Zakład Instalacji Sanitarnych co i gaz Tadeusz Jassa ul. Morgowa 26 91-231 ŁódźCzęść VI

Mariusz Laszczyk al. Piłsudskiego 67/59 90-329 Łódź


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych oferty:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy P z p., umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte po 10.12.2013r.

Dyrektor

Izabela Kilian-Sobczak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna