zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 – sekretariat Ośrodka, Dyrekcja OśrodkaPobieranie 1.26 Mb.
Strona1/25
Data10.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 • 46 / 833-20-04 – zapisy na formy kształcenia ustawicznego

 • 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 – sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka

 • 46 / 834-80-11 – Księgowość


 • 46 / 832-56-43 – tel./fax

Oferta w formie elektronicznej na www.wodnskierniewice.eue-mail: wodn@skierniewice.com.pl

WODN w Skierniewicach posiada

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Placówka akredytowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
INFORMATOR

FORM

KSZTAŁCENIA

USTAWICZNEGO
Luty – Sierpień 2011 r.

96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4SPIS TREŚCI Strona
 1. Dyrektorzy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

(wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe) 4

 1. Nauczyciele szkół podstawowych 38

 2. Nauczyciele gimnazjów 88

 3. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 144

 4. Nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  opiekuńczo-wychowawczych i integracyjnych
  190

 5. Kadra kierownicza szkół, pracownicy organu prowadzącego szkołę/placówkę, pracownicy nadzoru pedagogicznego 215

 6. Technologia informacyjna, Informatyka, Technika 222

 7. Kursy kwalifikacyjne 229

 8. Szkolenia rad pedagogicznych 232

 9. Oferty szkoleniowe BHP, ryzyko zawodowe,
  pierwsza pomoc przedmedyczna
  234

 10. Komunikaty, ogłoszenia 235N

Dyrektorzy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe)


r formy:
1

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Tworzenie programu wychowawczego szkoły”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Zakres tematyczny:

 • Struktura dokumentu.

 • Treści programu wychowawczego szkoły; nowatorstwo w programach wychowawczych; wymiana doświadczeń.

 • Realizacja zadań zawartych w programie.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 02, 11 lutego 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.
Nr formy: 2

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Znaki i symbole religijne w katechezie”

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Fundamenty teologiczne znaków i symboli religijnych.

 • Rola symboliki religijnej.

 • Liturgiczny i modlitewny charakter symboli.

 • Metody aktywizacji uczniów.

Kierownik formy: ks. dr Wojciech Osial – konsultant ds. katechezy WODN
w Skierniewicach; e-mail: osial@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: s. Anna Maria Pudełko - Zgromadzenie Sióstr Apostolinek

Liczba godzin: 6

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 lutego 2011 r - godz. 900, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206.

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 3

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Praca z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie integracyjnej”

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres tematyczny:

 • Istota pracy w klasie integracyjnej.

 • Wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kierownik formy: Lidia Zielkowska – doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach; e-mail: zielkowska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Lidia Zielkowska, Magdalena Popielarczyk – nauczyciel ZSI w Skierniewicach

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce: 15 lutego 2011 r. – godz. 1530, Zespół Szkół Integracyjnych w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 4

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje dla zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
w  szkole/placówce oświatowej
„Organizacja pracy zespołu
ds. ewaluacji wewnętrznej”

Adresaci: Nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w danej szkole/placówce oświatowej

Zakres tematyczny:

 • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej.

 • Zasady opracowywania narzędzi wykorzystywanych w ewaluacji wewnętrznej.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. programowania pracy szkoły i współpracy z JST WODN w Skierniewicach; e-mail: stefaniak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16, 17 lutego, 15, 17 marca 2011 r.
– godz. 12
45, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4 (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji dla zespołu z danej szkoły/placówki)

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 5

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Zakres tematyczny:

 • Struktura dokumentu.

 • Treści profilaktyczne zawarte w programie z uwzględnieniem wymogów MEN.

 • Realizacja zadań i nowatorstwo rozwiązań.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16, 25 lutego 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.


Nr formy: 6

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Indukcja elektromagnetyczna”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Wykorzystanie środków multimedialnych w procesie edukacyjnym

Kierownik formy: Dariusz Kłosiński – doradca metodyczny w zakresie fizyki i astronomii WODN w Skierniewicach; e-mail: 1) klosinski@wodn.skce.pl,
2) d.klosinski@vp.pl

Osoby prowadzące: Dariusz Kłosiński

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 lutego 2011 r. - godz. 1240, Centrum Edukacji „Milenium” w Skierniewicach ul. Wańkowicza 9

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 7

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej wg nowych zasad”

Adresaci: Dyrektorzy przedszkoli, gimnazjów, szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi


Zakres tematyczny:

 • Poznanie obowiązujących aktów prawnych.

 • Doskonalenie umiejętności organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 1. obowiązujące akty prawne – omówienie najważniejszych zapisów,

 2. procedura udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej
  w przedszkolu i w szkole,

 3. praca zespołów, zadania dyrektora.

 • Przygotowanie przedszkoli i szkół do udzielania pomocy wg nowych zasad – ważne terminy.

Kierownik formy: Anna Pręcikowska–Skoczylas – doradca metodyczny w zakresie nauczania zintegrowanego WODN w Skierniewicach;
e-mail: annaprecikowska1@wp.pl

Osoby prowadzące: Iza Suckiel – egzaminator OKE, ekspert MEN ds. ewaluacji, awansu zawodowego. Edukator w programach ogólnopolskich (kurs TERM, Nowa Szkoła, Wizytator 2002), wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Liczba godzin: 5 - 6

Koszt: 120 zł

Termin i miejsce: 22 lutego 2011 r. – godz. 900, Zespół Szkół Samorządowych nr 3, ul. Armii Krajowej 1 w Opocznie lub w WODN w Skierniewicach,
al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: Anna Pręcikowska-Skoczylas - tel. 608 365 299
lub do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 8

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania”

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania, wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, nauczyciele świetlic, nowatorzy oraz zainteresowani nauczyciele- doradcy metodyczni

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności czytania.

 • Techniki szybkiego czytania.

 • Nowoczesne techniki pamięciowe.

 • Notowanie nielinearne – mind mapping.

Kierownik kursu: Anna Jolanta Chorążka – konsultant ds. doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej i wydawnictw WODN w Skierniewicach; e-mail: chorazka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Jolanta Chorążka

Liczba godzin: 10

Koszt: 40

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 lutego 2011 r. - godz.1400, drugie spotkanie - 03 marca 2011 r., WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 17 lutego 2011 r., do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 9

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zajęcia komputerowe na etapie edukacji wczesnoszkolnej”

Adresaci: Nauczyciele prowadzący Zajęcia komputerowe w klasach I-III szkoły podstawowej

Zakres tematyczny:

 • Analiza Podstawy programowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej pod kątem zajęć komputerowych.

 • Planowanie metodyczne zajęć komputerowych.

 • Przygotowanie w postaci elektronicznej pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć komputerowych.

Kierownik formy: Jolanta Hysz – konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach; e-mail: hysz@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz

Liczba godzin: 20

Koszt: 60 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 lutego, 02, 08 i 17 marca 2011 r.
– godz. 14
30 - 1830, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 213

Zgłoszenia telefoniczne do: dnia 16 lutego 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Forma będzie realizowana po zebraniu grupy 15 osób.

Nr formy: 10

Rodzaj formy i tytuł: e - warsztaty metodyczne „Metoda projektu edukacyjnego w praktyce szkolnej”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Zakres tematyczny:

 • Istota metody projektu.

 • Etapy projektowania.

 • Przykłady dobrej praktyki: projekty szkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

 • Program eTwinning w pracy metodą projektu.

 • Projekt edukacyjny w podstawie programowej – realizacja projektów w gimnazjum.

 • Zajęcia praktyczne (on-line): konstruowanie projektów edukacyjnych

Kierownik formy: Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. edukacji przyrodniczej, ekologicznej i europejskiej WODN w Skierniewicach;
e-mail: dabrowska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Agnieszka Dąbrowska, Beata Zawadzka – doradca metodyczny w zakresie geografii oraz edukacji regionalnej WODN w Skierniewicach;
e-mail: zawadzka@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 10 (w tym 4 godziny zajęcia on-line)

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 lutego 2011 r. - godzina 1430 (zajęcia stacjonarne), WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212,

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46/
833-20-04

Uwaga: Warsztaty częściowo prowadzone metodą on-line. Od uczestników wymagany jest dostęp do Internetu i poczty e-mail.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 15 osób.
Nr formy: 11

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Jak założyć niepubliczną placówkę oświatową?”

Adresaci: Nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, osoby fizyczne zainteresowane założeniem placówki niepublicznej

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa regulujące zakładanie oraz status niepublicznych placówek oświatowych.

 • Przygotowanie dokumentów związanych z zakładaniem niepublicznych placówek oświatowych.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. programowania pracy szkoły i współpracy z JST WODN w Skierniewicach; e-mail: stefaniak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz – konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach; e-mail: fronckiewicz@wodn.skce.pl, Anna Stefaniak

Liczba godzin: 15

Koszt: 60 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 01, 03, 07 marca 2011 r. – godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, po zebraniu grupy min. 20 osób

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46/
833-20-04

Uwaga: Zastrzegamy możliwość zmiany formy szkolenia i zmniejszenia liczby godzin w przypadku braku frekwencji

Nr formy: 12

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Monitoring i ewaluacja programu wychowawczego szkoły”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Zakres tematyczny:

 • Ocena skuteczności programu.

 • Procedury i narzędzia monitorowania – ewaluacja procesu.

 • Zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie ewaluacji wyników- końcowej.

 • Pisanie raportu ewaluacyjnego.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 02, 11 marca 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46/ 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.
Nr formy: 13

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Gry i zabawy
w edukacji przyrodniczej”


Pobieranie 1.26 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna