Zapisy w świadectwach zdrowia do krajów trzecich, dot. AsfPobieranie 91.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar91.89 Kb.
Zapisy w świadectwach zdrowia do krajów trzecich, dot. ASF.

Lp.

kraj

Ilość wysyłek w 2012 roku dla mięsa czerwonego ogółem i produktów z mięsa czerwonego

uwagi

zapisy

1

Azerbejdżan

57

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, wołowina, baranina, kiełbasy, konserwy.Kraj wolny 3 lata od ASF.

2

Albania

21

Zapisy w świadectwach:
wieprzowina, wołowina, produkty mięsne, drób (brak wysyłek mięsa drobiowego w 2012).

Nie zanotowano występowania jakiejkolwiek choroby z listy OIE w miejscu pochodzenia zwierząt oraz w promieniu 30 km od tego miejsca w okresie ostatnich 3 miesięcy. W odniesieniu do drobiu widnieje zapis. Mięso pochodzi z miejsc wolnych od chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone przez przesyłkę.

3

Chiny

175 - osłonki

1173 – mięso czerwone i produktyMięso wieprzowe, osłonki

Osłonki:Pozyskane od zdrowych zwierząt, na obszarach nie podlegających ograniczeniom.

Mięso wieprzowe:Niniejsza partia towaru spełnia przepisy "Protokołumiędzy Generalnym Urzędem Nadzoru Jakości, Inspekcji oraz Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie sprawowania nadzoru i wymagań weterynaryjnych dotyczących mięsa wieprzowego w przywozie do Chin z Polski

4

Gruzja

8

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, konserwy, kiełbasy, wołowina, konina, drób (brak wysyłek mięsa drobiowego w 2012).Kraj wolny 3 lata od ASF. Gospodarstwa i/lub terytoria administracyjne urzędowo uznane za wolne od chorób zakaźnych.

5

Hong Kong

1236

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, owce, kozy, produkty.ASF - gospodarstwa, w których nie notowano choroby w czasie ostatnich 40-u dni, a w promieniu 10 km od tych gospodarstw nie notowano chorób w czasie ostatnich 30 dni. Zwierzęta pochodzą z obszarów wolnych od chorób zakaźnych i zaraźliwych podlegających zwalczaniu (OIE). Mięso pochodzi z obszarów wolnych od chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone przez przesyłkę.

6

Japonia

1261

Zapisy w świadectwach:

wieprzowinaMięso wolne od jakichkolwiek chorób zakaźnych zwierząt.

7

Kanada

12

Zapisy w świadectwach:

wieprzowinaMięso pochodzi od zwierząt, które w ciągu ostatnich 90 dni nie miały kontaktu ze zwierzętami z kraju lub strefy lub regionu nie uznanego za urzędowo wolny od ASF i klasycznego pomoru świń oraz były utrzymywane w obiektach które nie były usytuowane w obszarze na którym prowadzono zwalczanie klasycznego pomoru świń u dzików lub były utrzymywane w obszarze na którym prowadzono zwalczanie klasycznego pomoru świń u dzików i który został poddany nadzorowi w celu weryfikacji braku występowania klasycznego pomoru świń zgodnie z decyzją KE 2008/855/WE ze zm.

8

Korea

840

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, osłonki wieprzowe (2 wysyłki osłonek w 2012 roku).Kraj wolny 3 lata od ASF.

Osłonki: Zwierzęta zostały uznane od chorób zakaźnych i zaraźliwych, które mogłyby się rozprzestrzeniać za pośrednictwem osłonek.

9

Macedonia

196

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, prod. złożone, osłonki (brak wysyłek osłonek w 2012).Terytorium wolne w okresie 12 miesięcy.

Produkty złożone: Produkty mięsne, przetworzone żołądki, pęcherze i jelita: wymóg spełnienia wymogów w zakresie zdrowia zwierząt ustanowionych w decyzji Komisji 2007/777/WE

10

Mołdawia

172

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, kiełbasy, zwierzęta łowne, jadalny tłuszcz i łójTerytorium wolne w okresie 12 miesięcy. Zwierzęta łowne: kraj eksportujący jest wolny od chorób wymienionych na liście OIE.

11

Serbia

25

Zapisy w świadectwachdot. klasycznego pomoru świń:

wieprzowina, owce, kozy, prod. złożone.Mięso pochodzi od zwierząt pochodzących z obszarów wolnych od chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone przez przesyłkę. Mięso pozyskano od zwierząt pochodzących z obszaru w obrębie którego oraz w promieniu 30 km od niego nie było przypadków klasycznego pomoru świń.

Produkty złożone: Produkty mięsne, przetworzone żołądki, pęcherze i jelita: wymóg spełnienia wymogów w zakresie zdrowia zwierząt ustanowionych w decyzji Komisji 2007/777/WE

12

Singapur

23

Zapisy w świadectwach:

wieprzowinaPolska wolna od ASF w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

13

Tajwan

0

Zapisy w świadectwach:

wieprzowinaPolska jest krajem wolnym od ASF.

14

Ukraina

3059

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, konserwy, kiełbasy.Kraj wolny 3 lata od ASF.

Konserwy i kiełbasy: Kraj wolny 3 lata od ASF, a w przypadku całkowitego wybicia chorych osobników – 6 miesięcy.

15

Federacja Rosyjska

2140

UC

Zapisy w świadectwach:

Wieprzowina, proszek jajeczny, prod. złożone, osłonki (3 przesyłki w 2012).Produkty złożone: produkty pochodzą z zakładów lub chłodni znajdujących się na terytorium administracyjnym państwa członkowskiego UE wolnym od chorób wymienionych na liście A OIE, na które wrażliwe są gatunki zwierząt, z których pochodzą surowce wykorzystane w produkcji, w tym afrykański pomór świń – w ciągu ostatnich 3 lat na terytorium państwa członkowskiego UE, z wyłączeniem Sardynii.

16

Białoruś

2482

17

Kazachstan

384

18

Uzbekistan

386

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, wołowina, produkty wędzone na surowo.Kraj wolny 3 lata od ASF.

19

Wietnam

3

Zapisy w świadectwach:

wieprzowina, prod. wieprzoweMięso:

- zostało pozyskane na terytorium, które w dniu wystawienia świadectwa było wolne od ASF zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE);

- zostało pozyskane ze zwierząt pochodzących z gospodarstw, w których i wokół których w promieniu 10 km, w ciągu ostatnich 40 dni nie odnotowano przypadku/ogniska ASF.

- zostało pozyskane w zakładzie, wokół którego w promieniu 10 km, w okresie ostatnich 40 dni nie odnotowano żadnego przypadku/ogniska ASF.


Produkty: pochodzą z zakładów znajdujących się na terytorium administracyjnym, które było wolne od ASF zgodnie z kodeksem OIE.

20

USA

494

Zapis w świadectwie dot. klasycznego pomoru świń

Mięso pochodzi od trzody z regionów lub stref sklasyfikowanych w 9CFR§94.9(a) oraz 9CFR§94.10(a), w którym występuje klasyczny pomór świń, z wyjątkiem regionów UE zdefiniowanych przez APHIS odnośnie CSF.

21

Tunezja

0

Zapis w świadectwie dot. wołowiny.

Mięso pochodzi od zwierząt wolnych od wszystkich chorób. W badaniu przed i poubojowym wolne od chorób z listy OIE.

22

Bośnia i Hercegowina

bd

Produkty złożone

Produkty mięsne, obrobione żołądki, pęcherze i jelita muszą być poddane takiej obróbce, w wyniku której po przecięciu nie będą one wykazywały cech charakterystycznych dla świeżego mięsa, a użyte świeże mięso musi spełniać wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane przy eksporcie świeżego mięsa.

W przypadku mleka i produktów mleczarskich zapisy w świadectwach nie odnoszą się wprost do ASF, lecz ogólnie do sytuacji epizootycznej kraju, regionu lub gospodarstwa:
Lp.

kraj

Ilość wysyłek w 2012 roku dla mleka i produktów mleczarskich

uwagi

zapisy

1

Albania

69
Przesyłka spełnia wymogi ustalone w Kodeksie Zdrowia Zwierząt OIE. Mleko i produkty mleczne pozyskano od zwierząt i z miejsc wolnych od występowania chorób zakaźnych i podlegających zgłoszeniu, które mogłyby być przeniesione w przesyłce.

2

Angola

2
Produkt został wyprodukowany z mleka pochodzącego od krów, z obszaru wolnego od chorób zakaźnych , w którym nie stwierdzono przypadków chorób pryszczycy przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie było przewożone przez żaden kraj, w którym panują choroby bydła lub choroby zakaźne.

3

Brazylia

1
Produkty pochodzą z gospodarstw, na które nie nałożono restrykcji sanitarnych w związku z programem zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt.

4

Federacja Rosyjska

2294

Unia Celna

Eksportowane mleko i produkty mleczne pochodzą od zdrowych zwierząt z gospodarstw urzędowo uznanych za wolne od chorób zakaźnych zwierząt.

5

Białoruś

20

6

Kazachstan

249

7

Hong Kong

23
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy A OIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy A OIE.

8

Irak

238
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy OIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy OIE.

9

Izrael

152
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy A OIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy A OIE.

10

Jordania

121
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy OIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy OIE.

11

Korea

53
Produkt został wytworzony z mleka pozyskane od zwierząt z obszarów, które nie były poddane restrykcjom z powodu wystąpienia chorób z listy A OIE.

12

Kuba

137
Zwierzęta pochodzą z farm, w których nie stwierdzono pryszczycy i innych chorób zakaźnych w okresie 90 dni przed datą produkcji.

13

Kuwejt

20
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy OIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy OIE.

14

Birma

14
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy OIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy OIE.

15

Tajwan

46
Produkt wytworzony z mleka pochodzącego od krów z obszarów wolnych od chorób z listy AOIE przez ostatnie 12 miesięcy i do czasu wysyłki z Polski nie był przewożony przez kraj, w którym występują choroby z listy A OIE.

16

RPA

37
Mleko i/lub produkty zostały wyprodukowane:

- mleka lub produktów mlecznych, pochodzących od zwierząt utrzymywanych w stadach na terenie Polski nieobjętych jakimikolwiek ograniczeniami, lub- mleka lub produktów mlecznych, importowanych zgodnie z prawem z obiektów, które nie są objęte jakimikolwiek weterynaryjnymi ograniczeniami; w Unii Europejskiej albo z Norwegii, Nowej Zelandii, Australii, Szwajcarii, USA oraz Kanady.

W przypadku miodu i produktów pszczelarstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi zapisy w świadectwach (Białoruś, Uzbekistan) na ww. nie odnoszą się wprost do ASF, lecz ogólnie do sytuacji epizootycznej obszaru lub gospodarstwa. W 2012 roku w przypadku obu ww. krajów nie prowadzono eksportu miodu i prod. pszczelarstwa:

Lp.

kraj

Ilość wysyłek w 2012 roku dla miodu i produktów pszczelich

uwagi

zapisy

1

Białoruś

0
Miód pszczeli naturalny i produkty pszczele zostały pozyskane i wysłane z zakładów znajdujących się na terenach administracyjnych wolnych od groźnych chorób zwierząt gospodarskich i domowych (stara lista A OIE).

2

Uzbekistan

0
Miód pszczeli naturalny/produkty pszczele zostały pozyskane w gospodarstwach znajdujących się na terenach administracyjnych wolnych od chorób zakaźnych zwierząt, które mogą być przenoszone na ludzi lub zwierzęta za pomocą miodu, a także zgnilca amerykańskiego – w ciągu ostatnich 3 miesięcy na terenie gospodarstwa.

W odniesieniu do świadectw zdrowia dla ryb i produktów rybołówstwa, nie ma adnotacji na temat ASF, pojawiają się zapisy dotyczące restrykcji związanych ze zdrowiem zwierząt (ryb).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna