Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej Zał. nr 2 do siwz I gruźlicyPobieranie 298.46 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar298.46 Kb.ZADANIE III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej Zał. nr 2 do SIWZ

i gruźlicy.


A.

Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej.

Płytek lub

sztuk


Numer katalogowy

cena

jednostkowa

netto


cena jednostkowa

brutto


netto/ rok

brutto/rok

1

Columbia agar z krwią baranią

2000
2

Podłoże do oznaczania lekowrażliwości Haemophilusa

400
3

Mueller-Hinton z 5%krwią końską i 20mg/LNAD(MH-F)

400
4

Agar czekoladowy do Haemophilusa z czynnikami wzrostowymi i bacytracyną.

1400
5

Mueller-Hinton z dodatkiem krwi

400
6

Chapman

800
7

Mac Conkey z fioletem krystalicznym

800
8

Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną

800
9

Mueller-Hinton

2000
10

Columbia CNA

100
11

Candida –chromogenne

100
12

Bulion mózgowo-sercowy

300
13

Bulion tryptozowo-sojowy

300
14

Staphylococcus aureus- MRSA chromogenne

100
15

Staphylococcus aureus- MSSA chromogenne

100
16

Przeglądowe podłoże z oksacyliną


50

17

Podłoże Middlebrooka z detektorem fluorescencyjnym do hodowli mycobacterii

1200
A

Składnik odżywczy wzbogacający podłoże Middlebrooka: albumina wołowa, glukoza, katalaza, kwas oleinowy.

na

1200
B

Zliofilizowana mieszanina antybiotyków do podłoża Middlebrooka zapobiegająca kontaminacji: polimyksyna B, azlocylina, kwas nalidyksowy, trimetoprim

na

1200
C

Zestaw antybiotyków do oznaczania lekooporności mycobacterii na podłożu Middlebrooka z detektorem fluorescencyjnym (streptomycyna, izoniazyd, etambutol, rifampicyna)

na

100 sztukSuma pakietu

Zamawiający wymaga:

-deklaracji zgodności CE, karty charakterystyki

- certyfikatów jakości do każdej dostawy płytek

- aby podłoża gotowe transportowane były w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i odpowiednio zabezpieczone przed wysoką temperaturą w okresie letnim.


  • terminów ważności (w momencie dostarczenia przynajmniej na 3-4 tygodnie) dla podłoża Middlebrooka 6-7 miesięcy

  • aby podłoża Middlebrooka były kompatybilne z posiadanym aparatem do odczytu.B.

Krążki antybiogramowe do posiadanych przez zamawiającego dyspenserów. Do oznaczania lekowrażliwości na:

Ilość op. na rok

(50 szt w opakow.)
Numer katalogowy

cena jednost-kowa

netto


cena jednost-kowa

brutto


netto/ rok

Brutto /rok

1

Amikacyna 30g

10
2

Amoksycylna+kwas klawulanowy 20+10g

10
3

Ampicylina 10g

10
4

Apicylina 2g

2
5

Aztreonam 30g

5
6

Ampicylina+sulbaktam 10+10g

10
7

Cefoksytyna 30g

10
8

Oksacylina 1g

5
9

Cefalotyna 30g

10
10

Cefazolina 30g

10
11

Cefuroksym 30g

10
12

Ceftazydym 10g

10
13

Cefoperazon 30g

10
14

Cefotaksym 5g

10

15

Ciprofloksacyna 5g

10
16

Netilmicyna 10g

5
17

Tobramycyna 10g

10
18

Tetracyklina 30g

10
19

Trimetopirim/sulfametaksazol 1,25/23,75

10
20

Piperacylina 30g

10
21

Ticarycylina 75g

10
22

Piperacylina+fazobactam 30/6g

10
23

Ticarycilina+kwas klawulanowy 75/10g

10
24

Erytomycyna 15g

10
25

Klindamycyna 2g

10
26

Ofloksacyna 5g

10
27

Norfloksacyna 10g

10
28

Nitrofurantoina 100g

10
29

Imipenem 10g

10
30

Wancomycyna 5g

10
31

Teikoplanina 30g

10
32

Rifampicyna 5g

10
33

Gentamycyna 30g

10
34

Linezolid 10ug

5
34

Gentamycyna 120g

10
35

Kwas fusidowy 10g

10
36

Doriponem 10ug

10
37

Meropenem 10g

10
38

Klarytromycyna 15g

10
39

Kolistyna 50g

10
40

Ceftazydym+kwas klawulonowy 30/10g

10
41

Penicylina 1 IU

10
42

Azytromycyna 15g

10
43

Mupirocyna 200g

10

44

Levofloksacyna 5g

10
45

Ertapenem 10g

5
46

Cefepim 30g

5
47

Fenoksymetylopenicylina 10ug

5
48

chinupristina/dalfopristina 15ug

5
49

Tigecyklina 15ug

5
50

Cefprodoksym 10g

5
4851

Ceftriakson 30g

5Suma pakietu


Zamawiający wymaga:  • certyfikatów ISO 13 485 na wyroby medyczne

  • wszystkie krążki od jednego producenta

  • każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyków zgodne z zaleceniami CLSI

  • każda fiolka powinna być pakowana fabrycznie w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci, typu blister.

  • krążki kompatybilne z dyspenserami BD. W przypadku kiedy poszczególni oferenci oferują krążki innego producenta, niż firma BD, wymagane jest pisemne poświadczenie producenta dyspenserów o kompatybilności dyspenserów z oferowanymi krążkami.C.

Testy i podłoża identyfikacyjne


sztuk

Numer katalogowy

cena jednost-kowa

netto


cena jednost-kowa

brutto


netto/ rok

brutto/rok

1

Podłoża do identyfikacji paciorkowców

50
2

Podłoża do identyfikacji gronkowców

50
3

Podłoża do identyfikacji pałeczek G(-) Enterobacteriaceae


a) krótki zestaw podłóż (12)

350b) długi zestaw podłóż (21)

150
4

Podłoża do identyfikacji pałeczek G(-) Haemophilus

10
5

Podłoża transportowe do posiewu moczu zawierające trzy podłoża umożliwiające bezpośrednią identyfikację E. Coli (typu URILAIN)

60
6

Odczynnik do oznaczania oksydazy

120
7

Olej mineralny do zapewnienia warunków beztlenowych r-cji biochemicznych na podłożach identyfikacyjnych

3 op.
8

odczynniki niezbędne do odczytu testów identyfikacyjnych


Suma pakietu


Zamawiający wymaga:

- prosimy wymienić i wycenić bezpośrednio pod tabelą odczynniki niezbędne do odczytu testów identyfikacyjnych


  • aby oferowane podłoża do identyfikacji drobnoustrojów odczytywane były przy użyciu programu komputerowego będącego na wyposażeniu laboratorium.

  • dostarczania odczynników do wszystkich podłoży identyfikacyjnych jeżeli są takie potrzeby.

  • dołączyć metodyki wraz z numerami katalogowymiD.

Krążki do izolacji i identyfikacji:

sztuk

Numer katalogowy

cena jednost-kowa

netto


cena jednost-kowa

brutto


netto/ rok

brutto/rok

1

Do różnicowania Moraxella od Neiseriia

50
2

Do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus

50
3

Do różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium

50
4

Krążek z optpchiną do identyfikacji S. pneumoniae optochina optochina

600
5

Do identyfikacji Staphylococcus saprofiticus

100
6

Haemophilus:

a) BVX z bacytracyną50b) BX z bacytracyną

500c) BV z bacytracyną

500
7

Paski do testu niacynowego do identyfikacji prątków

200
8

Jałowe krążki bibułowe

50
Suma pakietE

Testy lateksowe

TestówNumer katalogowy

cena

jednostkowa

netto


cena jednostkowa

brutto


netto/ rok

brutto/rok

1

Do wykrywania antygenu wielocukrowego S. pneumoniae

60
2

Do wykrywania białka BPP2 (MRSA)

50
3

Do oznaczania grupy streptokoków

60Suma pakietu

F

Löwensteina-Jensena z lekami (w mg/l) wraz z kartą kontroli ze szczepem H37 Rv do każdej partii podłóż:


Sztuk

Numer katalogowy

cena jednost-kowa

netto


cena jednost-kowa

brutto


netto/ rok

brutto/rok

1

Streptomycyna SM 4

200
2

Streptomycyna SM 8

200
3

Etambutol EMB 2

200
4

Etambutol EMB 4

200
5

Rifampicyna RMP 40

200
6

Rifampicyna RMP 80

200
7

Izoniazyd INH 0,2

200
8

Izoniazyd INH 0,4

200
9

Löwensteina-Jensena bez leków

200Suma pakietu


Zamawiający wymaga:

-probówki muszą mieć długość 15 cm i zawierać minimum 5 ml podłoża

-na każdej probówce musi być umieszczona etykieta z informacją: rodzaj podłoża, stężenie leku, nazwa leku, numer serii, termin ważności

-każde podłoże dla danego leku i stężenia oznaczone innym kolorem

-skład pożywki powinien odpowiadać przepisowi wg zaleceń WHO

-do pożywki bez leku wymagamy dostarczenia kontroli jałowości i żyzności ze szczepem BCG

-podłoża muszą posiadać rekomendację oraz kontrolę jakości do każdej dostawy wykonaną

przez Instytut Gruźlicy

-w transporcie zabezpieczenie przed wysoką temperaturą w okresie letnim i uszkodzeniami mechanicznymiFirmy, z którymi nie współpracowaliśmy dotychczas prosimy o przysłanie próbek podłoży.


G

Testy chromatograficzny do identyfikacji Mycobacterium tuberculosis complex

TestówNumer katalogowy

cena

jednostkowa

netto


cena jednostkowa

brutto


netto/ rok

brutto/rok

1

Test do wykrywania antygenuMPT64 Mycobacterium tuberculosis complex

250sztSuma pakietuZamawiający wymaga:

- aby test posiadał pozytywną opinię Referencyjnego Krajowego Laboratorium Prątka Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

- terminu ważności na minimum 6 miesięcy

- do 25 sztuk w opakowaniu


Zapytania do specyfikacji kierować:

mgr Wioletta Szymkowicz tel. 94 342 20 51 wew. 221;mgr Ewa Zeuschner tel. 94 342 20 51 wew. 222;

faks zakładu 94 320 33 39 lub e-mail : szgichp2@man.koszalin.pl

Pobieranie 298.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna