zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 – sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


Hotel Dworek w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 24



Pobieranie 1.26 Mb.
Strona7/25
Data10.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Hotel Dworek w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 24


Zgłoszenia uczestnictwa: od 01 lutego 2011 r. do 21 marca 2011 r. na stronie internetowej www.egis.com.pl lub telefonicznie – infolinia 801 340 444

Uwaga: Konferencja prowadzona w języku angielskim i częściowo w języku polskim.

Nr formy: 20

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza”

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny:

 • Nowoczesne strategie nauczania – prezentacja wybranych form i metod.

 • Sposoby aktywizowania uczniów – rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów oraz stylów uczenia się.

 • Metoda projektów w pracy z uczniem w bibliotece.

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach; e-mail: wrzodak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak

Liczba godzin: 5

Koszt: 25 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 marca 2011 r. – godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206

Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 15 marca 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia odbędą się po zebraniu grupy minimum 15 osobowej.

Nr formy: 21

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta i konferencja metodyczna „Wychowanie religijne młodzieży wobec wyzwań sekt
i nowych ruchów religijnych”

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Zagrożenia i wyzwania dla wiary ze strony sekt.

 • Kierunki pracy katechetycznej.

Kierownik formy: ks. dr Wojciech Osial – konsultant ds. katechezy WODN
w Skierniewicach; e-mail: osial@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Potakiewicz - nauczyciel religii w III Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie, ks. dr Wojciech Osial, Agnieszka Szymańska – doradca metodyczny w zakresie religii WODN w Skierniewicach;
e-mail: szymanska@wodn.skce.pl

Liczba godzin: 4

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 marca 2011 r. - godz. 830, III Liceum Ogólnokształcące w Kutnie, ul. Oporowska 7

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Maksymalna ilość uczestników – 15 osób.

Nr formy: 84

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zasady organizacyjne eliminacji powiatowych”

Adresaci: Nauczyciele techniki szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego


Zakres tematyczny:

 • Cele turnieju.

 • Zasady organizacyjne.

 • Punktacja i klasyfikacja.

 • Harmonogram.

Kierownik formy: Adam Wenus – doradca metodyczny w zakresie informatyki i techniki oraz technologii informacyjnej WODN w Skierniewicach;
e - mail: wenus@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Adam Wenus

Liczba godzin: 2

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 marca 2011 r. - godz. 1400, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach, ul. Jasna 30,



Zgłoszenia telefoniczne do: Bez zgłoszeń
Nr formy: 85

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Tańce narodowe – układy taneczne”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół oraz inni zainteresowani tematyką

Zakres tematyczny:

 • Nauka układów tanecznych poloneza, krakowiaka, mazura.

 • Zastosowanie wybranych tańców na zajęciach pozalekcyjnych.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. organizacji doskonalenia i informacji WODN w Skierniewicach;
e-mail: zrazek@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Lilla Cwalina – instruktor tańca

Liczba godzin: 6

Koszt: 40 zł

Termin i miejsce: 26 marca 2011 r. - godz. 900, Szkoła Podstawowa nr 4
w Skierniewicach, ul. Jasna 30

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 22

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e - learning na platformie MOODLE „Metoda projektu edukacyjnego w praktyce szkolnej”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Zakres tematyczny:

 • Istota metody projektu.

 • Etapy projektowania.

 • Przykłady dobrej praktyki: projekty szkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

 • Program eTwinning w pracy metodą projektu.

 • Projekt edukacyjny w podstawie programowej – realizacja projektów w gimnazjum.

 • Konstruowanie projektów edukacyjnych.

Kierownik formy: Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. edukacji przyrodniczej, ekologicznej i europejskiej WODN w Skierniewicach; e-mail: dabrowska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Agnieszka Dąbrowska

Liczba godzin: 15

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 marca 2011 r. - 17 kwietnia 2011 r., platforma MOODLE WODN w Skierniewicach

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 /
833-20-04

Uwaga: Warsztaty prowadzone metodą e-learningu w formie trzech jednotygodniowych modułów na platformie MOODLE. Od uczestników wymagany jest dostęp do Internetu i poczty e-mail. Nie jest wymagana biegła znajomość obsługi platformy. Techniczną stronę użytkowania platformy uczestnicy poznają w trakcie trwania szkolenia.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 15 osób.
Nr formy: 86

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Konstruowanie narzędzi diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Adresaci: Liderzy WDN, nauczyciele zainteresowani tematyką

Zakres tematyczny:

 • Elementy systemu Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych i narzędzia komunikacji o potrzebach w organizacji.

 • Procedury identyfikacji potrzeb szkoleniowych w oparciu o kompetencje zawodowe.

 • Dobór metod i narzędzi do określenia potrzeb szkoleniowych.

 • Analiza wyników badania potrzeb szkoleniowych.

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach; e-mail: wrzodak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak

Liczba godzin: 5

Koszt: 30 zł



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna