Zaproszenie naPobieranie 29.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar29.82 Kb.www.wielkopolska-projekt.org Prof. dr Ute Stoltenberg Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski


ZAPROSZENIE NA

Konferencję końcową „Projektu Wielkopolska“

Projekt WIELKOPOLSKA i budowanie fundamentów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu – konferencja końcowa”


Konferencja podsumowująca dwuletni okres realizacji projektu, rozpocznie się 6 lutego 2007 roku, o godzinie 16.30 w Domu Studenckim „Jowita” (sala A), przy ul. Zwierzynieckiej 7, w Poznaniu.

Podczas konferencji zostanie przedstawiona charakterystyka polsko-niemieckiego Projektu WIELKOPOLSKA, który został wyróżniony przez Niemiecki Komitet ds. UNESCO jako „Oficjalny Projekt Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ” oraz założenia przyszłych działań związanych z propagowaniem edukacji dla zrównoważonego rozwoju regionu w Wielkopolsce. Działania te pomyślane są jako kontynuacja zainicjowanej w Projekcie WIELKOPOLSKA współpracy poznańskich uczelni i władz samorządowych, której celem jest wspieranie edukacji dla zrównoważonego rozwoju i procesów służących zapewnieniu trwałości rozwojowej w regionie.

Wśród zaproszonych gości i referentów znajdują się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska RP, Fundacji DBU, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, władz poznańskich uczelni, samorządu, ludzie nauki oraz praktycy współpracujący z Projektem.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Gościom z poza Poznania zapewniamy nieodpłatny nocleg.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie (adres i telefon podane poniżej) swojego udziału w konferencji w dniach 6 i 7 lutego (dodatkowo proszę zaznaczyć czy potrzebne będzie zorganizowanie noclegu).

Kontakt:


Dr Piotr Warych

e-mail: warychp@op.pl

telefony: 061 8411 935,

602 779 004

PROGRAM KONFERENCJI


6-7 luty 2007
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DS. „Jowita”, sala A

ul. Zwierzyniecka 7

Poznań
Wtorek, 6 lutego 2007

16.30 Inauguracja


Prof. Dr. Ute Stoltenberg, kierownik projektu, Uniwersytet w Lueneburgu

Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr Wiesława Dyki, Fundacja DBU

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska RP

Aleksandra Wacławczyk, z-ca Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO
17.00 Prezentacja rezultatów działania Projektu Cząstkowego 1 - „Kształcenie nauczycieli w kontekście zrównoważonego rozwoju”

ok. 15 min.  1. Prof. dr hab. Stanisław Dylak, kierownik Projektu Cząstkowego nr 1, kierownik Zakładu Pedeutologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  2. Dr Agnieszka Cieszyńska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  3. Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kierownik Pracowni Edukacji Ekologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

17.45 Prezentacja rezultatów działania Projektu Cząstkowego 2 - „Centrum Edukacyjne przy Gospodarstwie Ekologicznym”

ok. 15 min.


 1. Prof. dr hab. Janina Zbierska, kierownik Projektu Cząstkowego nr 2, kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza w Poznaniu

 2. Anna Kubiak, dyrektor ZSP w Starej Łubiance

 3. Roman Świątek, właściciel gospodarstwa eko-agro-turystycznego „Agricola” w Krępsku

18.30 Prezentacja rezultatów działania Projektu Cząstkowego 3 - „Organizacja dystrybucji produktów rolnictwa ekologicznego”

ok. 15 min.


 1. Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, kierownik Projektu Cząstkowego nr 3, kierownik Katedry Strategii Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 2. dr Renata Nestorowicz, Katedra Strategii Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu


19.30 Uroczysta kolacja

Środa, 7 lutego 2007


Prowadzenie obrad: Prof. Dr. Ute Stoltenberg

09.00 Blok IZnaczenie nowych treści i form pracy dla nauczania i badań naukowych na uczelniach uczestniczących w Projekcie – ocena i perspektywy

ok. 20 min.

 1. Prof. dr hab. Leszek Nogowski, Prorektor ds. Studiów Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

 2. Prof. dr hab. Stanisław Dylak kierownik Projektu Cząstkowego nr 1, kierownik Zakładu Pedeutologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 3. Prof. dr hab. Janina Zbierska, kierownik Projektu Cząstkowego nr 2, kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza w Poznaniu

 4. Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, kierownik Projektu Cząstkowego nr 3, kierownik Katedry Strategii Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Dyskusja - prowadzenie: Prof. Dr. Ute Stoltenberg


11.00 Przerwa na kawę
11.30 Blok II

Znaczenie współpracy wszystkich trzech uczelni dla nauki i praktyki

ok. 15 min.
 1. Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 2. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Akademii Rolniczej w Poznaniu

 3. Zygmunt Sobczyński, wicedyrektor Departamentu Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dyskusja - prowadzenie: Prof. Dr. Ute Stoltenberg

  1. Obiad

13.30 Blok IIIW jaki sposób poszerzyć współpracę z partnerami spoza uczelni?
ok. 10 min.


 1. Dr Piotr Warych, pracownik naukowy projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 2. Claudia Emmermann, pracownik naukowy projektu, Uniwersytet w Lueneburg

 3. Wiesława Dyki, Fundacja DBU

 4. Aleksandra Wacławczyk, z-ca Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 5. Andrzej Bobrowski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 6. Anna Zbierska, Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju (ETE) w Poznaniu

 7. Wiesława Juszkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Demeter” Polska

Dyskusja - prowadzenie: Prof. Dr. Ute Stoltenberg
15.30 Przerwa na kawę
16.00 Blok IV

Prezentacja nowych przedmiotów, studiów master i koncepcji studiów podyplomowych: stan i perspektywy

ok. 20 min.
 1. Prof. dr hab. Janina Zbierska, kierownik Projektu Cząstkowego nr 2, kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza w Poznaniu

 2. Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kierownik Pracowni Edukacji Ekologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 3. Dr Piotr Warych, pracownik naukowy projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 4. Prof. Dr. Ute Stoltenberg, kierownik projektu, Uniwersytet w Lueneburgu


17.20 Dyskusja i podsumowanie
Prowadzenie: Prof. Dr. Ute Stoltenberg i Prof. Dr hab. Stanisław Dylak

18.30 Zakończenie konferencji

Pobieranie 29.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna