Zanieczyszczenia wódPobieranie 30.13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar30.13 Kb.

Zanieczyszczenia wód

Jakość wody charakteryzują właściwości fizyczne, czyli mętność, przezroczystość, barwa, smak, oraz zapach i temperatura, właściwości chemiczne- głównie twardość wody, oraz właściwości bakteriologiczne, zawartość bakterii chorobotwórczych , z których najgroźniejszymi są bakterie tyfusu brzusznego, czerwonki, cholery oraz innych, powodujących schorzenia przewodu pokarmowego. Zanieczyszczenie wód jest problemem rangi światowej. Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem przemysłu, rośnie także ilość zanieczyszczeń. Ze względu na pochodzenie, można podzielić je na komunalne, przemysłowe oraz rolnicze.
Zanieczyszczenia komunalne

Są to ścieki miejskie- mieszanina odpadów z gospodarstw domowych, fekaliów, odpadów ze szpitali, łaźni, pralni i zakładów przemysłowych. Znaczną ich część stanowią występujące w postaci zawiesiny lub rozpuszczone związki organiczne, głównie białka, tłuszcze i węglowodany. Zawierają one także detergenty, chorobotwórcze drobnoustroje, które są źródłem takich chorób, jak tyfus, cholera, dur brzuszny, choroba He-inego Mediny. Jeszcze jednym ważnym składnikiem ścieków są metale ciężkie(ołów, rtęć).

Substancje te, jeśli przenikną do organizmów zwierzęcych, w tym organizmu ludzkiego, powodują uszkodzenia wątroby, naczyń krwionośnych, serca, układu nerwowego i kości.

Zanieczyszczenia przemysłowe

Powstają między innymi przy wydobywaniu surowców, w trakcie chłodzenia urządzeń, filtracji, destylacji i podczas wielu innych czynności wykonywanych w różnorakiej produkcji. Ich skład jest bardzo zróżnicowany i zależny od rodzaju produkcji.Zanieczyszczenia rolnicze

Składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu niszczenie szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej.
Sposoby oczyszczania wody


Sposoby mechaniczne:
 • Proces cedzenia: duże ciała pływające wskutek swej wielkości są zatrzymywane na kratach lub na sitach, na tej samej zasadzie pracują również filtry piaskowe.

 • Proces wznoszenia (flotacji): wskutek mniejszej gęstości niż woda substancje wypływają na powierzchnię wody, np. w odtłuszczaczach, w komorach wstępnego napowietrzania,

 • Proces sedymentacji: wskutek większej gęstości niż ścieki ciała stałe opadają na dno osadników.

Sposoby chemiczne:


Dodawanie chemikaliów wytwarzających kłaczki przyśpiesza sedymentację zawiesin lub niszczy bakterie (chlor).

Sposoby biologiczne:


Do oczyszczania ścieków wykorzystuje się aktywność przyrody ożywionej:

 • w środowisku naturalnym gleby lub w stawach i jeziorach,

 • w środowisku sztucznie wytworzonym w złożach biologicznych, w komorach osadu czynnego lub w komorach fermentacji ścieków .


Sposoby oszczędzania wody:

WEWNĄTRZ
 • Sprawdźcie czy Wasze instalacje wodociągowe nie mają przecieków. Odczytajcie swój wodomierz przed i po dwugodzinnym niekorzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego, macie Państwo przeciek.
 • Naprawcie kapiące krany wymieniając uszczelki. Jeżeli kran kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę można oczekiwać utraty 11935 litrów wody rocznie. Zostanie to dodane do kosztów Państwa rachunku za wodę i ścieki.
 • Sprawdźcie, czy nie wycieka woda ze zbiornika toalety. Można dodać do zbiornika barwnik spożywczy. Jeżeli występuje przeciek barwnik pojawi się w ciągu 30 minut. Należy wówczas sprawdzić, czy nie ma tam zużytych, zardzewiałych czy zepsutych części. Większość z nich jest niedroga, dostępna i łatwa w montażu.. (Należy spuścić wodę od razu po teście, aby barwnik nie zabarwił zbiornika).
 • Unikajcie zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki, owady i inne tego typu śmieci lepiej wynosić do kosza na odpadki, niż do toalety.
 • Bierzcie szybki prysznic. Zastąpcie natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem.
 • Używajcie małej ilości wody do kąpieli. Napełniajcie wannę w 1/3, a przedtem zatkajcie odpływ korkiem. Początkowy napływ zimnej wody może być ogrzany przez dodatnie później gorącej.
 • Nie pozwólcie aby woda była odkręcana, kiedy golicie się lub myjecie twarz.
 • Wymieńcie wszystkie nieoszczędzające wody krany, przez zainstalowanie napowietrzaczy (aeratorów) z ogranicznikiem strumienia.
 • Używajcie zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy ją uzupełnicie lub ustawcie na program oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości adekwatnej do wielkości załadunku.
 • Kiedy zmywacie ręcznie, napełnijcie jedną komorę zlewu lub miskę wodą z płynem. Spłukujcie szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody. • Nie używajcie bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażajcie jedzenie przez noc w lodówce lub mikrofalówce.
 • Aby dobrze spłukać odpady ze zlewozmywaka potrzeba dużo wody. Jeśli macie taką możliwość, załóżcie kompostownik na odpadki jedzenia, gdyż nawet kosz na śmieci nie jest do tego odpowiednim miejscem.
 • Rozważcie zainstalowanie natychmiastowego podgrzewacza wody do kuchni, aby nie odkręcać wody, czekając na jej podgrzanie. To obniży koszty w Państwa gospodarstwie.
 • Zaizolujcie rury. Będziecie mieli szybciej ciepłą wodę i unikniecie jej marnowania, kiedy się podgrzewa.
 • Dostosowując temperaturę ciepłej wody, zamiast zwiększać strumień można go zmniejszać.
 • Jeżeli rączka przy zbiorniku toaletowym zacina się i pozwala wodzie nieustannie lecieć, wymieńcie ją lub wyregulujcie.

NA ZEWNĄTRZ

 • Trawnik podlewajcie oszczędnie. Ogólną regułą jest to, że trawa potrzebuje podlewania latem co 5 - 7 dni. Obfity deszcz eliminuje konieczność podlewania nawet do 2 tygodni.
 • Podlewajcie trawniki wczesnym rankiem, kiedy temperatura i prędkość wiatru są najniższe. To redukuje straty wynikłe na skutek parowania.
 • Nie moczcie ulicy, podjazdu i chodnika. Ustawcie zraszacz tak, aby podlewać tylko trawnik i kwiaty, a nie miejsca wybetonowane.
 • Używajcie najbardziej ekonomicznego zraszacza.
 • Podnieście ostrza kosiarki co najmniej o 3 cm. Nóż usytuowany wyżej powoduje, że trawa jest lepiej ukorzeniona i lepiej utrzymuje wilgotność niż trawnik krótko przystrzyżony.
 • Unikajcie zbyt dużej ilości nawozów, bo zwiększają zapotrzebowanie trawy na wodę. Stosujcie te, które zawierają wolno uwalniające się nierozpuszczalne w wodzie formy azotu.
 • Okrywajcie ziemię korą dla zachowania wilgotności. To pomaga kontrolować chwasty, które konkurują z roślinami o wodę.
 • Niektóre trawy, skalniaki, krzewy i drzewa nie potrzebują zbyt częstego podlewania i zazwyczaj mogą przetrwać okresy suszy bez podlewania. Grupujcie razem rośliny o podobnym zapotrzebowaniu na wodę.
 • Nie myjcie wężem wjazdu czy chodnika - używajcie raczej szczotki co zaoszczędzi setki litrów wody.
 • Wyposażcie swój wąż w zamykaną końcówkę, która pozwala regulować strumień wody. Kiedy skończycie zakręćcie kran, aby uniknąć przecieków.
 • Nie zostawiajcie węża i zraszacza bez obsługi. Używajcie kuchennego zegara, aby przypominać sobie o wyłączeniu podlewania trawnika.
 • Sprawdzajcie regularnie połączenia i zawory w wężu.
 • Myjcie samochód w myjni, która stosuje recykling wody.
 • Unikajcie instalacji fontann, jeśli nie mają zamkniętego obiegu wody. Sprawdźcie gdzie będą najmniejsze straty wody spowodowane parowaniem i wiatrem.OGÓLNE WSKAZÓWKI • Uświadamiajcie dzieci jak ważna jest ochrona wody. Unikajcie zakupu wodnych zabawek.
 • Zapoznajcie się i przestrzegajcie wszystkich przepisów i restrykcji, które dotyczą ochrony wody.
 • Zachęćcie swojego pracodawcę, aby prowadził ochronę wody w Twoim miejscu pracy.
 • Wspierajcie działalność, która praktykuje i promuje ochronę i oszczędność wody.
 • Zgłaszajcie wszystkie zauważone miejsca, w których występują straty wody (uszkodzone rury, otwarte hydranty, zbędne zraszacze) wodociągom, lokalnym władzom lub właścicielom.
 • Zachęcajcie szkoły i lokalne władze, aby pomagały rozwijać i poprawiać ochronę i oszczędzanie wody wśród dzieci i dorosłych.
 • Wspierajcie pomysły i projekty, które doprowadzą do zwiększenia się stosowania raz użytej, a niezanieczyszczonej wody.
 • Wspierajcie działania i programy propagujące ochronę wód wśród turystów i gości odwiedzających nasze miasto. Upewnijcie się, czy Wasi goście rozumieją potrzebę i dobroczynność ochrony wody.
 • Zachęcajcie przyjaciół i sąsiadów, aby przyłączyli się do społeczności rozumiejącej odpowiedzialność za ochronę wody. Promujcie ochronę wody własnym przykładem.
 • Chrońcie wodę, ponieważ to bardzo ważna sprawa.
 • Próbujcie robić choć jedną rzecz dziennie, która zaowocuje oszczędnościami wody. Nie martwcie się, jeżeli będą one minimalne. Liczy się każda zaoszczędzona kropla.ZANIECZYSZCZENIA WODY
RODZAJE I ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD

Przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

Największą ilości wody zużywają:


 • energetyka

 • hutnictwo

 • górnictwo

 • przemysł chemiczny i papierniczy

Zanieczyszczenia wód mogą być naturalne, pochodzące z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych (np. zasolenie, zanieczyszczenie humusem, związkami żelaza), oraz sztuczne - antropogeniczne, związane z działalnością człowieka, a pochodzące głównie ze ścieków, a także z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych (wysypisk śmieci). Zanieczyszczenia sztuczne dzielimy na biologiczne i chemiczne.
Zanieczyszczenia biologiczne są spowodowane obecnością drobnoustrojów patogennych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn.

Zanieczyszczenia chemiczne odnoszą się do zmian składu chemicznego i odczynu (pH). Należą do nich: oleje, benzyna, smary, ropa i jej składniki, detergenty, chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy), nawozy (głównie związki fosforu i azotu), węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren), sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole, krezole

Zanieczyszczenia wód w Polsce:

ZANIECZYSZCZENIA WÓD PŁYNĄCYCH:


Stan czystości rzek polskich od lat ulega pogorszeniu. Od 1964r. kiedy to rozpoczęto ujednolicanie kryteriów badania jakości wód rzecznych, zmniejszyła się długość odcinków rzek z wodami I klasy czystości, przybyło natomiast wód klas wyższych oraz nie odpowiadających normom.

ZANIECZYSZCZENIA JEZIOR


Jeziora w Polsce są najbardziej zagrożone zrzutem do nich ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również spływem powierzchniowym wymywanych nawozów mineralnych. Efektem tego jest eutrofizacja, czyli wzrost żyzności wód, spowodowany napływem nadmiernej i substancji organicznych. Niebezpieczny jest także dopływ pestycydów zawierających w swoim składzie metale ciężkie oraz węglowodory chlorowane. Niebezpieczeństwo ze strony pestycydów polega na ich kumulacji w organizmach oraz na tym, że przez długi czas pozostają w wodzie w formie toksycznej i powodują wymarcie wielu organizmów. Degradacja wód jezior jest procesem praktycznie nieodwracalnym. Wody zatrutych jezior jedynie w minimalnym stopniu są w stanie same się oczyścić.
ZANIECZYSZCZENIA MORZA BAŁTYCKIEGO:

Stan środowiska Morza Bałtyckiego jest również alarmujący. W polskiej strefie przybrzeżnej nastąpiło zaburzenie równowagi biologicznej i chemicznej, spowodowane dopływem wraz ze ściekami przemysłowymi i komunalnymi związków biogennych, soli metali ciężkich, węglowodorów chlorowanych, ropy i ropopochodnych. Na dużą skalę występują także zanieczyszczenia termiczne i radioaktywne. W niektórych akwenach, jak Zatoka Gdańska i Zatoka Pucka, Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska, doszło do silnej eutrofizacji, będącej wynikiem koncentracji fosforanów, azotanów i innych substancji. Wyraziło się to w rozszerzeniu powierzchni przydennych obszarów beztlenowych skażonych siarkowodorem, powstałym w wyniku rozkładu materii organicznej przez bakterie beztlenowe. Wpłynęło to ujemnie na zoobentos i ryby żyjące przy dnie; spowodowało zniszczenie tradycyjnych tarlisk dorsza oraz znaczne zatrucie ryb, np. węgorzy, dorszy, narybku szprota. Doprowadzane do morza nie oczyszczone ścieki komunalne są przyczyną zagrożenia. Największa ilość zanieczyszczeń przedostaje się do Morza Bałtyckiego wraz z wodami Wisły i Odry. Nie bez znaczenia są też zanieczyszczenia pochodzące z żeglugi. Warto dodać, że Bałtyk należy do najbardziej skażonych mórz pod względem zawartości substancji radioaktywnych.SPOSOBY OCHRONY WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Ochrona zasobów wodnych polega przede wszystkim na rozwiązaniach technicznych, takich jak:
 • stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej;

 • napowietrzanie wód stojących;

 • zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych i odzyskiwaniu wody ze ścieków;

 • utylizacja wód kopalnianych oraz powtórne wtłaczanie tych wód do górotworu;

 • zabezpieczanie hałd i wysypisk;

 • oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna