Zaproszenie ictm 2013Pobieranie 45.51 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar45.51 Kb.
Zaproszenie

ICTM 2013ICTM 2013

II Międzynarodowa Konferencja z cyklu

Technologie informatyczne i komunikacyjne w zarządzaniu a konkurencyjność i wzrost gospodarczy w  rozwijających się gospodarkach

ang.  International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2013

Temat Konferencji:

Ekonomiczne, Społeczne i Psychologiczne Aspekty Zastosowań Technologii Informacyjnej

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” oraz Uniwersytet WrocławskiWrocław, Polska, 16-17 września 2013


Sponsorowana przez

AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev),

Emerging Markets Case Studies (EMERALD), Naczelną Organizację Techniczną NOT oraz COMARCH

Przewodniczący Konferencji:

Jolanta Kowal

Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJAprorektor.nauka@edukacja.wroc.pl

Narcyz Roztocki

State University of New York at New Paltz roztockn@newpaltz.eduPrzewodniczący Rady Programowej:

Margaret Tan
Nanyang Technological University, Singapore

Heinz Roland Weistroffer,

Virginia, Commonwealth University, USA


ICTM 2013 strona internetowa: http://www.ictm2013.edukacja.wroc.pl/

Uwaga: Najwyżej ocenione przez recenzentów referaty w języku angielskim zgłoszone na konferencję 2013 ICTM zostaną zamieszczone w specjalnym wydaniu czasopisma informatycznego o międzynarodowym zasięgu Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC - ISSN 1681-4835).Informacje o czasopiśmie można znaleźć na stronie http://www.ejisdc.org. Pozytywnie zrecenzowane referaty w języku angielskim przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w monografii zbiorowej, która zostanie przedłożona do umieszczenia w Citation Index przez Thomson Reuters*.

Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim – przewidziane jest tłumaczenie synchroniczne.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Szybko rozwijające się, nowo powstające lub będące w procesie transformacji gospodarki, są często uważane za czynnik wzrostu gospodarki światowej. Niestety, mimo szybkiego tempa rozwoju nowych rynków, różnica między gospodarkami rozwijającymi się a gospodarkami krajów rozwiniętych nadal istnieje. Do zmniejszenia różnic niezbędne są nowe techniki zarządzania, nowe modele biznesowe i zasady prawne. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w tym procesie.
Celem konferencji jest stworzenie forum badaczy i praktyków dla wymiany doświadczeń, innowacyjnych pomysłów i idei we wspomnianych zagadnieniach.

Tematyka konferencji: 1. Społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania zarządzania ICT w gospodarkach rozwijających się

 2. Techniki ICT specyficzne dla zarządzania w gospodarkach w procesie transformacji

 3. Metody oceny korzyści i kosztów projektów związanych z zastosowaniem ICT

 4. Rola kapitału ludzkiego i społecznego

 5. Innowacyjne sposoby generowania przychodów oraz wiedza jako produkt handlowy w warunkach transformacji

 6. Systemy edukacji i zarządzania ICT w gospodarkach w warunkach transformacji

 7. ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji

 8. Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego

 9. Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji

 10. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji

 11. Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji

 12. IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji

 13. Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji

 14. Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie transformacji

 15. Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji

 16. Wpływ e-administracji na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji

 17. Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji

 18. Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Internetu w krajach rozwijających się i w procesie transformacji

 19. Metody ilościowe i technologie informacyjne w zarządzaniu


Ważne daty:

Termin nadsyłania zgłoszeń i referatów i rejestracja na stronie internetowej: 7 maja 2013 (nieco dłuższe terminy są możliwe w indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z przewodniczącymi konferencji)


https://student.edukacja.wroc.pl/registration/Default.aspx?LANG=EN&CONFERENCE=ICTM2013

Informacja zwrotna do autorów: 9 lipca 2013

Ostateczny termin wysyłania poprawionych artykułów i rejestracji: 21 lipca 2013 Data Konferencji: 16-17 września 2013
Opłata konferencyjna: 1000 pln lub 250 euro płatna razem z rejestracją do 21 lipca 2013

Oferujemy zniżkę grupową w wysokości 20% (opłata konferencyjna wyniesie: 800 PLN lub 200 EUR) od opłaty rejestracyjnej dla 2-4 uczestników i 25% (750 PLN lub 187,5 EUR) dla 5 lub więcej uczestników z tej samej instytucji lub współautorów jednego artykułu i studentów. 


Wszystkie artykuły powinny być wysłane i rejestrowane poprzez stronę https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ictm20130

* Monografia zostanie przedłożona do umieszczenia w Citation Index przez Thomson Reuters. i zakładamy w związku z tym co najmniej 5 punktów za opublikowany rozdział. Należy ponadto dołączyć streszczenie w języku angielskim. Najwyżej ocenione przez recenzentów referaty w języku angielskim zgłoszone na konferencję 2013 ICTM zostaną zamieszczone w specjalnym wydaniu czasopisma informatycznego o międzynarodowym zasięgu Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC - ISSN 1681-4835, minimum 4 punkty).Przewodniczący Konferencji

Jolanta Kowal, College of Management EDUKACJA, University of Wrocław, Poland

Narcyz Roztocki. State University of New York at New Paltz, USA

Przewodniczący Rady Programowej

Margaret Tan, Nanyang Technological University, Singapore

Heinz Roland Weistroffer, Virginia Commonwealth University, USA

Komitet Honorowy

Anna Oleszkowicz, Rector of The Institute of Psychology, University of Wrocław, Poland

Marek Lewandowski, Rector of  The College of Management EDUKACJA, Wrocław, Poland

Komitet naukowy i recenzyjny

Mito Akiyoshi, Senshu University, Japan

Mazen Ali, University of Bahrain, Bahrain

Edward Bernroider, Vienna University of Economics and Business , Austria

Wojciech Bożejko, Wrocław Technical University, Poland

Carsten Brockmann, University of Potsdam, Germany

Sergey Butakov, Concordia University College of Alberta, Canada

Paulo Rupino Cunha, University of Coimbra, Portugal

Cesar Alexandre de Souza, FEA-USP , Brazil

Gert-Jan de Vreede, University of Nebraska at Omaha, USA

Radoslav Delina, Technical University of Kosice, Slovakia

Antonio Diaz Andrade, Auckland University of Technology, New Zealand, New Zealand

Tajelsir Mohamed Gasmelseid, King Faisal University, Saudi Arabia

Saikat Gochhait, Sambalpur University, India

G. Harindranath, Royal Holloway University of London, UK

Natasa Hoic-Bozic, University of Rijeka, Croatia

Marlene Holmner, University of Pretoria Johannesburg, South Africa

Leon Jakubów, Wroclaw University of Economics, Poland

Piotr Jarco, College of Management "Edukacja", Poland

Jerzy Józefczyk, Wrocław Technical University, College of Management "Edukacja", Poland

Kalinka Kaloyanova, University of Sofia, Bulgaria

Dorota Kanafa-Chmielewska, University of Wroclaw, Poland

Alicja Keplinger, University of Wrocław, Poland

Ranjan Kini, Indiana University Northwest, USA

Zdzisław Knecht, General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces,

Andrzej Kobylinski, Szkoła Główna Handlowa, Poland

Bogdan Jan Koprek, College of Management "Edukacja, Poland

Christoph Lattemann, Jacob University Bremen, Germany

Bianka Lewandowska, University of Wrocław, Poland

Xin (Robert) Luo, The University of New Mexico, USA

Dagmara Łupicka-Szczęśniak, University of Wrocław, Poland

Jerzy Maczynski, Społeczna Akademia Nauk, Poland

Maria Madlberger, Webster University Vienna, Austria

Dora Marinova, Curtin University, Australia

Janusz Martan, Wrocław Technical University, College of Management "Edukacja", Poland

Ani Matei, National School of Political Studies and Public Administration, Romania

Ieva Meidute, Vilnius Gediminas Technical University, Latvia

SEKRETARZ KONFERENCJI

Aleksandra Kwiatkowska

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"

Ul. Krakowska 56-62 Wrocław

Tel.: +48 71 37 72 152 E-mail: ictm2013@edukacja.wroc.pl


Pratap C. Mohanty, Indian Institute of Foreign Trade, India

Valter Moreno, Faculdades Ibmec, Brazil

Barbara Mróz, University of Wrocław, Poland

Przemyslaw Nowicki, University of Wroclaw, Poland

Margherita Pagani, Bocconi University, Italy

Grazyna Paliwoda-Pekosz, Cracow University of Economics, Poland

Władysław Jacek  Paluchowski, University of Wrocław, UAM University of Poznań, Poland

Ján Paralic, Technical University of Kosice, Slovakia

Krassie Petrova, Auckland University of Technology, New Zealand

Shana Ponelis, University of Wisconsin-Milwaukee, United States, USA

Alcina Maria Narciso Prata, Instituto Politecnico de Setubal, Portugal

Jose-Antonio Robles-Flores, ESAN University, Peru

Gustavo Rossi, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Carmen Savulescu, National School of Political Studies and Public Administration, Romania

Ada Scupola, Roskilde University , Denmark

Benjamin Shao, Arizona State University, United States

Piotr Soja, Cracow University of Economics, Poland, Poland

Letycja Sołoducho-Pelc, Wroclaw University of Economics, Poland

Ralph Sonntag, University of Applied Sciences, Germany

Piotr Sorokowski, University of Wrocław, Poland

Frantisek Sudzina, Aarhus University, Denmark

Magdalena Ślazyk-Sobol, University of Wrocław, Poland

Mohammad Talha, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia

Gurvirender Tejay, Nova Southeastern University , USA

Paweł Trojanowski, University of Wrocław, Poland

Cristina Turcu, University of Suceava, Romania

Cornel Turcu, University of Suceava, Romania

Peter G. Underwood, University of Cape Town, South Africa

Ajay Vinze, Arizona State University, USA

Esra Wali, University of Bahrain, Bahrain

Jaroslaw Wasinski, College of Management EDUKACJA, Poland

Richard Watson, University of Georgia, USA

Krystyna Weglowska-Rzepa, University of Wroclaw, Poland

Sophia Jie Wei, City University of Hong Kong, Hong Kong

Eli Weintraub, Afeka Tel Aviv College of Engineering , Israel

Mieczysław Wodecki, University of Wrocław, College of Management "Edukacja", Poland

Andrzej Wrona, College of Management "Edukacja", APATOR-RECTOR, sp. z. o.o Zielona Góra, Poland, Poland

Andrzej Żołnierek, Wrocław Technical University, College of Management "Edukacja", PolandJozef M. Zurada, University of Louisville, USA


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna