Zapytanie ofertowe nr 2/M z dnia 15. 01. 2015 r. Na materiały zużywalne I odczynniki chemiczne dla firmy celon pharma sa z siedzibą w kiełpiniePobieranie 49.32 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar49.32 Kb.CELON PHARMA SA

ul. Ogrodowa 2A

05-092 Łomianki / Kiełpin

tel.: + 48 22 751 59 33

fax: + 48 22 751 44 58ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/M z dnia 15.01.2015 r.
NA MATERIAŁY ZUŻYWALNE I ODCZYNNIKI CHEMICZNE DLA FIRMY

CELON PHARMA SA

Z SIEDZIBĄ W Kiełpinie

Miejscowość

Kiełpin
Data zamieszczenia: 15.01.2015


Zamieszczanie ogłoszenia

nieobowiązkowe


ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin


Ogólny adres internetowy zamawiającego

www.celonpharma.com

telefon: 022 7517478
Rodzaj zamawiającego

Podmiot prywatny· Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

tak
· Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
· Orientacyjny termin rozpoczęcia zakupów

Rozpoczęcie 20-01-2015


· Orientacyjny termin zakończenia zakupów

Zakończenie 21-01-2015


PROCEDURA

· Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe


· Kryteria oceny ofert

cena 25%


jakość 50%

termin dostawy 25%


dodatkową specyfikację można uzyskać pod adresem:

ul. Celon Pharma SA ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin

osoby kontaktowe: Anna Zakrzewska

anna.zakrzewska@celonpharma.com· Termin składania ofert do dnia 19-01-2015 r.

Kiełpin, dn. 15.01.2015
PRZEDMIOT ZAPYTANIA 2/MLP.

NAZWA TOWARU

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1

Medium DMEM, high glucose z L-glutaminą (biowest)

500 ml

2

Mercodia Mouse Insulin ELISA

kit

3

płytki 96 well Non-binding solid bottom,U-bottom clear (Greiner)

40

4

Letrozole Ph Eur

70mg

5

kwas nadchlorowy 0.1mol/l 0.1N w kwasie octowym lodowatym

1l

6

Wodorotlenek tetra n -butyloamoniowy do miareczkowania

1l

7

Amoniak 25% czda

1l

8

Azotan ołowiu (II) Ph Eur

10-50g

9

Filtry z włókna szklanego Type A/E Glass 102 mm 100/PK producent PALL

100

10

kwas solny c(HCl)=2mol/l (2N) TitriPUR

1l

11

probowki Eppendorf z PP, pojemnosc 1.5 mL z dnem stozkowym, bezabarwne

1000

12

optifit Refill Tips 200 uL, 10x96

10x96

13

Amoniak CZDA

1 litr

14

Kwas azotowy CZDA

1 litr

15

7-Hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin CAS 575-03-1

250 mg

16

Uridine 5'-diphosphoglucuronic acid trisodium salt CAS 63700-19-6

100 mg

17

D-Saccharic acid 1,4-lactone monohydrate (D-Saccharolactone) CAS 61278-30-6

1 g

18

Alamethicin CAS 27061-78-5

5 mg

19

Brom CAS 7726-95-6

250 mL

20

4-Penten-1-ol CAS 821-09-0

25 mL

21

Allyl bromide CAS 106-95-6

250 mL

22

Dichlorodiphenylsilane CAS 1980-10-04

100 mg

23

2-Butyne-1,4-diol CAS 110-65-6

100 g

24

Nerol CAS 106-25-2

25 mL

25

Geraniol CAS 106-24-1

25 mL

26

trans,trans-Farnesol CAS 106-28-5

1 g

27

3,7-Dimethyl-1-octanol CAS 106-21-8

25 mL

28

3-Methyl-2-buten-1-ol CAS 556-82-1

250 mL

29

Mesaconic acid CAS 498-24-8

10 g

30

Cesium acetate CAS 3396-11-0

25 g

31

Camphor CAS 76-22-2

100 g

32

CHLOROFORM-D (99.8%) + 0.05% V/V TMS CAS 865-49-6

100g (66.7ml)

33

METHANOL-D4 + 0.05% V/V TMS CAS 811-98-3

10g

34

DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS CAS 2206-27-1

50g

35

Prefilter

1 szt.

36

System Direct Q3 UV z ramieniem

1 szt.

37

Ramię dozujące

1 szt.

38

Wkład SMARTPAK

1 szt.

39

Filtr końcowy -,22 um

1 szt.

40

Instalacja

1 szt.

41

Słoik szklany 30 ml z nakrętką

1 szt.


Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru GospodarczegoPrezes Zarządu: Maciej Wieczorek

Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000 PLN

Numer KRS: 0000437778

NIP : 118 – 16 – 42 – 061


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna