ZamawiającyPobieranie 0.71 Mb.
Strona5/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

98

125

5002

Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa / ułożył Gillar, Hoffmann.
Bytom : "Katolik", 1908. - 1150 s. ; 16 cm.

809

126

5005

Lesebuch der polnischen Sprache für Schulen nebst einem Wortregister / Karl Pohl.
Breslau : W. G. Korn, 1838. - 288 s. ; 21 cm.

154

127

5006

Sammlung sämmtlicher Verordnungen welche bis Ende des Jahres 1833 in den von Kamptz'schen Jahrbüchern für
Preussische Gesetzgebung enthalten find ; nach den Materien zusammengestellt. Bd. 9 : Enthaltend die im Jahre
1834 und 1835 zur / hrsg. von H. Gräff. Breslau : G. P. Aderholz, 1837. - 440 s. ; 21 cm.

1339

128

5011

Kazania na niektóre niedziele i święta w roku. Z.3 / Hieronim Kajsiewicz. Wrocław : F. Hirt, 1848. - 124, V s. ; 26 cm.

72

129

5015/I

Dzieła w niektórych przedmiotach pisane Stanisława Orzechowskiego. T. 1 / Stanisław Orzechowski ; tł. z łac.
Nałęcz z Włynia Włyńskiego Zygmunt Aleksander. Wrocław : W. B. Korn, 1826. - 278 s. ; 17 cm.

150

130

5015/II

Dzieła w niektórych przedmiotach pisane Stanisława Orzechowskiego. T. 2 / Stanisław Orzechowski ; tł. z łac.
Nałęcz z Włynia Włyńskiego Zygmunt Aleksander. Wrocław : W. B. Korn, 1826. - 288 s. ; 17 cm.

155

131

5018

Słownik polsko-łaciński do szkolnego użycia w którym oprócz szczególnych wyrazów, trudnieysze zdania i zwroty
częściey używane mowy polskiey na język łaciński są wyłożone. - nowo ułożony i wydany.
Wrocław : W. B. Korn, 1819. - 560 s. ; 18 cm.

290

132

5023

Powieści historyczne porządkiem chronologicznym ułożone ; Biografie znakomitych Polaków i Polek / Klementyna z Tańskich Hofmanowa. - Nowe oryg. wyd. przeyrz. i popr. przez aut. Wrocław : W. B. Korn, 1833. - 301, [1] s. ; [6], 407 s. ; 17 cm.
(Wybór pism Klementyny z Tańskich Hofmanowéy ; t. 3) (Wybór pism Klementyny z Tańskich Hofmanowéy ; t. 4)
Współopr. z : Biografie znakomitych Polaków i Polek. Całość obejmuje 10 t.

364

133

5024

Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego. T. 1 / Klementyna z Tańskich Hofmanowa. - Nowe oryg. wyd. przeyrz. i popr. przez aut. Wrocław : W. B. Korn, 1833. - 299 s. ; 16 cm. (Wybór pism Klementyny z Tańskich Hofmanowey ; t. 5) Współopr. z T. 2

323

134

5032

Godzinki adoracyi Najświętszego Sakramentu : do odmawiania podczas wiecznej adoracyi dla dyecezyi
Wrocławskiej / ułożył Augustyn Arndt. Królewska Huta : Drukarnia św. Jacka, 1897. - 444 s. ; 15 cm.

229

135

5140

Wykład teoryi uprawy ziemi P. Rosenberg-Lipińskiego właściciela ziemskiego w Górnym Szląsku z dzieła "Der
praktische Ackerban" wyjęty i streszczony przez praktycznego rolnika / P. Rosenberg-Lipiński.
Kraków : nakł. tłumacza, 1869. - 293 s. ; 18 cm. Wyjęty i streszczony przez praktycznego rolnika z
przedmową i uwagami z nauki i doświadczenia czerpa- nemi

153

136

5149

Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim wraz z opisem topograficzno-etnograficznym i szkicem dziejów księstwa
Cieszyńskiego / ułożył Antoni Macoszek. Lwów : Towarzystwo Wydawnicze, 1901. - 128 s., [14]
k. tabl. : il. ; 15 cm. (Przewodniki Polskie ; 1)

86

137

5150

Pamiętnik Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim wydany w roku złotego
jubileuszu. Wrocław : "Drukarnia Polska", 1886. - 86 s. ; 21 cm.

50

138

5154

Od Jasnej Góry do "Hellberga". [B.m.] : Hr. Golz, [1916]. - 46 s. ; 17 cm. Rok wyd. na s. tyt. 1863

31

139

5169

Polenkoller : Skizze vom Kriegsschauplatz in den
Ostmarken / Georg Wagner. - 4. Aufl. Leipzig : W. Friedrich, 1899. - 64 s. ; 23 cm.

41

140

5172/I

Matka świętych Polska albo Żywoty świętych błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych
Polaków i Polek, wszelkiego stanu i kondycji, każdego wieku od zakrzewionej w Polsce Chrześciańskiej Wiary
osobliwą życia doskonałością słynących, z różnych autorów i pism tak polskich jak i cudzoziemskich zebrane i spisane
... do druku podane r.p. 1767. [Cz. 1] / Floryan Jaroszewicz. Piekary : T. Henetzk, 1850. - 500, V s. ; 16 cm.

272

141

5195

W obronie polskości Górnego Śląska : referaty i szkice / [pseud.] Ludomir.
Opole : Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka, 1918. - 81 s. ; 19 cm. Nazwa aut. Emil Szramek

47

142

5222

Letnisko Cieszyn / Józef Londzin. Cieszyn : [b.w.], [ok. 1910]. - 16 s. : il. ; 23 cm.

26

143

5234

Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i piesni kościelnych / Karol Miarka.
Mikołów : K. Miarka, 1899. - 352 s. ; 10 cm.

181

144

5235

[Modlitewnik]. [Wrocław] : [b.w.], 1899. - 370 s. ; 16 cm. Brak k. tyt.

193

145

5236

Zabawa duchowna z różnych ksiąg nabożnych dla pomnożenia gorącej miłości ku Bogu i Matce Jego, także
dla należytego świętych patronów uczczenia zebrana : z dodatkiem nieszpornych psalmów i gorzkich żali.
Mikołów : T. Nowacki, 1872. - 192 s., : il., rys. ; 15 cm.

101

146

5237

Dokąd idziesz Panie? : opowiadanie historyczne z czasów prześladowania chrześcijan za panowania Nerona /
podług Henryka Sienkiewicza. Mikołów, Warszawa : K. Miarka, 1907. - 255 s. : il., rys. ; 16 cm.

133

147

5272

Nowo wydany kancyonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych w ziemi pruskiey i
brandenburskiey zwyczaynych, z wyrokami Pisma S. nad każdą pieśnią : z gorliwymi modlitwami kościelnemi,
pospolitemi i osobliwemi ... Królewiec : [b.w.] (Druk. Hartung), 1896. - 882,47 s. ; 17 cm.

506

148

5273

Nowo wydany kancyonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych w ziemi pruskiey i
brandenburskiey zwyczaynych, z wyrokami Pisma S. nad każdą pieśnią : z gorliwymi modlitwami kościelnemi,
pospolitemi i osobliwemi ... Królewiec : [b.w.] (Druk. Hartung), 1907. - 882,64,15 s. ; 17 cm.

519

149

5277

Geschichtliche Darstellung der merkwürdigsten Ereignisse in der Fürstenthums Stadt Neisse / F. Minsberg. Neisse : Wangenfield, 1834. - 246 s., il. ; 18 cm + Anhang 146 s. Zawiera : Das Hexenwesen im Fürstenthum Neisse, österreichischen und preussischen Antheils von Schlesien, dann im Gesenke Mährens im siebenzehnten Jahrhundert. Nach Originalquellen dargestellt von H.. v. R... . Neisse und Leipzig, Theodor Hennings, 1836

235

150

5279

Betrachtungen über das Volksschulwesen,insbesondere unter den Katholiken in Schlesien : in freundschaftlichen
Briefen an einen Schullehrer auf dem Lande. 1.H. Breslau : J. Max, 1827. - 170 s. ; 19 cm.

99

151

5280

Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział / Joachim Lelewel. - Wyd. 5.
Wrocław : Z. Schletter, 1845. - 272 s., [12] k. map, [1] k. tabl. ; 17 cm. Na k. tyt. brak nazwy aut.

170

152

5284

Mądrość do ludzi. Wrocław : W. B. Korn, 1808. - IV, 202 s. ; 15 cm.

112

153

5288

Vocabularium Polono-Latinum ad usum juventutis scholasticae in quo praeter singula verba, Dictiones
Polonorum Difficiliores et usitatiores loquendi formulae in latinum conversae reperiuntur recens conditum atque editum.
Vratislaviae : G. Th. Korn, 1819. - 555 s. ; 18 cm.

284

154

5292/I

Die denkwürdigsten Jahrstage Schlesiens. Bd. 1.Glatz : [b.w.] (Gedruckt mit Pompejus Schriften), 1802. -
428 s., [6] k. tabl. ; 18 cm.

439

155

5292/III

Die denkwürdigsten Jahrstage Schlesiens. Bd. 3. Glatz : [b.w.] (Gedruckt mit Pompejus Schriften), 1803. -
432 s., [4] k. tabl. ; 18 cm.

501

156

5301

Biblia to iest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdańskiéy w roku 1632
wydaney ułożone a teraz dla pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiey w Roku 1810
wydaney na nowo przedrukowane. Wrocław : W. B. Korn, 1836. - 973, 316 s. ; 23 cm.

654

157

5304

Wody mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego : z przyłączeniem opisu Krzeszowic / K. F. Mosch ; tł.
Alexander Kuszański. Wrocław : W. B. Korn, 1821. - 443 s. ; 19 cm.

252

158

5305

Początki mitologii do użytku w szkołach dla młodzieży dorośleyszey / Hubert Wandelaincourt.
Wrocław : W. B. Korn, 1804. - 425 s. ; 16 cm. Tekst również w jęz. fr.

219

159

5306

Nowy słownik kieszonkowy polsko-niemiecko-francuski.
Wrocław : W. B. Korn, 1805. - 640 s. ; 17 cm. Tyt. również w jęz. fr.

329

160

5312

Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześciian / J. A. Schneider ; przeł. z niem. .
Wrocław : W. B. Korn, 1811. - 286 s. ; 18 cm. Oryginalna oprawa

150

161

5313 (5397)

Jeografia wschodniéy części Europy czyli Opis krajów przez wielorakie narody słowiańskie zamieszkanych :
obejmujący Prussy, Xsięztwo Poznańskie, Szląsk Pruski, Gallicyą, Rzeczpospolitę Krakowską, Krolestwo Polskie i
Litwę / przez S. H. P. Wrocław : W. B. Korn, 1825. - 300 s. ; 19 cm.

254

162

5316

Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glaz / Carl Friedrich Mosch.
Breslau ; Leipzig : W. G. Korn, 1821. - 372 s. : il. ; 18 cm.

306

163

5325

Versuch über die Geschichte des Herzogthumes Teschen / Albin Heinrich.
Teschen, 1818. - VIII, 212 s., [1] k. tabl. złoż. ; 118 cm.

129

164

5326

Aus meinem Leben : Aufzeichnungen zu meinem fünfzigjährigen Priester-Jubiläum für den mir stets ... /
Joseph Wick. Breslau : G. P. Aderholz, 1895. - 84 s. ; 20 cm.

51

165

5327

Predigt gehalten am 24. Sonntage nach Pfingsten / H. Förster. - 8. Aufl.
Breslau, Ratibor : F. Hirt, 1844. - 20 s. ; 20 cm. U góry s. tyt. : Der Feind kommt, wenn die Leute schlafen Klocek

67

166

5386

Rys ogólny historyi powszechney w sposobie jasnym krótkim i dokładnym dla młodzieży : przetłómaczony na język polski podług najnowszey edycyi niemieckiey, i do naynowszych czasów doprowadzony / Jan Jerzy August
Galletti. - Ed. 2. Wrocław : W. B. Korn, 1816. - X, 263 s. ; 19 cm.

137

167

5391

Das Concil zu Markt-Borau in Schlesien, gehalten den 14. Jan. Oder der schlesische Convertit [G. Lampel] und sein Gegner, der Pastor Handel / von Stephan Strzybny. Gleiwitz und Creutzburg : Sigismund Landsberger,
1844. - VI, 127 s. ; 21 cm

73

168

5472

Schlesiens wichtigste Provincial=Gesetze und Local= Observanzen : mit Berücksichtigung der betreffenden
Landrechtlichen Bestimmungen von einem ehemaligen preuss. Justiz=Beamten.
Breslau : Richtersche Buchhandl., 1835. - 85 s. ; 22 cm.

76

169

5491

Nowe wypisy polskie : część druga zawierająca historyą prozy polskiej z wyimkami.
Leszno : E. Günther, 1838. - 432 s. ; 20 cm.

232

170

5508

Reglement über die Servis-Kompetenz der Truppen im Frieden. Berlin : R. Decker, 1868. - 55 s. ; 23 cm

40

171

5534

Jahrhundertfeier der Freiheitskriege Breslau : Mai 1913 Okt. : Führer durch die gesamte Austellung, durch Breslau
und Umgegend. Breslau ; Berlin : R. Mosse, 1913. - 203 s. ; 19 cm.

178

172

5570/II

Ferdinand Hirts Deutsches Lesebuch : Ausgabe A : für evangelische SChulen mit einfachen Schulverhältnissen. Tl.
2 :. Lesebuch für die Mittel- und Oberstufe / Begründet von Eduard Bock. Breslau : F. Hirt, 1895. - 448, 64 s. ; 21 cm.

261

173

5614

Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der Apostolisch-katholischen Kirche / Hrsg. von August Hahn.
Breslau : Grass, Barth & Comp., 1842. - a XI, 222, [1] s. : err. ; 21 cm.

126

174

5615

Communion=Buch : mit Einschaltung des vom Herrn Inspektor Dreist in Bunzlau, nach Luther und Claudius
ausgearbeiteten Communion=Büchleins / D. J. G. Scheibel. Breslau : J. Max, 1827. - 357 s. ; 17 cm.

189

175

5616

Biblische Geschichten alten und neuen Testaments : nebst Ergänzungen aus der Weltgeschichte, Anmerkungen
und einem Anhange, enthaltend : Zeittafel für die biblische Geschichte und die Kirchengeschichte... / bearb. von Fr.
Dietrich, Fr. Dürr. - 2. Aufl. Breslau : W. G. Korn, 1876. - 140 s. ; 19 cm.

78

176

5618

Evangelisches Kirchen= und Haus=Gesangbuch für die Königl. Preuss. Schlesischen Lande. - 5 ... Aufl.
Breslau : W. G. Korn, 1868. - 806 s. ; 21 cm. Nebst einem Lectionarum und Gebetbuch

417

177

5629

Gesangbuch für Evangelische Gemeinden Schlesiens : nach den Beschlüssen der Provinzial-Synode vom Jahre
1878 / hrsg. vom Königlichen Consistorium.Breslau : W. G. Korn, 1886. - V, 391 s. ; 21 cm + Anhang , 80 s.

272

178

5630

Gebet= Beicht= und Communionbuch für die häusliche und kirchliche Andach : zum Gebrauch für Confirmanden,
aber auch für Persosen von jedem Lebens=Alter und für Kranke / Johann Christian Daniel Geiser. - 2 verm. u. mit
einem Anhange vers. Aufl. Oppeln : C. B. Feistel, 1822. - V, 286 s. ; 18 cm.

129

179

5633

Der Weg zu Gott ein Leitfaden für Confirmanden, zugleich ein Hülfsbuch für Geistliche und Lehrer / Wilhelm Müller.
Rawicz : N. F. Frank, 1859. - 139 s. ; 20 cm.

79

180

5636

Schlesisches Provinzial-Gesangbuch nach dem Beschluss der Provinzialsynode 1908 mit Genehmigung des
Evangel. Ober-Kirchenrats ... - [Ausg. B]. Breslau : W. G. Korn, 1911. - 591 s. : nuty ; 16 cm.
Sygn. 14533 Ś zawiera również "Kirchenlieder als Anhang zum Schlesischen Gesangbuch"

311

181

5638

List pasterski księcia biskupa wrocławskiego wydany na czas wielkiego postu roku 1895 : (z dyspenzą od postu) /
Jerzy Kopp. Wrocław : [b.w.], 1895. - [ok. 400 s.] wiele liczb. ; 22 cm.
Zbiór listów pasterskich z lat 1895-1914 oprawionych w 1 wol., brak listów z lat: 1896, 1906, 1908
Listy z lat 1898, 1901 dodatkowo luzem

320

182

5640

Hirtenbrief des Fürstbischofs von Breslau erlassen zur Fastenzeit 1894 : [mit Fastendispense] / Georg Kopp.
Breslau : "Schlesische Volkszeitung", 1894-1914. - 15 listów pasterskich, wiele liczb. ; 22 cm.
Zbiór listów z lat 1894-1914 oprawionych w 1 wol., brak listów z lat: 1895, 1896, 1898, 1902, 1905, 1906

200

183

5644

Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich. Cieszyn : J. Seczko, 1865. - 672 s. ; 19 cm.

346


: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 0.71 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna