zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 – sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 kwietnia 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206Pobieranie 1.26 Mb.
Strona10/25
Data10.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 kwietnia 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206


Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 10 kwietnia 2011 r., do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia odbędą się po zebraniu grupy minimum 15 osobowej.
Nr formy: 92

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Projekt innowacyjny korelujący treści z plastyki i muzyki”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego uczeń się uczy?

 • Kierowanie motywacją uczenia się.

 • Systemy dydaktyczne.

 • Współdziałanie między nauczycielem a uczniem.

 • Wychowawcza rola oceniania.

 • Publikacja wniosków z realizacji projektu innowacyjnego.

 • Prezentacja multimedialna jako środek dydaktyczny.

 • Wykorzystanie internetu jako źródła informacji o sztuce.

 • Wykorzystanie programów nauczania na płytach CD - historia sztuki.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny ds. sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach; e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 kwietnia 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum Nr 1 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669, po godzinie 1500
Nr formy: 34

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący z zakresu wiedzy o teatrze – „Teatr szkolny – zabawa i nauka”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowani tematyką

Zakres tematyczny:

 • Historia teatru (krótki rys historyczny).

 • Zasady budowy szkolnego zespołu teatralnego.

 • Emisja głosu (najważniejsze zagadnienia z dziedziny emisji i impostacji głosu, ćwiczenia ułatwiające zmianę złych nawyków i przyzwyczajeń w komunikacji językowej i codziennej pracy nauczycieli, ćwiczenia pomagające zrozumieć funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego i oddechowego, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia usprawniające płynność mowy, ćwiczenia z recytacji wiersza).

 • Metody tworzenia scenografii, masek, kostiumów i innych elementów plastycznych na potrzeby szkolnych inscenizacji teatralnych.

 • Ewentualny udział (po aprobacie grupy) w próbie teatralnej (Teatr im. Jaracza w Łodzi lub inny).

 • Drama.

Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – konsultant ds. doradztwa zawodowego WODN w Skierniewicach; e-mail: r.ogonowski@gmail.com

Osoby prowadzące: pracownicy teatrów, konsultanci WODN

Liczba godzin: 15

Koszt: 100 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 kwietnia 2011 - godz. 1400 (następne spotkania po ustaleniu z grupą wizyty w teatrze), WODN w Skierniewicach,
al. Niepodległości 4, sala 206

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 93

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Materiały edukacyjne na lekcjach plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze. Plansze dydaktyczne”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Jak tworzyć materiały edukacyjne?

 • Cechy materiałów dydaktycznych.

 • Cechy dobrych materiałów dydaktycznych z punktu widzenia ucznia i nauczyciela.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach;
e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 kwietnia 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum
Nr 1 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669,
po godzinie 1500

Uwaga: Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie kleju
do papieru, nożyczek, flamastrów, ołówków i gumek.

Nr formy:  94

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Kwalifikowanie uczniów do lekcji wychowania fizycznego na podstawie karty zdrowia.

 • Rola i zadania nauczyciela we wspieraniu uczniów z dysfunkcjami.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. organizacji doskonalenia i informacji WODN w Skierniewicach;
e-mail: zrazek@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Specjalista danej dziedziny, doradca metodyczny
ds. wychowania fizycznego

Liczba godzin: 10

Koszt: 70 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: Kwiecień 2011 r., po zebraniu 20-osobowej grupy.
Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 95

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte w terenie „Śladami dziedzictwa kulturowego Skierniewic. Dzieje Skierniewic wpisane
w historię Kościoła pw. św. Jakuba”

Adresaci: Nauczyciele historii i WOS- u, nauczyciele sztuki i wiedzy
o kulturze, pedagodzy, wychowawcy klas, wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych z terenu miasta Skierniewice

Zakres tematyczny:

 • Historia Kościoła św. Jakuba w Skierniewicach - związki z Europą.

 • Zabytki kultury sakralnej i świeckiej.

 • Wpływ Kościoła św. Jakuba w Skierniewicach na rozwój i znaczenie miasta.

Kierownik formy: Anna Walendzik - doradca metodyczny w zakresie terapii pedagogicznej i wychowania oraz edukacji europejskiej WODN
w Skierniewicach; e-mail: politanska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Walendzik oraz inni prowadzący po uzgodnieniu

Liczba godzin: 4

Termin i miejsce rozpoczęcia: Kwiecień/maj 2011 r. (indywidualne zaproszenia do szkół)

Zgłoszenie telefoniczne: Bez zgłoszeń

Nr formy: 35

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wychowanie misyjne na lekcji religii w szkole”

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Natura misji Kościoła.

 • Metody pracy misyjnej.

 • Animacja misyjna na lekcji religii.

Kierownik formy: ks. dr Wojciech Osial – konsultant ds. katechezy WODN
w Skierniewicach; e-mail: osial@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Ewa Szymańska - misjonarka, były doradca Komisji Misyjnej Episkopatu Polski

Liczba godzin: 6

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 09 maja 2011 r. - godz. 900, Instytut Teologiczny w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 96

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe – Awans zawodowy nauczycieli

Adresaci: Nauczyciele przyrody szkół podstawowych

Zakres tematyczny:

 • Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

 • Kształcenie umiejętności dokumentowania rozwoju i dorobku zawodowego.

 • Konsultacje w zakresie struktury dokumentacji załączanej do wniosku
  o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.

Kierownik formy: Iwona Leśniewicz – doradca metodyczny w zakresie przyrody oraz biologii i edukacji ekologicznej WODN w Skierniewicach;
e-mail: lesniewicz@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Iwona Leśniewicz, Elżbieta Masny – konsultant
ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach;
e-mail: masny@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 09 maja 2011 r. - godz. 1500, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia telefoniczne do: Bez zgłoszeń
Nr formy: 36

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej”

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny:

 • Terapia pedagogiczna.

 • Co to jest biblioterapia?- czyli o terapeutycznej roli książki.

 • Indywidualizacja zasad działania: praca z uczniem, zdolnym, słabym, trudnym, nieśmiałym.

 • Forum wymiany doświadczeń.

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach; e-mail: wrzodak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak, nauczyciele bibliotekarze

Liczba godzin: 5

Koszt: Nieodpłatnie1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna