Zapytanie ofertowe nr 11/M z dnia 03. 04. 2014 r. Na materiały zużywalne I odczynniki chemiczne dla firmy celon pharma sa z siedzibą w kiełpiniePobieranie 38.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.76 Kb.CELON PHARMA SA

ul. Ogrodowa 2A

05-092 Łomianki / Kiełpin

tel.: + 48 22 751 59 33

fax: + 48 22 751 44 58ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/M z dnia 03.04.2014 r.
NA MATERIAŁY ZUŻYWALNE I ODCZYNNIKI CHEMICZNE DLA FIRMY

CELON PHARMA SA

Z SIEDZIBĄ W Kiełpinie

Miejscowość

Kiełpin
Data zamieszczenia: 03.04.2014


Zamieszczanie ogłoszenia

nieobowiązkowe


ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin


Ogólny adres internetowy zamawiającego

www.celonpharma.com

telefon: 022 7517478
Rodzaj zamawiającego

Podmiot prywatny· Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

tak
· Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
· Orientacyjny termin rozpoczęcia zakupów

Rozpoczęcie 08-04-2014


· Orientacyjny termin zakończenia zakupów

Zakończenie 09-04-2014


PROCEDURA

· Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe


· Kryteria oceny ofert

cena 25%


jakość 50%

termin dostawy 25%


dodatkową specyfikację można uzyskać pod adresem:

ul. Celon Pharma SA ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin

osoby kontaktowe: Paulina Jasińska

paulina.jasinska@celonpharma.com· Termin składania ofert do dnia 07-04-2014 r.

Kiełpin, dn. 03.04.2014
PRZEDMIOT ZAPYTANIA 11/M


LP.

NAZWA TOWARU

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1

Apo-transferrin CAS Number 11096-37-0

10mg

2

Recombinant human insulin CAS Number 11061-68-0

5ml

3

Target Retrieval Solution, 10x

500ml

4

Western Blotting Luminol Reagent

zestaw 2x125ml

5

Human CCL26/Eotaxin-3 Quantikine ELISA Kit

96-dołków

6

Airway Epithelial Cell Basal Medium

500ml

7

Bronchial Epithelial Cell Growth Kit

zestaw 2x125ml

8

trans-Stilbene oxide CAS No: 1439-07-2

1g

9

Cyclopropanecarboxylic acid 95%+ CAS No: 1759-53-1

25g

10

Kwas izomasłowy do syntezy CAS No: 79-31-2

100ml

11

Difluoroacetic acid 98% CAS No: 381-73-7

25g

12

2,2-Dimethylcyclopentanone CAS No:  4541-32-6

5g

13

3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid CAS No: 1078-61-1

2.5 g

14

4,5-Bis(diphenylphospheno)-9,9-dimethylxanthene CAS No: 161265-03-8

25 g

15

2-Hydroxycyclohexanone, dimer CAS No: 30282-14-5

5 g

16

Cyclohexene oxide 98% CAS No: 286-20-4

100 ml

17

2-Methoxycyclohexanone CAS No: 7429-44-9

10 g

18

1-Bromo-4-fluorobenzene 99% CAS No: 460-00-4

100 g

19

trans-2-Cyano-1-cyclohexanol CAS No: 63301-31-55 g lub 1 g

20

trans-1,2-Cyclohexanediol CAS No: 1460-57-7

100 g

21

2-Aminocyclohexanol CAS No: 6850-38-0

10 g

22

lodowaty kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA

1l

23

MUCASOL 5L

5l

24

1,2 Dichloroetan czda

1l

25

Dichlorometan czda

2,5l

26

Metanol suchy do KF data ważnośco co najmniej rok KF

2,5

27

Eter tert-Butylowo-metylowy DO HPLC

2,5l

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru GospodarczegoPrezes Zarządu: Maciej Wieczorek

Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000 PLN

Numer KRS: 0000437778

NIP : 118 – 16 – 42 – 061


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna