Zaproszenie na VI juwenalia III wiekuPobieranie 43.12 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar43.12 Kb.

Fundacja AVE, organizacja pożytku publicznego, KRS 0000229157

ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa, NIP 5262847846, REGON 140069173

tel. 608 178 447, 600 495 790, avetki@wp.pl, fundacjaave.pl, splywajznami.pl

Warszawa, marzec 2013

ZAPROSZENIE NA VI JUWENALIA III WIEKU

S z a n o w n i P a ń s t w o,

Z wielką radością zapraszamy do udziału w VI Juwenaliach III Wieku w czerwcu 2013 roku i przekazujemy regulamin festiwalu. Nasza impreza, która skutecznie integruje „artystycznie zakręconych” seniorów z całego kraju, rozwija się! Miło nam zakomunikować, że tegoroczne Juwenalia odbędą się w Teatrze Palladium. Mamy nadzieję, że to miejsce, usytuowane w samym centrum Warszawy, vis a vis Pałacu Kultury, zapewni Państwu odpowiedni komfort (widownia na 700 miejsc!), jak również przyczyni się do jeszcze większego prestiżu imprezy. Liczymy, że prezentacja na profesjonalnej scenie, na której na co dzień występują znani aktorzy i muzycy, będzie dodatkową inspiracją i nobilitacją.


Po konsultacjach z Państwa środowiskami podjęliśmy decyzję o organizacji imprezy w ciągu tygodnia (poniedziałek-wtorek), co m.in. pozwala nam na skorzystanie z infrastruktury Teatru Palladium. Nieopodal Teatru (500 m) jest usytuowany parking dla autokarów (przed PKiN), a ponieważ miejsce realizacji imprezy mieści się w ścisłym centrum Warszawy, zgłoszonym grupom przekażemy szczegółowe informacje logistyczne (plan dojazdu na parking, proponowany sposób przemieszczania się z parkingu do teatru etc. - już teraz prosimy o dostosowanie się do naszych wytycznych).
Cieszymy się, że zainteresowanie Juwenaliami wciąż rośnie i chęć udziału zgłaszają coraz to nowe grupy. Miło nam przekazać, że Juwenalia III Wieku mają zapewnione finansowanie aż do 2015 roku, co świadczy o randze przedsięwzięcia i jego wciąż rosnącej popularności! Rozwijamy się! W tym roku po raz kolejny rozszerzamy formułę naszego festiwalu o kategorię literacką. Najciekawsze nadesłane prace prozatorskie i poetyckie złożą się na pokonkursowe wydawnictwo.
Tak jak zapowiadaliśmy w ubr. wydamy też książkę z prezentacją najciekawszych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej seniorów, wyłonionych w odrębnym konkursie. Szczegółowe informacje o tym przedsięwzięciu, planowanym na jesień br., przekażemy w osobnej korespondencji.
1 V 2013 roku wystartuje również strona internetowa, poświęcona naszemu festiwalowi: juwenalia.fundacjaave.pl, na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje, dotyczące tegorocznej edycji.

Pozdrawiamy i do zobaczenia,Bartłomiej Włodkowski

prezes Fundacji AVE

oraz Zespół Organizatorów

P.S. Miło nam również poinformować, że laureat Nagrody Grand Prix w ubr. edycji Juwenaliów III Wieku – Teatr z Ostrowca Świętokrzyskiego – we wrześniu 2013 roku zgodnie z obietnicą europosła Pawła Zalewskiego pojedzie do Brukseli!
*** REGULAMIN

VI JUWENALIÓW III WIEKU
Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej edycji Europejskiego Festiwalu Artystycznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wszystkich Twórczych Seniorów. Idea naszej imprezy to artystyczna integracja studentów – seniorów. Przede wszystkim nasz festiwal adresujemy do chórów, zespołów, solistów, teatrów, kabaretów oraz grup tanecznych i plastycznych z Uniwersytetów III Wieku i innych aktywnych środowisk seniorskich.

1. Organizatorem Juwenaliów III Wieku jest organizacja pożytku publicznego - Fundacja AVE przy wsparciu MKiDN oraz m.st. Warszawa
2. Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska akademickiego III Wieku, a także inspiracja Uniwersytetów III Wieku do pielęgnowania chlubnych tradycji muzycznych środowisk akademickich oraz promocja artystycznej aktywności seniorów. Nasza impreza otwarta jest również dla środowisk seniorskich, niezwiązanych z ruchem Uniwersytetów III Wieku.
3. Juwenalia III Wieku odbędą się w dn. 3-4 czerwca 2013 roku w Warszawie. Główną przestrzenią festiwalowych wydarzeń będzie Teatr Palladium, ul. Złota 9, Warszawa.
4. Do udziału zapraszamy zespoły artystyczne oraz osoby indywidualne w 4 przestrzeniach twórczych:

  • Muzyka (chór, zespół artystyczny, solista, duet);

  • teatr/taniec (dramat, spektakl poetycki, kabaret, taniec);

  • plastyka/fotografia/film;

  • literatura (poezja, proza).

z Uniwersytetów III Wieku oraz innych aktywnych środowisk seniorskich z całej Europy.

5. MUZYKA: Chóry i zespoły artystyczne prezentują program muzyczny nie dłuższy niż 15 minut, obejmujący nie więcej niż 4 utwory. Soliści i duety wykonują maksymalnie 3 utwory w czasie nie dłuższym niż 10-12 minut. Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie studenckiej pieśni „Gaudeamus Igitur”, którą wykonają połączone chóry podczas galowego koncertu, wieńczącego festiwal. Wykonawcy mogą śpiewać a capella, z towarzyszeniem instrumentów, z podkładem nagranym na CD lub mini-disc. Nie jest dopuszczalny playback. Organizatorzy zapewniają pianino, nagłośnienie i oświetlenie.
W tym roku przypada jubileusz znanego kompozytora p. Adama Skorupki. Dlatego zachęcamy przede wszystkim solistów, ale także chóry i zespoły do przygotowania wybranego utworu p. Skorupki, który zasiądzie również w jury tegorocznych Juwenaliów. Najciekawsze wykonanie zostanie nagrodzone nagrodą specjalną. Zainteresowanym wysyłamy nieodpłatnie mailowo skany nut (melodia i akompaniament fortepianowy) wybranych utworów Adama Skorupki. (np. „Galapagos”, „Hallo Szpicbródka”, „Roztańczone nogi”, „Doliny w kwiatach”, „Czy to walc”, „Wielki romans”, „Bądź ze mną mamo”, „Kapitańskie tango”, „Do ciebie mamo”, „Nie zaczynaj”, „Za trzydzieści parę lat”, „W malinowym chruśniaku”, „Przyszła do mnie nostalgia”, „Benvenu a Varsovie” i in.).
TEATR/ TANIEC: Czas trwania spektakli teatralnych nie powinien przekroczyć 35 minut z montażem i demontażem scenografii, prezentacji kabaretowych 20 minut, a grup poetyckich i tanecznych 12 minut.
PLASTYKA: prezentacjom na scenie towarzyszyć będzie wernisaż prac plastycznych. (1 placówka może zgłosić maksymalnie 5 prac w dowolnej technice). Termin i sposób dostarczania prac prosimy ustalać z Agnieszką Włodkowską 608 178 447. Preferujemy otrzymywanie prac PRZED imprezą w formie wysyłki kurierskiej. Podobnie jak w ubr. prezentacja prac w trakcie Juwenaliów będzie miała charakter tymczasowy, prosimy o pozostawienie na około 4 miesiące wszystkich zgłoszonych prac plastycznych i fotograficznych, latem i jesienią zorganizowana zostanie (podobnie jak w ubr.) specjalna wystawa prac w różnych miejscach w Warszawie, po realizacji wystaw prace zostaną zwrócone Autorom/Instytucjom na koszt Fundacji AVE. FOTOGRAFIA/FILM: można również zgłaszać prace fotograficzne i filmowe seniorów (temat dowolny). Jedna placówka może zaprezentować maksymalnie 5 prac jednego lub kilku autorów.
LITERATURA: seniorzy mogą zgłaszać również swoje prace literackie – opowiadania, nowele oraz wiersze o dowolnej tematyce. Preferowane będą utwory, dotyczące życia seniorów. Najciekawsze wydamy w formie publikacji. 1 osoba może nadesłać nie więcej niż 1 utwór prozatorski o objętości do 5 stron standardowego wydruku a4 (rozmiar czcionki 12) oraz nie więcej niż 5 dowolnych utworów poetyckich. Dopuszczone jest zgłoszenie przez tę samą osobę zarówno utworu prozatorskiego jak i wierszy.
6. Prezentacje sceniczne oceniać będzie profesjonalne jury, złożone z muzyków i aktorów. Prace plastyczne, fotografie, filmy i prace literackie oceni profesjonalne jury złożone z artystów-plastyków, fotografików, filmowców i ludzi pióra. Jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia w każdej kategorii – ostateczny podział kategorii i nagród należy do jurorów. Planowana jest również nagroda GRAND PRIX festiwalu. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w danej kategorii. Decyzje jury są ostateczne. W przypadku prezentacji scenicznych warunkiem otrzymania nagrody jest udział zespołu/solisty lub jego przedstawiciela w gali finałowej. Nagrodzeni autorzy prac plastycznych, fotograficznych, filmowych i literackich nieobecni na Juwenaliach zostaną powiadomieni o wynikach korespondencyjnie.
7. Ramowy program:
PONIEDZIAŁEK 3 VI 2013 (Teatr Palladium, ul. Złota 9, Warszawa):

g. 9 – uroczysta inauguracja VI Juwenaliów III Wieku

g. 9.15 18 przesłuchania festiwalowe – cz.1

ok. g. 19 21 – koncert operowy grupy LAKME, złożonej z młodych solistów Opery Narodowej (wstęp wolny za bezpłatnymi wejściówkami przekazywanymi przez Organizatorów; pierwszeństwo udziału mają grupy spoza Warszawy).
WTOREK 4 VI 2013 (Teatr Palladium, ul. Złota 9, Warszawa):

g. 9 - przesłuchania festiwalowe – cz. 2

ok. g. 14.30 – finał festiwalu: występ gwiazdy, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, występy laureatów. Juwenaliom III Wieku towarzyszyć będą koncerty w warszawskich kościołach i centrach kultury w wykonaniu uczestników festiwalu. Chęć występu prosimy zaznaczać w karcie zgłoszenia. Ponadto istnieje możliwość zwiedzania Warszawy.
8. Uczestnicy pokrywają koszty przyjazdu. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek każdego dnia dla uczestników spoza Warszawy, służą także pomocą w zakresie organizacji noclegu (noclegi bezpłatne w szkołach, odpłatne dofinansowywane w domach rekolekcyjnych lub hotelach – orientacyjny koszt ok. 60-75 zł/os/doba). Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów noclegu (tel. +48 608 178 447, avetki@wp.pl). Sprawy noclegów prosimy ustalać niezwłocznie (najlepiej nie później niż do 6 V 2013)
9. Warunkiem udziału w Juwenaliach III Wieku jest przesłanie e-mailem karty zgłoszenia (w załączeniu) do dn. 20 V 2013 r.: avetki@wp.pl. Uwaga! Prace fotograficzne przyjmujemy WYŁĄCZNIE w wersji cyfrowej (format a4, JPG, dpi 300), prace filmowe prosimy umieszczać na platformie youtube i przesyłać stosowny link, prace literackie prosimy przesyłać mailowo w formacie Word.
10. Obowiązuje opłata akredytacyjna w wysokości 50 zł za zespołowy podmiot wykonawczy (chór, zespół, teatr) oraz 15 zł za solistę. Wystawiający prace plastyczne lub fotografie wnoszą opłatę w wysokości 35 zł (za całą prezentację). Wszelkie płatności związane z akredytacją oraz noclegami powinny zostać dokonane do 25 V 2013 na konto fundacji 30 1090 1841 0000 0001 1538 0835 (Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa) z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – Juwenalia III Wieku”. Nie będzie możliwości dokonywanie opłat w trakcie trwania festiwalu.
11. Ostateczne interpretacja niniejszego regulaminu należy do szefa imprezy Bartłomieja Włodkowskiego, który rozstrzyga również wszelkie spory. W celu ustaleniu szczegółów pobytu i występów prosimy o kontakt tel. 608 178 447.

*** KARTA ZGŁOSZENIOWA

VI JUWENALIA III WIEKU

CZĘŚĆ I

(wypełniają grupy i osoby spoza Warszawy, które przyjeżdżają na festiwal i będą korzystały z odpłatnych lub nieodpłatnych noclegów)


1. Nazwa i adres placówki zgłaszającej (nie wypełniać w przypadku zgłoszeń indywidualnych)

2. Łączna liczba osób, przyjeżdżających do Warszawy/uczestniczących w festiwalu


3. Data przyjazdu do Warszawy


4. Jeżeli Wykonawca chce skorzystać z noclegów, organizowanych przez Fundację AVE, prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy oraz podanie liczby osób nocujących (z podziałem na kobiety/mężczyzn, małżeństwa, prosimy też pamiętać o kierowcach)


5. Kontakt telefoniczny i mailowy z JEDNĄ OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ za całą grupą i wszystkie sprawy logistyczno-organizacyjne (hotel, wyżywienie, termin występu itd.)


CZĘŚĆ II

(wypełnia każda grupa i osoba zgłaszająca udział w Juwenaliach - prosimy o wypełnienie tej części ODRĘBNIE dla każdej prezentacji konkursowej)1. Nazwa chóru/zespołu/teatru/grupy twórczej lub imię i nazwisko solisty, autora prac plastycznych, fotograficznych, filmowych lub literackich
CHÓR –

ZESPÓŁ MUZYCZNY-

SOLISTA –

DUET –

TEATR –

TANIEC –

KABARET –

TEATR POETYCKI –

PLASTYKA –

FOTOGRAFIA –

FILM –

LITERATURA -
2. Nazwa placówki patronującej


3a. DLA PREZENTACJI SCENICZNYCH:

- Imię i nazwisko opiekuna/ów artystycznego

- Tytuły i autorzy prezentowanych utworów/spektaklu

- Czas trwania prezentacji
- Czas trwania montażu i demontażu scenografii
- Wymagania techniczne, w tym wykorzystywane instrumenty

- Liczba uczestników


3b. DLA PREZENTACJI PLASTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH, FILMOWYCH

- Imię i nazwisko opiekuna/ów artystycznego (jeśli jest)

- Tytuły i autorzy wystawiany prac
3c. DLA ZGŁOSZEŃ LITERACKICH:

- Imię i nazwisko opiekuna/ów artystycznego (jeśli jest)


- Tytuły zgłaszanych prac ze wskazaniem kategorii (poezja/proza)


- Zgoda na publikację i wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac

TAK NIE
4. Dotychczasowe osiągnięcia


5. Czy potrzebna garderoba?

TAK NIE
6. Czy wykonawca jest zainteresowany dodatkowymi koncertami podczas Juwenaliów III Wieku?

TAK NIE
……………………………….

/podpis/


KARTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ do 20 V 2013:

e-mail: avetki@wp.pl,Prosimy o przesłanie razem z kartą KRÓTKIEGO OPISU ZESPOŁU/SOLISTY/AUTORA I ZDJĘCIA

Laureat


: data -> newsFiles
newsFiles -> Koordynatora powiązania kooperacyjnego Klaster aero innovative Transport Solutions
newsFiles -> Grupa c – każdy z każdym (mecze trwają 2x12 minut plus 3 minuty przerwy) Poniedziałek 05. 2014
newsFiles -> Wykaz nagród I wyróŻnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 roku
newsFiles -> Azs pwsz nysa
newsFiles -> Azs nysa – skra II bełchatów
newsFiles -> Wybrane imprezy planowane na 2014 r w Łodzi
newsFiles -> Wykaz nagród I wyróŻnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013 roku
newsFiles -> Załącznik do Uchwały Nr … Rady Miasta Częstochowy z dnia program
newsFiles -> Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”
newsFiles -> Wykaz imprez I atrakcji sportowo- rekreacyjnych przygotowanych przez mosir na okres tegorocznych ferii zimowych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna