Zaproszenie do konkursuPobieranie 7.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.4 Kb.
ZAPROSZENIE DO KONKURSU

NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA ARP 2011


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza

studentów Akademii Sztuk Pięknych/Wydziałów Sztuk Pięknych

do wzięcia udziału w konkursie

na PROJEKT GRAFICZNY swojego KALENDARZA FIRMOWEGO na 2011 rok


Tematem kalendarza ma być szeroko pojęta

HISTORIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU


Warunki konkursu:

Przedmiotem konkursu jest:  • Kalendarz ARP 2011 „historia polskiego przemysłu” 12-sto stronicowy + karta tytułowa (razem 13 kart) – należy przedstawić projekt minimum 2 kart

oraz

  • Kalendarz ARP 2011 „historia polskiego przemysłu” 1 stronicowy (razem 1 karta) – należy przedstawić projekt kalendarza

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez komisję konkursową. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę 25 000 zł brutto. Jednocześnie jest to wynagrodzenie za prace oraz prawa autorskie do tych prac, które przejdą na Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest wybranie danej osoby przez komisję konkursową i zawarcie przez osobę wybraną właściwej umowy z Agencją Rozowju Przemysłu S.A., dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywania autorskich praw zależnych.


Do przedkładanych projektów powinny być załączone: imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, wskazanie uczelni, której jest studentem.

Oferenci, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, mogą otrzymać logo ARP S.A. w wersji graficznej po uprzednim zwróceniu się do ARP S.A.


Projekty należy dostarczyć w formie papierowej do:

Kancelaria Ogólna (pok. 106)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

Z dopiskiem: „oferta na konkurs projektu graficznego kalendarza ARP 2011 – nie otwierać”


Termin nadsyłania projektów/składania prac upływa 15 lipca 2010 r. o godz. 15.00.
Rozpatrzenie ofert nastąpi do 23 lipca 2010 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana oferentom drogą mailową w terminie późniejszym.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie zwraca przedłożonych na konkurs projektów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, że koszt opracowania projektu nie będzie zwracany.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Niniejsze zaproszenie do Konkursu nie stanowi przyrzeczenia publicznego.


Ewentualne pytania można kierować do:

Izabella Dubielczyk, Biuro Promocji i Marketingu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., tel. 22 460 36 34; e-mail: izabella.dubielczyk@arp.com.pl
Pobieranie 7.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna