Założenia projektowe do karty technologicznejPobieranie 47.24 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar47.24 Kb.


Akademia Rolnicza w Lublinie

Wydział Inżynierii Produkcji


Założenia projektowe do karty technologicznej

Wykonał: Dobosz PawełWIP IKŚ rok IV gr. X

Dane:

 1. Nr założeń: 67

 2. Roślina: buraki cukrowe

 3. Powierzchnia pola: 111.5 ha

 4. Plon główny:

 5. Plon uboczny: -

 6. Zbiór plonu głównego:

 7. Zbiór plonu ubocznego: -

 8. Odległość pola od gospodarstwa: 5 km


Zabiegi technologiczne:

 1. Wapnowanie

 2. Podorywka

 3. Wysiew nawozów fosforowo-potasowych

 4. Nawożenie obornikiem

 5. Orka głęboka

 6. Bronowanie

 7. Wysiew nawozów azotowych

 8. Doprawianie

 9. Siew

 10. Oprysk przeciw chwastom

 11. Uprawa międzyrzędowa

 12. Oprysk przeciw chorobom grzybowym

 13. ZbiórZestaw maszyn przyjętych do założeń technologicznych


 1. Ciągnik Deutz Fahr Agrosun 120

 2. Ciągnik Ursus 4512

 3. Rozsiewacz nawozów N035

 4. Ładowacz czołowy T359

 5. Pług podorywkowy U043/1

 6. Przyczepa transportowa D737

 7. Rozrzutnik obornika N252

 8. Pług U118

 9. Brona zębowa U216

 10. Rozsiewacz nawozów N012

 11. Kultywator + wał strunowy U730

 12. Siewnik punktowy ACCORD MONOAIR 80

 13. Opryskiwacz Pilmet P055

 14. Wóz asenizacyjny T528/4

 15. Wielorak P705/1

 16. Kombajn HOLMER TERRA DOS


Roślina – burak cukrowy

Przedplon – pszenica ozima

 1. Wapnowanie.

Zakładam, że wapno złożone jest na brzegu pola, a załadunek odbywa się ładowaczem czołowym T 359 nabudowanym na ciągnik Deutz Fahr Agrosun 120. Wapnowanie wykonujemy w 2 i 3 dekadzie sierpnia rozsiewaczem nawozów N 035 zagregatowanym z ciągnikiem Ursus 4512.

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *3 *1= 30 km


 1. Podorywka.

Podorywkę wykonujemy w 2 i 3 dekadzie sierpnia pługiem podorywkowym U 043/1 zagregatowanym z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 1,85 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 9 km/h.

  • Współczynnik wykorzystania czasu eksploat. K07 = 0,7

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 1,17 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 11,66 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 116,6 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa = 0,96 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 9,57 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 95,67%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *10 *1= 100 km


 1. Wysiew nawozów Fosforowo-Potasowych

Wysiew nawozów PK wykonujemy w 3 dekadzie września rozsiewaczem nawozów N035 zagregatowanym z ciągnikiem Ursus 4512. Stosujemy następujące dawki nawozów:

  • Fosfor-120 kg/ha tj.250 kg/ha Superfosfatu potrójnego granulowanego.

  • Potas- 180 kg/ha tj. 360 kg/ha Soli potasowej.

Ogółem musimy wysiać 27875 kg Superfosfatu potrójnego granulowanego i 40140 kg Soli potasowej, razem 68015 kg nawozów PK. Nawóz dowożony jest na pole ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120 zagregatowanym z przyczepami D737 szt. 2. Ładowność skrzyni rozsiewacza wynosi 3000 kg a nawóz podawany jest na rozsiewacz za pomocą przenośnika ślimakowego.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 18 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 5 km/h.

  • Współczynnik wykorzystania czasu eksploat. K07 = 0,6

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 5,4 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 54 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 540 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa =111,5 ha/540 ha = 0,20 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 2,06 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 20,65%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *3 *1= 30 km dla rozsiewacza zagregatowanego z ciągnikiem Ursus 4512

L= l* 4 kursów *Tr *im= 5 *4 *3 *1= 60 km dla ciągnika Deutz Fahr Agrosun 120 zagregatowanego z przyczepami D737 szt. 2.
 1. Nawożenie obornikiem.

Obornik wywozimy w 3 dekadzie września i 1 dekadzie października ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120 zagregatowanym z rozrzutnikiem obornika N 252, o pojemności skrzyni ładunkowej 12 m3, ładujemy ładowaczem czołowym T 365 nabudowanym na ciągnik Ursus 4512.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 10 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 6 km/h.

  • Współczynnik wykorzystania czasu eksploat. K07 = 0,2

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 1,2 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 12 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 180 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa =111,5 ha/180 ha = 0,62 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 9,3 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 62%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *10 *1= 100 km


 1. Orka głęboka

Orkę wykonujemy w 1 i 2 dekadzie października pługiem U 118 zagregatowanym z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 2 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 5 km/h.

  • Współczynnik wykorzystana czasu eksploat. K07 = 0,7

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 0,7 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 7 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 140 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa =111,5ha/140 ha = 0,8 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 15,93 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 79,64%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *16 *1= 160 km 1. Bronowanie.

Bronowanie wykonujemy w 1 dekadzie kwietnia, w miarę jak pozwalają nam na to warunki pogodowe.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 7,5 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 6 km/h.

  • Współczynnik wykorzystana czasu eksploat. K07 = 0,7

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 3,15 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 31,5 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 189 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa =111,5ha/189 = 0,59 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 3,53 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 58,99%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *4 *1= 40 km 1. Wysiew nawozów azotowych

Wysiew nawozów N wykonujemy w 2 dekadzie kwietnia zawieszanym rozsiewaczem nawozów N012 zagregatowanym z ciągnikiem Ursus 4512. Stosujemy następujące dawki nawozów:

  • Azot 126 kg/ha ha tj. 450 kg/ha Saletrzaku.

Ogółem musimy wysiać 50175 kg Saletrzaku, 2/3 dawki przed siewem i 1/3 dawki pogłównie (3 dekada maja). Nawóz dowożony jest na pole ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120 zagregatowanym z przyczepami D737 szt.2. Ładowność skrzyni rozsiewacza wynosi 400 kg a nawóz podawany jest na rozsiewacz za pomocą przenośnika ślimakowego.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 12 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 9 km/h.

  • Współczynnik wykorzystana czasu eksploat. K07 = 0,5

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 5,4 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 54 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 324 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa =111,5ha/324 ha = 0,34 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 111,5 ha/54 ha/dzień = 2,06 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 34,41%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *3 *1= 30 km dla rozsiewacza nawozów N012 zagregatowanym z ciągnikiem Ursus 4512

L= l* 4 kursy *Tr *im= 5 *4 *3 *1= 60 km
 1. Doprawianie.

Doprawianie gleby przed siewem wykonujemy za pomocą agregatu uprawowego-kultywator + wał strunowy U 730.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 5,1 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 7 km/h.

  • Współczynnik wykorzystana czasu eksploat. K07 = 0,7

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 2,5 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 24,99 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 249,9 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa = 0,45 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 111,5 ha/24,99 ha/dzień = 4,46 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 44,61%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *5 *1= 50 km


 1. Siew.

Optymalnym terminem siewu buraków cukrowych dla naszego regionu jest 2 dekada kwietnia. Siewu buraków dokonujemy przy pomocy siewnika punktowego Accord Monoair 80 zagregatowanego z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120. Zakładam gęstość siewu 0,18m, przy tej gęstości potrzeba 1,24 jednostki siewnej na ha co daje nam 139 j.s. Nasiona dostarczone są na pole ciągnikiem Ursus 4512 z przyczepą D737 o ładowności 6000 kg.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 5,4 m.

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 8,3 km/h.

  • Współczynnik wykorzystana czasu eksploat. K07 = 0,65

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br*Vr*k07 = 2,91 ha/h.

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 29,13 ha/dzień.

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 174,8 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa= 0,64 – przyjmuję 1

  • Rzeczywista liczba dni Tr = S / Wd = 111,5 ha/29,13 ha/dzień = 3,82 dni

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 63,79%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *4 *1= 40 km dla siewnika punktowego Accord Monoair 80 zagregatowanego z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120
L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *4 *1= 40 km dla ciągnika Ursus 4512 z przyczepą D737


 1. Oprysk przeciw chwastom.

Oprysk przeciw chwastom wykonujemy przez okres trzech dekad maja. Wykonujemy trzy zabiegi Betanalem Elitte 1l/ha w jednym zabiegu + Metron 1,5 l/ha w jednym zabiegu. W razie wystąpienia chwastów jednoliściennych w trzecim zabiegu do wymienionych herbicydów dodajemy graminicyd Perenal, w dawce 0,7 l/ha. Zużycie wody to 300 l/ha na jeden zabieg. Na całą plantację potrzebujemy 334,5 l Betanalu Elitte, 502 l Metronu, 78 l Perenal, 100,35 m3 wody. Wodę dowozimy wozem asenizacyjnym T 528/4 o pojemności zbiornika 12 m3, zagregatowanym z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120. Oprysk wykonujemy opryskiwaczem Palmet P055 zagregatowanym z ciągnikiem Ursus 4512.

  • Szerokość robocza maszyny Br = 18m

  • Prędkość robocza maszyny Vr = 7 km/h

  • Współczynnik wykorzystania czasu eksploatacyjnego k07 = 0,4

  • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br * Vr *k07 = 5,04 ha/h

  • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 50,4 ha/dzień

  • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 252 ha

  • Ilość maszyn im = S / Wa = 0,44 – przyjmuję 1.

  • Rzeczywista liczba dni Tr= S / Wd= 2,21

  • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 44,24%

  • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *3 *1= 30 km dla opryskiwacza Palmet P055 zagregatowanego z ciągnikiem Ursus 4512
L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *6 *3 *1= 90 km dla wozu asenizacyjnego T 528/4 zagregatowanego z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120.


 1. Uprawa międzyrzędowa.

Uprawę międzyrzędową zakładam wykonać na 1/2 powierzchni plantacji tj. około 55,75 ha, tylko w przypadku niezadowalającego efektu działania herbicydów, w 1 dekadzie czerwca. Do uprawy międzyrzędowej wykorzystać należy wielorak P 705/1.

 • Szerokość robocza maszyny Br = 2,7m

 • Prędkość robocza maszyny Vr = 7,6 km/h

 • Współczynnik wykorzystania czasu eksploatacyjnego k07 = 0,5

 • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br * Vr *k07 = 1,03 ha/h

 • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 10,26 ha/dzień

 • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 61,56 ha

 • Ilość maszyn im = S / Wa = 0,9 – przyjmuję 1.

 • Rzeczywista liczba dni Tr= S / Wd= 5,43

 • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 90,56%

 • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 * 6*1= 60 km

 1. Oprysk przeciw chorobom grzybowym.

Oprysk przeciw chorobom grzybowym wykonujemy fungicydem Alert w dawce 1l/ha, w 1 dekadzie czerwca. Zużycie wody to 300 l/ha. Wodę dowozimy wozem asenizacyjnym T 528/4 o pojemności zbiornika 12 m3, zagregatowanym z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120. Oprysk wykonujemy opryskiwaczem Palmet P055 zagregatowanym z ciągnikiem Ursus 4512.

 • Szerokość robocza maszyny Br = 18m

 • Prędkość robocza maszyny Vr = 7 km/h

 • Współczynnik wykorzystania czasu eksploatacyjnego k07 = 0,4

 • Wydajność agregatu W07 = 0,1* Br * Vr *k07 = 5,04 ha/h

 • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 50,4 ha/dzień

 • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 252 ha

 • Ilość maszyn im = S / Wa = 0,44 – przyjmuję 1.

 • Rzeczywista liczba dni Tr= S / Wd= 2,21

 • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 44,24%

 • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *3 *1= 30 km dla opryskiwacza Palmet P055 zagregatowanego z ciągnikiem Ursus 4512
L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *6 *3 *1= 90 km dla wozu asenizacyjnego T 528/4 zagregatowanego z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120.


 1. Zbiór.

Zbiór wykonujemy w 1 i 2 dekadzie października sześciorzędowym kombajnem samojezdnym HOLMER TERRA DOS, o wydajności 1,5 ha/h i pojemności zbiornika na korzenie 24m3. Przewidywany plon to 40 ton z 1 ha. Zakładając, że masa 1m3 buraków cukrowych wynosi 670 kg, w pełnym zbiorniku kombajnu będzie się znajdowało 16 000 kg korzeni buraków cukrowych. Do transportu buraków na brzeg pola, gdzie będą składowane, potrzebne będą 3 przyczepy transportowe D 737, o ładowności 6 000 kg. każda, dwie z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120 oraz jedna z ciągnikiem Ursus 4512.

 • Szerokość robocza maszyny Br = 6 rzędów (2,7 m)

 • Współczynnik wykorzystania czasu eksploatacyjnego k07 = 0,6

 • Wydajność kombajnu W07 = 1,5 ha/h1

 • Wydajność dzienna Wd = W07 * Td = 15 ha/dzień

 • Wydajność w okresie agrotechnicznym Wa = Wd * Ta = 300 ha

 • Ilość maszyn im = S / Wa = 0,37 – przyjmuję 1.

 • Rzeczywista liczba dni Tr= S / Wd= 7,43

 • Stopień wykorzystania Sw = Tr/Ta * 100% = 37,16%

 • Łączna ilość kilometrów przejechana podczas zabiegu

L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *8 *1= 80 km dla kombajnu samojezdnego HOLMER TERRA DOS
L= l* 2 kursy *Tr *im= 5 *2 *8 *3= 240 km dla 3 przyczep transportowych D 737, dwie z ciągnikiem Deutz Fahr Agrosun 120 oraz jedna z ciągnikiem Ursus 4512

Załadunek oraz transport buraków do cukrowni, w drugiej dekadzie listopada, maszynami zabezpieczonymi przez cukrownię.
1 Wydajność kombajnu HOLMER wg Tablic dr Lorencowicza.Pobieranie 47.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna