Zapytanie ofertowe obejmy 10226697 pilne !!!!!Pobieranie 32.33 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar32.33 Kb.
zapytanie ofertowe obejmy 10226697 PILNE !!!!!
Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty proszę o kontakt celem przesłania dokumentacji technicznej.


Zapytanie ofertowe na dostawy obejm
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym produkcji i dostaw dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. obejm kołnierzowych na potrzeby Zakładowej Straży Pożarnej.
Podane niżej ilości są orientacyjne i nie stanowią dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zobowiązania do ich zakupienia w podanych okresach.
Wymagany termin dostawy – 24 godz. od momentu wywołania dostawy. ( w sytuacjach poważnej awarii przemysłowej działania należy podjąć w trybie natychmiastowym –zlecenie opatrzone hasłem: „Poważna awaria” )
Wykonanie poprzez cięcie plazmowe.

W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem  B. Lewickim tel. (024) 365 46 55 lub Panią A. Wieczorek tel. (024) 365 70 36

Prosimy o informację czy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty na przedmiotowe obejmy
Prosimy o informację do dnia 10.04.2012 r. do godziny 13:00


Obejmy kołnierzowe   

       Podane ilości są orientacyjne dla okresu 01.04 ÷ 31.12

Nie stanowią zobowiązania dla kupującego do ich wykupienia

Lp.

Rozmiar obejmy

Ilość szt.

1.

A75

 5

2.

A80

15

3.

A95

8

4.

A105

5

5.

A120

15

6.

A150

15

7.

A190

15

8.

A220

15

9.

A250

8

10.

A270

8

11.

A295

8

12.

A330

12

13.

A355

15

14.

A375

20

15.

A400

20

16.

A425

15

17.

A455

30

18.

A485

25

19.

A515

10

20.

A565

10

21.

A1000

2

22.

A1600

2


Sprawę w ZIP prowadzi:

Alicja Konieczka

tel. +48 24 256 50 97

e-mail: alicja.konieczka@orlen.pl


Alicja Konieczka
Młodszy specjalista
Zespół Zakupów Produkcyjnych
Obszar Zakupów
PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. +48 24 256 50 97

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock


wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. PKN ORLEN S.A.Pobieranie 32.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna