Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13


Wykonawca wraz z ofertą na pakiet 2 jest zobowiązany przedłożyć ofertę na kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne niezbędne do wykonania ww. oznaczeńPobieranie 359.57 Kb.
Strona4/5
Data30.04.2016
Rozmiar359.57 Kb.
1   2   3   4   5

Wykonawca wraz z ofertą na pakiet 2 jest zobowiązany przedłożyć ofertę na kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne niezbędne do wykonania ww. oznaczeń.18. Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY


Pakiet 1

ODCZYNNIKI DO APARATU AXYM

L.p.

Asortyment

Numer katalogowy


Zapotrzebowanie roczne (ilość oznaczeń)

Oferowane opakowanie jednostkowe

Cena jednostkowa netto PLN

VAT %

Wartość zamówienia netto PLN

Wartość zamówienia brutto PLNTrójcykliczne antydepresanty (we krwi)
2800


Salicylany we krwi
2400


Barbiturany w moczu (sbarb)
2400


Karbamazepin
2800


Poch. Benzodwuazepiny w moczu (sbenz)
2800


Kwas walproinowy
2400


Teofilina
450


Digoksyna
500


Paracetamol
600


Amfetamina
800


Kannabinole
400


Opiaty
400


Metadon
400


Alkohol etylowy
2400
Suma


Zestawienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne) niezbędnych dla wykonania ww. oznaczeń, przy założeniu wykonania kontroli 2 razy w tygodniu na 3 poziomachL.p.


Nazwa odczynnika, kontroli, materiałów zużywalnych


Ilość


Cena jednostkowa


Wartość

netto


Wartość

bruttoSuma


Pakiet 2

ODCZYNNIKI DO APARATU PENTRA 400 HORIBA ABXCholinesteraza
200


Bilirubina
2500


ALAT
3000


ASPAT
3000


Kreatynina
3200


Mocznik
2500


Glukoza
3500


Żelazo całkowite
1000


CK (CPK)
1200


CK-MB
500


Mioglobina
500


Fosfataza alkaliczna
500


LDH
500


GGT
900


Cholesterol
550


HDLchol.
550


Trójglicerydy
550


LDLcholesterol
200


Diastaza/amylaza
250


Kwas moczowy
250


Amoniak
350


Białko
250


Ferrytyna
100


CRP
500


RF
500


Albuminy
200


Troponina
400


Białko
250
Suma


Zestawienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne) niezbędnych dla wykonania ww. oznaczeń, przy założeniu wykonania kontroli 3 razy w tygodniu na dwóch poziomachL.p.


Nazwa odczynnika, kontroli, materiałów zużywalnych


Ilość


Cena jednostkowa


Wartość

netto


Wartość

bruttoSuma

19. Załącznik nr 3 – DANE KONTAKTOWE OFERENTA

Nazwa wykonawcy ...................................................................................


Adres wykonawcy ...................................................................................
Numer telefonu ...................................................................................
Numer faksu ...................................................................................

P o d p i s a n o

(przedstawiciele wykonawcy)

          1. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pobieranie 359.57 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna