Zapytanie ofertowe I. Zamawiający „waran” Sp z o o. Sp k. ul. Ceglana 6Pobieranie 16.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.33 Kb.


Toruń, 23.09.2014 r.


WARAN” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ceglana 6

87-100 Toruń

KRS nr 0000342838

tel.: 48 501242509; 784941421

fax: 56 69 94 409

e-mail: jw@waran.pl; p.glania@waran.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
WARAN” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ceglana 6

87-100 Toruń

KRS nr 0000342838

tel.: 48 501242509; 784941421

fax: 56 69 94 409

e-mail: jw@waran.pl; p.glania@waran.pl

Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Ceglana 8

87-100 Toruń

Województwo Kujawsko-Pomorskie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup Centrum obróbczego CNC z okleiniarką krawędzi (1 kpl.).
Parametry minimalne ww. Centrum obróbczego wraz z okleiniarką krawędzi:

- maszyna czteroosiowa,

- sterowanie numeryczne,

- maszyna portalowa- ramowa, napędzana za pomocą 2 serwo silników zsynchronizowanych w osi X, prędkość posuwu w osi min. X=120 m/min,

- wymiary pola robocze Y=1300mm, X=4300mm, Z=350mm,

- praca przemienna na polach obróbczych, po 2 elementy na jednym polu obróbczym o wymiarze w Y=530mm do pracy przemiennej , razem na maszynie 4 elementy w pracy przemiennej o wymiarze 530x1650,

- wyposażona w sterowany numerycznie zespół okleinujący do krawędzi nieregularnych (np. do krzywizn); zespół okleinujący ma zawierać : automatyczny magazynek podawania obrzeża jeżdżący w osi X na 2 rolki obrzeża, automatyczny zbiornik do podawania kleju ,

- wymagania dla oklejanych elementów: dwa promienie obróbcze na krawędzi: R=1mm i R=2mm, łączenie krawędzi oklejanej na styk, najmniejsza średnica elementu D=600mm

- maszyna wyposażona w oprogramowanie do sterowania i zarządzania całą maszyna,

- maszyna wyposażona we wrzeciono główne 18KW chłodzone cieczą, wrzeciono z NC oś obrotową 360 stopni, wielowrzecionowy agregat wiertarski zawierający min 22 wrzecion pionowych , min 8 wrzecion poziomych, 2 piłki- maszyna wyposażona w belkowy stół podciśnieniowy - 8szt belek, z bazowaniem środkowym i pozycjonowaniem ssawek za pomocą systemu LED,

- talerzowy magazynek dla narzędzi (min. 18 miejsc) i transporter odpadów,

- adapter agregat do robienia otworów pod zamki,

- adapter agregat do wiercenie i frezowania- praca w 5 osiach,

- adapter agregat do wycinania naroży,

- adapter agregat do wiercenie w poziome – praca w 4 osiach

Zamawiający zastrzega, że oferta oraz cena winna odnosić się do całości zakresu rzeczowego określonego w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01.10.2014 r. do 31.03.2015 r.
IV. OCENA OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:


  • cena netto opisanego powyżej kompletnego urządzenia.


V. DODATKOWE INFORMACJE
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres (jp@waran.pl, p.glania@waran.pl) z dopiskiem w tytule wiadomości email „Oferta – centrum obróbcze wraz z okleiniarką krawędzi”, listownie na adres siedziby Firmy bądź osobiście w siedzibie Firmy do dnia 30.09.2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Jan Wróbel pod numerem telefonu +48 501 242 509 oraz Piotr Głania pod numerem telefonu +48 784 941 421 oraz adresem e-mail: jw@waran.pl; p.glania@waran.pl
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Dywersyfikacja oferty produkcyjnej WARAN Sp. z o.o. Sp. k. poprzez inwestycje w park maszynowy oraz nawiązanie trwałej współpracy z publiczną szkołą zawodową szansą na wzmocnienie konkurencyjności firmy”.
Cena zawarta w ofercie winna być wyrażona w wartościach netto oraz brutto.

Oferta winna zawierać informacje o dacie jej ważności.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez podania przyczyny.Pobieranie 16.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna