zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 – sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


Termin i miejsce rozpoczęcia: 06, 14 kwietnia 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206Pobieranie 1.26 Mb.
Strona9/25
Data10.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Termin i miejsce rozpoczęcia: 06, 14 kwietnia 2011 r. - godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 206


Zgłoszenia telefoniczne: do dnia 31 marca 2011 r., do pokoju 201 w WODN
w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia odbędą się po zebraniu grupy minimum 20 osobowej.
Nr formy: 91

Rodzaj i tytuł formy: Zajęcia otwarte „Efektywna współpraca
w grupie - doskonalenie umiejętności społecznych”

Adresaci: Pedagodzy szkolni z terenu miasta Skierniewice, wszystkich typów szkół i placówekZakres tematyczny:

 • Podstawowe potrzeby człowieka jako istoty społecznej.

 • Ćwiczenia aktywności młodzieży mające na celu ukazanie pozytywnej roli współpracy z innymi w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

 • Ukazywanie cech grupy efektywnie współpracującej (burza mózgów).

Kierownik formy: Anna Walendzik - doradca metodyczny w zakresie terapii pedagogicznej i wychowania oraz edukacji europejskiej WODN w Skierniewicach;
e-mail: politanska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Michalska - pedagog Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa w Skierniewicach, Maria Włoczyk - psycholog Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach

Liczba godzin: 2

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 kwietnia 2011 r. (wtorek) - godz. 1030, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenie telefoniczne: Bez zgłoszeń.

 Nr formy: 26Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni, wychowawcy placówek opiekuńczych

Zakres tematyczny:

 • Budowanie właściwych relacji nauczyciel- rodzic.

 • Zasady pracy z dorosłymi, podnoszenie kompetencji nauczycieli.

 • Metody i formy pracy na zajęciach z rodzicami.

 • Tworzenie scenariuszy zajęć.

Kierownik formy: Dorota Gulbas – konsultant ds. wychowania WODN
w Skierniewicach; e-mail: gulbas@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Dorota Gulbas

Liczba godzin: 15

Koszt: 60 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 13, 15, 18 kwietnia 2011 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Uwaga: Zajęcia przeznaczone dla osób zapisanych na formę w 2010 r. Osoby te będą powiadomione telefonicznie.
Nr formy: 28

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Awans zawodowy nauczyciela opiekuna stażu”

Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu

Zakres tematyczny:

 • Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.

 • Przygotowanie dokumentacji i prezentacji pracy własnej zgodnie z wymogami na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. programowania pracy szkoły i współpracy z JST WODN w Skierniewicach; e-mail: stefaniak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak

Liczba godzin: 6

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 kwietnia 2011 r. – godz. 1400, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, po zebraniu grupy min. 15 osób

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04

Nr formy: 29

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak wybrać program
i podręcznik?”

Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny:

 • Podstawowe akty prawne dotyczące programów nauczania.

 • Programu wychowania przedszkolnego, ogólnego oraz programu nauczania dla zawodu oraz profilu.

 • Konstruowanie programu.

 • Procedury dopuszczania programu nauczania do użytku w danej szkole.

Kierownik formy: Lilla Popłońska – doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w WODN w Skierniewicach, e-mail: poplonska@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Lilla Popłońska

Liczba godzin: 4

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce: 15 kwietnia 2011 r. - godz. 1400, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833-20-04
Nr formy: 31

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w bibliotece szkolnej”

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny:

 • Diagnozowanie potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 • Interpretacja diagnoz i zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykładowe rozwiązania.

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach; e-mail: wrzodak@wodn.skce.pl

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak

Liczba godzin: 6

Koszt: 30 zł1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna