Zapytanie ofertowe nr 1/2015 ( dotyczy zamówienia druku ulotek )Pobieranie 28.04 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar28.04 Kb.
Poradnia Warszawa, 09.07.2015

Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5

Ul. Otwocka 3

03-759 Warszawappp5@edu.um.warszawa.pl


Zapytanie ofertowe nr 1/2015

( dotyczy zamówienia druku ulotek )

I. ZAMAWIAJĄCY

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5

Ul. Otwocka 3 , 03 – 759 Warszawa
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików oraz usługa polegająca na instalacji i konfiguracji serwera oraz jednostek klienckich (25szt), konfiguracji 30 kont użytkowników, szkoleniu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dysk sieciowy / serwer plików dla Windows, MacOS, Linux (Samba) o zastosowaniu i parametrach nie mniejszych niż:
Procesor: 4ro rdzeniowy 2,4Ghz

Pamięć: DDR3 2GB (możliwość rozbudowy do 8GB)

Pamięć Flash: 512MB

Minimalna liczba dysków HDD / SSD 4x 3,5" SATA 6 GB/s

Sieć LAN: 4x 10/100/1000

Porty USB: 5szt w tym minimum 3x USB 3.0

Port HDMI: 1szt

Format: Tower lub rack

Pozostałe parametry:

Gotowy do wirtualizacji

Szyfrowanie wolumenów kluczem AES 256bit - zapobiega dostępowi i kradzieży

System zastępujący klasyczny serwer Windows / Linux w firmach

Kompletne rozwiązanie backupu plików z komputerów w sieci LAN

Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne

Wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu

Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html)

Pobieranie plików bez włączania PC (FTP , HTTP)

Certyfikat zgodności z VMware, Citrix i Hyper-V.

Współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu userów

Szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP

Kontrola dostępu na podstawie adresów IP (dozwolone / zabronione)

Dostęp i administracja poprzez HTTPS (SSL)

Szyfrowane połączenie z innymi serwerami w celu zdalnej replikacji danych

Współpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS

Szyfrowanie całych wolumenów dyskowych kluczem AES 256bit

Obsługa ACL oraz CHAP (dla iSCSI), dodatkowo LDAP i Active Direc

System plików wewnętrzny dysk twardy: EXT4

System plików zewnętrzny dysk twardy: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Port Trunking / agregacja łączy: Tak

Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour): Tak

Wirtualne sieci LAN (VLAN): Tak

WLAN przy użyciu adaptera Wi-Fi USB: 802.11ac/a/n

Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych: Tak

Konfiguracja RAID bez komputera PC przy użyciu panelu LCD: Tak

256-bitowe szyfrowanie AES na podstawie wolumenów: Tak

Szyfrowanie dysków zewnętrznych: Tak

Przywracanie RAID: Tak

Powiększanie pojemności RAID online: Tak

Migracja poziomów RAID online: Tak

Replikacja zdalna: Tak

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych klientów: TAK

Uwierzytelnianie Microsoft Active Directory: Tak

Powiadomienia (e-mail, SMS): Tak

Wake on LAN: Tak

Zaplanowane włączanie i wyłączanie: Tak

Drukarki USB: Tak

Gwarancja: 3lata + wspracie techniczne telefoniczne i on-line.

Dyski:
2x HDD przeznaczone do pracy ciągłej do urządzeń NAS o minimalnych parametrach:
Format szerokości: 3.5"

pojemność: 2000 GB [2 TB]

interfejs: SATA 600

pamieć cache: 64MB

RPM: 7200 obr/min.

Gwarancja producenta: 60 m-cy


UPS współpracujący z NAS-em o paramterach:
Moc pozorna 900 VA

Moc wyjściowa: 540W

Architektura UPS-a line-interactive

Liczba faz na wejściu 1 (230V)

Liczba akumulatorów 1

Czas podtrzymania (obciążenie 100%) 4.6 min

Czas ładowania 8 h

Typ obudowy Tower / rack

Zabezpieczenia / filtry:

Przeciwprzepięciowe

Spadek napięcia

Linii danych

Funkcje specjalne

- Graficzny wyświetlacz LCD z informacjami o statusie

- Beznarzędziowa wymiana akumulatora

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć

- Tryb ekologiczny

- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora

- Alarmy dźwiękowe

- Automatyczny test

- Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym

- Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową

- Możliwość zimnego startu

- Ochrona przeciprzepięciowa analogowej linii telefonicznej

- Akumulatory wymienialne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu

- Powiadomienie o awarii akumulatora

- Złącze USB

- Funkcja zarządzania energią

- Konfigurowalne punkty przełączania napięć

- Konfigurowalne czułość na napięcie

- Inteligentne zarządzanie akumulatorami

- Wyłącznik obwodu z możliwością resetu

Złącza: RJ-11, RJ-45

3 gniazda - zasilanie zapasowe

3 gniazda ochrona przeciprzepięciowa

Gwarancja: 36 miesięcy
Usługa: Instalacja i konfiguracja serwera oraz jednostek klienckich (25szt), konfiguracja 30 kont użytkowników, szkolenie

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2015 r.


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ppp5@edu.um.warszawa.pl
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.07.2015 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna