zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 – sekretariat Ośrodka, Dyrekcja OśrodkaPobieranie 1.26 Mb.
Strona6/25
Data10.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Nauczyciele szkół podstawowych


r formy: 1

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Tworzenie programu wychowawczego szkoły”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Zakres tematyczny:

 • Struktura dokumentu.

 • Treści programu wychowawczego szkoły; nowatorstwo w programach wychowawczych; wymiana doświadczeń.

 • Realizacja zadań zawartych w programie.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 02, 11 lutego 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.
Nr formy: 2

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Znaki i symbole religijne w katechezie”

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Fundamenty teologiczne znaków i symboli religijnych.

 • Rola symboliki religijnej.

 • Liturgiczny i modlitewny charakter symboli.

 • Metody aktywizacji uczniów.

Kierownik formy: ks. dr Wojciech Osial – konsultant ds. katechezy WODN
w Skierniewicach; e-mail: osial@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: s. Anna Maria Pudełko - Zgromadzenie Sióstr Apostolinek

Liczba godzin: 6

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 lutego 2011 r - godz. 900, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206.

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 61

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Podstawy rysunku”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

- Rodzaje perspektyw w rysunku.

- Rysunek pejzażu.

- Tworzenie kompozycji. • Anatomia ciała ludzkiego w rysunku.

 • Różne techniki rysowania.

 • Kanon rysowania głowy ludzkiej.

 • Rysunek węglem i sangwiną.

 • Rysunek pędzlem, trzcinką i kolorowymi tuszami.

 • Martwa natura, światłocień.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach;
e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 30

Koszt: 30 zł.

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 lutego 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum Nr 1
w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669,
po godzinie 1500
Nr formy: 62

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Warsztat pracy nowoczesnego nauczyciela matematyki”

Adresaci: Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Prezentacja programów multimedialnych wspierających edukację matematyczną.

 • Przykłady dobrej praktyki.

Kierownik formy: Justyna Biernacka – konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach; e-mail: biernacka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka, Ewa Wasiak – doradca metodyczny w zakresie matematyki WODN w Skierniewicach; e-mail: kaisawe@op.pl

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14, 21 lutego 2011 r. - godz. 1430, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 4

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje dla zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
w  szkole/placówce oświatowej
„Organizacja pracy zespołu
ds. ewaluacji wewnętrznej”

Adresaci: Nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w danej szkole/placówce oświatowej

Zakres tematyczny:

 • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej.

 • Zasady opracowywania narzędzi wykorzystywanych w ewaluacji wewnętrznej.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. programowania pracy szkoły i współpracy z JST WODN w Skierniewicach; e-mail: stefaniak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16, 17 lutego, 15, 17 marca 2011 r.
– godz. 12
45, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4 (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji dla zespołu z danej szkoły/placówki)

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 5

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Zakres tematyczny:

 • Struktura dokumentu.

 • Treści profilaktyczne zawarte w programie z uwzględnieniem wymogów ministerialnych.

 • Realizacja zadań i nowatorstwo rozwiązań.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16, 25 lutego 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.

Nr formy: 6

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Indukcja elektromagnetyczna”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Wykorzystanie środków multimedialnych w procesie edukacyjnym.

Kierownik formy: Dariusz Kłosiński – doradca metodyczny w zakresie fizyki i astronomii WODN w Skierniewicach; e-mail: 1) klosinski@wodn.skce.pl,
2) d.klosinski@vp.pl

Osoby prowadzące: Dariusz Kłosiński

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 lutego 2011 r. - godz. 1240, Centrum Edukacji „Milenium” w Skierniewicach ul. Wańkowicza 9

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 63

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Wdrażanie podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum”

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach seminaryjnych w dowolnie wybranym terminie

Zakres tematyczny:

 • Założenia i struktura podstawy programowej języka polskiego.

 • Dobór metod i form pracy.

Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach; e-mail: masny@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 5

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:

Terminy do wyboru: • 21 lutego 2011 r. - godz. 1500,

 • 07 marca 2011 r. - godz. 1500,

 • 18 maja 2011 r. - godz. 1500

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Forma zostanie uruchomiona po zebraniu 15 osób.
Nr formy: 64

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Nauczyciele języków obcych, a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Rola nauczyciela języka obcego w pracach szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

 • Uczeń ze specjalnymi trudnościami w nauce a nauka języka obcego.

 • Uczeń zdolny wyzwaniem dla nauczyciela języków obcych.

Kierownik formy: Lilla Popłońska – doradca metodyczny w zakresie. języka niemieckiego w WODN w Skierniewicach, e-mail: poplonska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Jaskólska , Lilla Popłońska

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce: 22 lutego 2011 r. - godz. 1430, Liceum Ogólnokształcące
im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 /
833-20-04
Nr formy: 7

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej wg nowych zasad”

Adresaci: Dyrektorzy przedszkoli, gimnazjów, szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi


Zakres tematyczny:

 • Poznanie obowiązujących aktów prawnych.

 • Doskonalenie umiejętności organizowania pomocy psychologiczno– pedagogicznej:

 1. obowiązujące akty prawne – omówienie najważniejszych zapisów,

 2. procedura udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej
  w przedszkolu i w szkole,

 3. praca zespołów, zadania dyrektora.

 • Przygotowanie przedszkoli i szkół do udzielania pomocy wg nowych zasad – ważne terminy.

Kierownik formy: Anna Pręcikowska–Skoczylas – doradca metodyczny w zakresie nauczania zintegrowanego WODN w Skierniewicach; e-mail: annaprecikowska1@wp.pl

Osoby prowadzące: Iza Suckiel – egzaminator OKE, ekspert MEN ds. ewaluacji, awansu zawodowego. Edukator w programach ogólnopolskich (kurs TERM, Nowa Szkoła, Wizytator 2002), wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Liczba godzin: 5-6

Koszt: 120 zł

Termin i miejsce: 22 lutego 2011 r. – godz. 900 ,Zespół Szkół Samorządowych nr 3, ul. Armii Krajowej 1 w Opocznie lub w WODN w Skierniewicach,
al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: Anna Pręcikowska-Skoczylas - tel. 608 365 299
lub do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 8

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania”

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania, wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, nauczyciele świetlic, nowatorzy oraz zainteresowani nauczyciele- doradcy metodyczni

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności czytania.

 • Techniki szybkiego czytania.

 • Nowoczesne techniki pamięciowe.

 • Notowanie nielinearne – mind mapping.

Kierownik kursu: Anna Jolanta Chorążka – konsultant ds. doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej i wydawnictw WODN w Skierniewicach; e-mail: chorazka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Jolanta Chorążka

Liczba godzin: 10

Koszt: 40

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 lutego 2011 r. - godz.1400, drugie spotkanie - 03 marca 2011 r., WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 17 lutego 2011 r., do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 65

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty plastyczne „Faktura w rzeźbie – gipsoryt polichromowany”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

- Faktura w różnych materiałach.

- Faktura jako środek wyrazu artystycznego.

- Faktura w kierunkach artystycznych. • Metody i formy pracy na zajęciach artystycznych – rzeźba.

 • Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.

 • Realizacja wymagań szczegółowych.

 • Kształtowanie postaw poprzez twórczość artystyczną.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach;
e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 8

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 lutego 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum Nr 1
w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669,
po godzinie 1500

Nr formy: 10

Rodzaj formy i tytuł: e - warsztaty metodyczne „Metoda projektu edukacyjnego w praktyce szkolnej”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Zakres tematyczny:

 • Istota metody projektu.

 • Etapy projektowania.

 • Przykłady dobrej praktyki: projekty szkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

 • Program eTwinning w pracy metodą projektu.

 • Projekt edukacyjny w podstawie programowej – realizacja projektów w gimnazjum.

 • Zajęcia praktyczne (on-line): konstruowanie projektów edukacyjnych

Kierownik formy: Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. edukacji przyrodniczej, ekologicznej i europejskiej WODN w Skierniewicach; e-mail: dabrowska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Agnieszka Dąbrowska, Beata Zawadzka – doradca metodyczny w zakresie geografii oraz edukacji regionalnej WODN w Skierniewicach;
e-mail: zawadzka@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 10 (w tym 4 godziny zajęcia on-line)

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 lutego 2011 r. - godzina 1430 (zajęcia stacjonarne), WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212,

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 /
833-20-04

Uwaga: Warsztaty częściowo prowadzone metodą on-line. Od uczestników wymagany jest dostęp do Internetu i poczty e-mail.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 15 osób.
Nr formy: 66

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Analiza formalna dzieła sztuki – rzeźba, malarstwo, architektura”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Podstawowe zagadnienia sztuki.

 • Odczytywanie dzieła sztuki.

 • Dziedziny sztuki.

 • Środki wyrazu artystycznego w rzeźbie i malarstwie.

 • Analiza formalna architektury.

 • Pomoce dydaktyczne pomagające uczniowi prawidłowo odczytywać, analizować i rozumieć wybrane dzieła sztuki.

 • Metody i formy pracy na lekcjach historii sztuki.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach; e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 4

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 lutego 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum Nr 1
w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669, po godzinie 1500

Nr formy: 67

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wiosna w papieroplastyce”

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku  rozwoju  twórczości i kreatywności

Zakres tematyczny:

 • Girlandy i wianki – wiosna w oknie.

Kierownik formy: Beata Krokocka – konsultant animacji pracy twórczej
oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach;
e-mail: krokocka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Beata Krokocka

Liczba godzin: 4

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 lutego 2011 r. - godz. 1500, po zebraniu 20 osobowej grupy, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 23 lutego 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Ograniczona liczba zapisów: 20 osób

Proszę zabrać waciki kosmetyczne (ok. 10 szt.), kolorowy blok techniczny, klej oraz farby plakatowe.
Nr formy: 54

Rodzaj formy i tytuł: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Adresaci: Nauczyciele, młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami pedagogicznymi

Zakres tematyczny:

 • Praca wychowawczo-opiekuńcza.

 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.

 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.

 • Turystyka i krajoznawstwo.

 • Zajęcia kulturalno-oświatowe.

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

Kierownik kursu: Anna Jolanta Chorążka – konsultant WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Ewa Mazur – mgr pedagogiki, Zbigniew Ciesielski
– mgr wychowania fizycznego, były doradca metodyczny, trener judo,
Anna Jolanta Chorążka, Anna Wirbał-Kucharska – mgr pedagogiki, pielęgniarstwa

Liczba godzin: 36

Koszt: 140 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty/marzec 2011 r., po zebraniu grupy

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 20 lutego 2011 r., pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Ceny negocjowane dla grup zorganizowanych (terminy do uzgodnienia) - szczegóły na stronie internetowej: www.wodnskierniewice.eu
Nr formy: 68

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Wieczorek matematyczny”

Adresaci: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie kompetencji kluczowych nauczycieli matematyki.

 • Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcji matematyki.

 • Przykłady dobrej praktyki.

 • Metody i formy pracy na zajęciach z rodzicami.

 • Budowanie właściwych relacji: nauczyciel- rodzic, nauczyciel-uczeń, uczeń-rodzic.

Kierownik formy: Ewa Wasiak – doradca metodyczny w zakresie matematyki WODN w Skierniewicach; e-mail: kaisawe@op.pl

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – konsultant ds. matematyki WODN
w Skierniewicach; e-mail: biernacka@wodn.skce.pl, Ewa Wasiak

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: Luty-marzec 2010 r., po zebraniu grupy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach, ul. 1-go Maja 15

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 69

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Polskie tańce narodowe”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Elementy historii tańca.

 • Geneza polskich tańców narodowych: poloneza, krakowiaka, kujawiaka, oberka i mazura.

 • Nauka kroku i figur do poszczególnych tańców narodowych.

 • Wykorzystanie umiejętności tanecznych na zajęciach z muzyki i zajęć artystycznych. Propozycje scenariuszy lekcji.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach;
e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska oraz instruktor tańca

Liczba godzin: 16

Koszt: Odpłatność uzależniona od liczby uczestników. Grupa liczniejsza płaci mniej.

Termin i miejsce rozpoczęcia: Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy. Przewidywany termin luty/marzec 2011 r., Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro. Osoby, które zapisały się już na kurs proszę o ponowny kontakt ze mną w celu potwierdzenia udziału. Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669,
po godzinie 1500

е

Nr formy: 70

Rodzaj formy i tytuł: e - kurs doskonalący „Teatr szkolny
w zajęciach pozalekcyjnych – maska teatralna”

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonaci pracy z młodzieżą
w kierunku  rozwoju  twórczości i kreatywności


Zakres tematyczny:

 • Gimnastyka wyobraźni – zabawa słowem i tekstem.

 • Specyfika gry w masce.

 • Zabawy i gry parateatralne, które pomagają otworzyć się, oswoić, uspokoić, poczuć się pewnie w grupie.

Moduł I: Rozwijanie aktywności twórczej poprzez maskę teatralną - żywe obrazy.

Wykonamy maskę teatralną (proszę zabrać ze sobą 2 balony).

Moduł II: Praca z obrazkiem i ilustracją - Propozycje zabaw rozwijających umiejętności językowe i komunikacyjne; zabawa literą; łańcuch talentów …

Kierownik formy: Beata Krokocka – konsultant animacji pracy twórczej
oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach;
e-mail: krokocka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Beata Krokocka, animator pracy twórczej z dzieckiem, juror konkursów recytatorskich i teatralnych

Liczba godzin: 15 (11 godzin przez Internet, 4 godziny w sali WODN
w Skierniewicach)

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 01 marca 2011 r. - godz. 1500, po zebraniu 20 osobowej grupy. Moduł I w formie warsztatowej odbędzie się w WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212.

Moduł II będzie realizowany w formie e-learningowej (nauczanie


przez Internet)

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 25 lutego 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Ograniczona liczba zapisów: 20 osób.

Nr formy: 11

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Jak założyć niepubliczną placówkę oświatową?”

Adresaci: Nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, osoby fizyczne zainteresowane założeniem placówki niepublicznej

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa regulujące zakładanie oraz status niepublicznych placówek oświatowych.

 • Przygotowanie dokumentów związanych z zakładaniem niepublicznych placówek oświatowych.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. programowania pracy szkoły i współpracy z JST WODN w Skierniewicach; e-mail: stefaniak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz – konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach; e-mail: fronckiewicz@wodn.skce.pl, Anna Stefaniak

Liczba godzin: 15

Koszt: 60 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 01, 03, 07 marca 2011 r. – godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, po zebraniu grupy min. 20 osób

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zastrzegamy możliwość zmiany formy szkolenia i zmniejszenia liczby godzin w przypadku braku frekwencji
Nr formy: 12

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Monitoring i ewaluacja programu wychowawczego szkoły”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Zakres tematyczny:

 • Ocena skuteczności programu.

 • Procedury i narzędzia monitorowania – ewaluacja procesu.

 • Zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie ewaluacji wyników- końcowej.

 • Pisanie raportu ewaluacyjnego.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 02, 11 marca 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.

Nr formy: 71

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wielkanoc
w papieroplastyce”

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku  rozwoju  twórczości i kreatywności

Zakres tematyczny:

 • Jajo z niespodzianką – z cyklu: formy plastyczne z masy papierowej.

Kierownik formy: Beata Krokocka – konsultant animacji pracy twórczej
oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach;
e-mail: krokocka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Beata Krokocka, Paweł Legięcki – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Skierniewicach

Liczba godzin: 4

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 02 marca 2011 r. - godz. 1500, po zebraniu 20 osobowej grupy, sala plastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach, ul. Jasna 30

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 25 lutego 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Ograniczona liczba zapisów: 20 osób

Proszę zabrać na zajęcia 2 balony, nożyczki, pędzle, klej z brokatem oraz farby plakatowe.
Nr formy: 72

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta – Zajęcia artystyczne z muzyki w klasie II gimnazjum – forma teatralno – muzyczna „Kompozytorzy muzyki średniowiecznej, barokowej i Młodej Polski z wizytą
u Fryderyka Chopina”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Podstawowe zagadnienia z muzyki średniowiecznej, barokowej, Młodej Polski oraz polskiego romantyzmu.

 • Odczytywanie dzieł muzycznych i ich interpretacja.

 • Przedstawienie teatralno - muzyczne jako forma utrwalająca wiadomości z historii muzyki.

 • Metody i formy pracy na zajęciach artystycznych z muzyki.

 • Analiza przykładowych programów zajęć artystycznych z muzyki.

 • Propozycje pomocy dydaktycznych do zajęć z muzyki wykonanych przez nauczyciela i uczniów.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach; e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 02 marca 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum Nr 1 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669,
po godzinie 1500

Nr formy: 73

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje dla zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Adresaci: Nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w danej szkole/ placówce oświatowej

Zakres tematyczny:

 • Opracowanie raportu po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

 • Sposób wykorzystania wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz – konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach; e-mail: fronckiewicz@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 03, 10, 24 marca; 04, 11 kwietnia 2011 r. od godz. 1245 do 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212 (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji dla zespołu
z danej szkoły/ placówki)


Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04, e-meil:wodn@skierniewice.com.pl
Nr formy: 74

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego – projekt edukacyjny w szkole”

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
i gimnazjalnych


Zakres tematyczny:

 • Praca metodą projektu- propozycje metodyczne dla nauczycieli.

 • Propozycje rozwiązań metodycznych.

Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach; e-mail: masny@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 5 godz. stacjonarnie; 5 godz. on-line

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 03 marca 2011 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Forma zostanie uruchomiona po zebraniu 15 osób.

Nr formy: 75

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Jak odnieść sukces na sprawdzianie szóstoklasisty”

Adresaci: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Zakres tematyczny:

 • Metody i formy pracy na lekcjach.

 • Wskazówki dla rodziców.

 • Propozycje książkowe do pracy z uczniami.

Kierownik formy: Ewa Wasiak – doradca metodyczny w zakresie matematyki WODN w Skierniewicach; e-mail: kaisawe@op.pl

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – konsultant ds. matematyki WODN
w Skierniewicach; e-mail: biernacka@wodn.skce.pl, Ewa Wasiak

Liczba godzin: 3

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 04 marca 2011 r. - godz. 1500, Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Skierniewicach, ul. 1-go Maja 15

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 76

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody utrwalania wiadomości na lekcji religii”

Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych

Zakres tematyczny:

 • Charakterystyka metod powtórzeniowych.

 • Ćwiczenia praktyczne.

 • Propozycje pomocy dydaktycznych.

Kierownik formy: ks. dr Wojciech Osial – konsultant ds. katechezy WODN
w Skierniewicach; e-mail: osial@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: ks. dr Wojciech Osial, Agnieszka Szymańska – doradca metodyczny w zakresie religii WODN w Skierniewicach;
e-mail: szymanska@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 6

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 07 marca 2011 – godz. 1300, Kuria Diecezjalna Łowicka, Stary Rynek 20

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 77

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy szkolnych mediów ”

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – nauczyciele języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, informatyki, klas dziennikarskich, opiekunowie gazet szkolnych i medialnych, nowatorzy oraz zainteresowani nauczyciele-doradcy metodyczni

Zakres tematyczny:

 • Wiedza i podpowiedzi, jak pracować ze szkolnymi mediami.

- Konkretne informacje, jak korzystać z materiałów edukacyjnych na wolnych licencjach.

- Wiedza o prawie prasowym i autorskim potrzebna do pracy szkolnej redakcji.

- Nauka systemu Qmam - wykorzystywanego do tworzenia multimedialnych

e-gazet.


Kierownik kursu: Anna Jolanta Chorążka – konsultant WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Trener Fundacji Nowe Media w Warszawie

Liczba godzin: 10

Koszt: 60 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 marca 2011r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212; drugie zajęcia 15 marca 2011r. (liczba miejsc ograniczona - grupa 16 osób)

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 25 lutego 2011r., do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga:

 • Każdy nauczyciel otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych:

skrypt pomocny w pracy z młodzieżą nad szkolną gazetką,

scenariusze lekcji na temat wybranych gatunków dziennikarskich,

poradnik – skąd czerpać informacje do edukacji medialnej.

- Podczas szkolenia zostanie także zaprezentowana prosta w obsłudze platforma multimedialna mam.media.pl. Witryna pozwala na założenie własnej redakcji oraz na edycję, skład i publikację internetowej gazetki szkolnej, czyli Qmama.

- Korzystanie z witryny mam.media.pl jest bezpłatne. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały pomocne w pracy na platformie.

Państwo po szkoleniu otrzymają: certyfikat MAM i zaświadczenie WODN w Skierniewicach
е

Nr formy: 14

Rodzaj formy i tytuł: e - kurs doskonalący „Arteterapia w praktyce szkolnej”

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonaci pracy z młodzieżą
w kierunku  rozwoju  twórczości i kreatywności


Zakres tematyczny:

1. Moduł I: • Wybrane techniki plastyczne z zakresu arteterapii, muzyka w zajęciach terapeutycznych. Radość tworzenia - o zabawie, twórczości i dystansie
  do rzeczywistości.

Wykonamy fantazyjny wazon z makulatury oraz obraz pt. „Wiosna na dłoni” (proszę zabrać ze sobą butelkę po wodzie mineralnej, klej, nożyk do papieru, czarny karton A3, farby plakatowe).

2. Moduł II: • Teoretyczne podstawy arteterapii, przykładowe scenariusze, warsztaty arteterapeutyczne. Szablony, inne materiały.

Kierownik formy: Beata Krokocka – konsultant animacji pracy twórczej
oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach;
e-mail: krokocka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Beata Krokocka

Liczba godzin: 15 (11 godzin przez Internet, 4 godziny w sali WODN
w Skierniewicach)

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 marca 2011 r. - godz. 1500, po zebraniu 20 osobowej grupy. Moduł I w formie warsztatowej odbędzie się w WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212.

Moduł II będzie realizowany w formie e-learningowej (nauczanie


przez Internet).

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 11 marca 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Ograniczona liczba zapisów: 20 osób.

Nr formy: 78

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Organizacja zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych według nowych przepisów prawa oświatowego”

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych, pedagodzy szkolni doradcy metodyczni

Zakres tematyczny:

 • Uczniowie ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  w szkole ogólnodostępnej – określenie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych na podstawie analizy wybranych opinii i  orzeczeń.

 • Formy realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów – planowanie działań.

Kierownik formy: Jolanta Kołodziejska – konsultant ds. placówek kształcenia integracyjnego i specjalnego WODN w Skierniewicach; e-mail: kolodziejska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Jolanta Kołodziejska

Liczba godzin: 5

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 i 22 marca 2011 r. - godz. 1415 - 1800, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 /
833-20-04
Nr formy: 15

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium warsztatowe „Program Uczenie się przez całe życie – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Adresaci: Nauczyciele języków obcych zainteresowani pozyskiwaniem funduszy unijnych na doskonalenie własne poza granicami kraju, pozostali nauczyciele władający językiem obcym na poziomie B1/B2

Zakres tematyczny:

 • Założenia ogólne programu „Uczenie się przez całe życie”.

 • Zasady aplikowania w programie Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

 • Struktura wniosku aplikacyjnego eForm (w języku polskim).

 • Wybór szkolenia za granicą (baza kursów Comenius-Grudtvig).

 • Najbliższe terminy aplikacji: 29 kwietnia 2011 r., 16 września 2011 r.

Kierownik formy: Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. edukacji przyrodniczej, ekologicznej i europejskiej WODN w Skierniewicach;
e-mail: dabrowska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Agnieszka Dąbrowska

Liczba godzin: 6

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 marca 2011 r. – godz. 1430, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 213

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 /
833-20-04

Uwaga: Czas trwania szkolenia zagranicznego wynosi od 5 do 14 dni. Nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w profesjonalnym kursie tematyczno-metodycznym odbywającym się w języku obcym, prowadzonym przez specjalistów. Koszty szkolenia, podróży i utrzymania w 100% pokrywane są z funduszy Unii Europejskiej.

Nr formy: 79

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Ucieczka w świat czerwieni”

Adresaci: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Ekspresja wywołana przeżyciami.

 • Barwa jako środek ekspresji twórczej.

 • Wartości wyrazowe gamy barwnej.

 • Budowa scenariusza lekcji z plastyki prowadzonej metodami aktywizującymi.

 • Propozycje pomocy dydaktycznych do działań twórczych aktywizujących ucznia.

Kierownik formy: Bożena Ozga-Morawska – doradca metodyczny w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze WODN w Skierniewicach;
e-mail: ozgamorawska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Bożena Ozga-Morawska

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 marca 2011 r. – godz. 1500, Gimnazjum Nr 1 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 – sala 206, II piętro

Zgłoszenia telefoniczne: Bożena Ozga-Morawska, tel. 508 784 669,
po godzinie 1500
Nr formy: 80

Rodzaj formy i tytuł: Warsztat metodyczny „Ocenianie kształtujące – jak oceniać, aby uczyć”

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych ze szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele realizujący innowacje pedagogiczne, zainteresowani nauczyciele- doradcy metodyczni

Zakres tematyczny:

 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty oceniania.

 • Ocena kształtująca rozwój ucznia.

Kierownik kursu: Anna Jolanta Chorążka – konsultant ds. doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej i wydawnictw WODN w Skierniewicach; e-mail: chorazka@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Jolanta Chorążka

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 marca 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 08 marca 2011 r., do pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 81

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Projekt edukacyjny wyzwaniem dla ucznia i nauczyciela w procesie nauczania”

Adresaci: Nauczyciele przyrody

Zakres tematyczny:

 • Kompetencje nauczyciela przyrody w świetle założeń podstawy programowej.

 • Zmiana formuły egzaminu zewnętrznego w gimnazjum – wprowadzenie projektu edukacyjnego.

 • Sposoby aktywizowania uczniów poprzez dobór metod i form nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu.

 • Udział Wydawnictw Edukacyjnych.

Kierownik formy: Iwona Leśniewicz – doradca metodyczny w zakresie przyrody oraz biologii i edukacji ekologicznej WODN w Skierniewicach;
e-mail: lesniewicz@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Iwona Leśniewicz, Elżbieta Masny – konsultant
ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach;
e-mail: masny@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 marca 2011 r. - godz. 1430, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia telefoniczne do: Bez zgłoszeń
Nr formy: 17

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Opiekun stażu”

Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu

Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.

 • Planowanie i dokumentowanie pracy opiekuna stażu.

 • Formułowanie zadań w planie rozwoju zawodowego i pomoc w jego realizacji.

 • Opracowywanie narzędzi obserwacji zajęć nauczyciela stażysty i kontraktowego.

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 • Projektowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. programowania pracy szkoły i współpracy z JST WODN w Skierniewicach; e-mail: stefaniak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak

Liczba godzin: 15

Koszt: 60 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21, 22, 24 marca 2011 r. – godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, po zebraniu grupy min. 20 osób

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Uczestnicy otrzymują materiały na płycie CD.

Zastrzegamy możliwość zmiany formy szkolenia i zmniejszenia liczby godzin w przypadku braku frekwencji.

Nr formy: 18

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zadania dyrektora szkoły i nauczycieli wynikające z realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela”

Adresaci: Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Zakres tematyczny:

 • Regulacje prawne.

 • Realizacja i dokumentowanie przez nauczycieli zajęć wynikających z realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

 • Monitorowanie i rozliczanie przez dyrektora szkoły sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

 • Najczęściej popełniane błędy przy interpretacji art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Kierownik formy: Paweł Koźbiał – doradca metodyczny w zakresie kadry kierowniczej oraz historii i wiedzy o społeczeństwie WODN w Skierniewicach,

e-mail: kozbial@wodn.skce.plOsoby prowadzące: Paweł Koźbiał, Bożena Fronckiewicz – konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach; e-mail: fronckiewicz@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 4

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 marca 2011 r. – godz. 1500, Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach, ul. 1 Maja 15

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 19

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Rozpoznawanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Diagnozowanie umiejętności funkcjonalnych uczniów na podstawie analizy treści opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Formy niezbędnej pomocy specjalistycznej uczniom, którzy przejawiają trudności w procesie edukacji, wynikające z niepełnosprawności, bądź z obniżonego funkcjonowania poznawczego i percepcyjnnego.

Kierownik formy: Ewa Wiśniewska – konsultant ds. diagnozy pedagogicznej
i psychologicznej WODN w Skierniewicach; e-mail: wisniewska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Ewa Wiśniewska

Liczba godzin: 6

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 marca 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 212

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 /
833-20-04

Uwaga: Forma zostanie uruchomiona po zebraniu grupy minimum 20 osób.

Nr formy: 82

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Dynamicznie efektywni, efektywnie dynamiczni”

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych

Zakres tematyczny:

 • Szkolenie od A do Z nowego egzaminu gimnazjalnego z jęz. angielskiego.

 • Oferta Wydawnictwa Cambridge.

Kierownik formy: Lilla Popłońska – doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w WODN w Skierniewicach, e-mail: poplonska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Joanna Jołkiewicz – edukator Wydawnictwa Cambridge

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce: 22 marca 2011 r. - godz. 1400, Liceum Ogólnokształcące
im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 83

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Rozwój kompetencji językowej dzieci poprzez budowanie zasobu słownictwa
i poszerzanie znajomości gramatyki w języku angielskim”

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

Zakres tematyczny:

 • Wyszczególnienie najważniejszych problemów związanych z nauczaniem słownictwa i gramatyki w języku angielskim na I i II etapie kształcenia.

 • Jak pracować z sześciu- i siedmiolatkami w pierwszej klasie? – sugestie
  i przykłady ćwiczeń.

 • Nowe technologie w edukacji dzieci – prezentacja z użyciem oprogramowania do tablicy interaktywnej (Fairyland i Starland Interactive Whiteboard Sofware).

Kierownik formy: Lilla Popłońska – doradca metodyczny w zakresie. języka niemieckiego w WODN w Skierniewicach, e-mail: poplonska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Steven Lever - trener Egis/Express Publishing, Alicja Cholewa-Zawadzka – trener Egis/Express Publishing

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce: 23 marca 2011 r.:

 • godz. 1030 – 1050rejestracja uczestników,

 • godz. 1100 – 1200 – konferencja,1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna