Zapytanie ofertowe


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III - Załącznik nr 3Pobieranie 0.57 Mb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   2   3   4   5


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III - Załącznik nr 3


1) Wkłady barwiące


l.p.

Nazwa asortymentu

 

Jedn. Miary

ilośćBęben światłoczuły do drukarki

do OKI B431dn; wydajność średnia co najmniej 25000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

4Bęben światłoczuły do drukarki

do Brother MFC 7460dn; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

3Bęben światłoczuły do kopiarki

do Xerox Workcentre Pro 128; wydajność średnia co najmniej 60000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet p2055; wydajność średnia co najmniej 6500 stron A4 przy 5% zadruku

szt

10Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet p2015; wydajność średnia co najmniej 7000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

6Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet 1320; wydajność średnia co najmniej 6000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Kaseta z czarnym tonerem

do HP Color Laserjet 3600; wydajność średnia co najmniej 6000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet 2430; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Kaseta z czarnym tonerem

do Brother HL-2040; wydajność średnia co najmniej 2500 stron A4 przy 5% zadruku

szt

1Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet 1022; wydajność średnia co najmniej 2000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

5Kaseta z czarnym tonerem

do Xerox Workcentre Pro 128; wydajność średnia co najmniej 30000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

3Kaseta z czarnym tonerem

do OKI B431dn; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

12Kaseta z czarnym tonerem

do Brother MFC 7460dn; wydajność średnia co najmniej 2600 stron A4 przy 5% zadruku

szt

8Kaseta z fioletowym (magenta) tonerem

do HP Color Laserjet 3600; wydajność średnia co najmniej 4000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

1Taśma barwiąca czarna do drukarki igłowej

do OKI Microline 5521; wydajność 4 miliony znaków

szt

16Bęben światłoczuły do kopiarki (czarny)

oryginalny, do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 70000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Bęben światłoczuły do kopiarki (fioletowy)

oryginalny, do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 55000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

1Bęben światłoczuły do kopiarki (niebieski)

do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 55000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

1Bęben światłoczuły do kopiarki (Żółty)

do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 55000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

1Kaseta z czarnym tonerem

do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 27000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

5Kaseta z fioletowym (magenta) tonerem

do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 25000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Kaseta z niebieskim (cyan) tonerem

do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 25000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2Kaseta z żółtym (yellow) tonerem

do Konica-Minolta Bizhub C224e; wydajność średnia co najmniej 25000 stron A4 przy 5% zadruku

szt

2
 1. Zamawiający wymaga aby: Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących( np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, toner) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane, nie wchodzące wcześniej(pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów(nieużywane).

 2. Dostarczone materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych urządzeń zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń.

 3. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję producenta.

 4. W przypadku dostarczenia zamienników materiałów oryginalnych, Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancją urządzenie, w którym zostanie użyty toner na okres przebiegu tonera w tym urządzeniu.

 5. W przypadku uszkodzenia urządzenia związanego z użyciem zamienników materiałów oryginalnych Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty naprawy urządzenia.

 6. Dostarczone materiały (zamienniki) muszą spełniać wymogi jakościowe nie gorsze niż materiały oryginalne producenta urządzenia, w tym drukować nie mniejszą ilość stron.

 7. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin ważności.

 8. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości, nie regenerowany) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, czy uzupełnionego lub wyrobu wykonanego z zastosowaniem elementów regenerowanych.


Załącznik nr 4
FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................................................

..................................................................................................................................

Adres korespondencyjny: ................................................................................................................

Województwo:.............................................. Powiat:.................................................................

TEL:……………………………………………. FAX:……………………………………………

REGON:……………………………………… NIP:……………..……………………………

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@......................................................... …..

OSOBA DO KONTAKTU…………………………………………………………tel.:...................................


 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2014 r. oferujemy wykonanie usługi w zakresie zadania: I*, II*, III* za całkowitą cenę brutto ................................ zł**,

przy czym:

za zadanie I* kwota brutto wynosi:................................zł

za zadanie II* kwota brutto wynosi:.............................. zł

za zadanie III* kwota brutto wynosi:............................. zł

 1. Oferujemy wykonanie ww. usługi w pełnym asortymencie, który jest określony w „Szczegółowych Formularzach Cenowych”.

 2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty (wraz z dostawą do siedziby zamawiającego).

 3. Oświadczamy, że powyższe ceny obejmują realizację zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.

 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorach umów.

 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzorów umów, które są częścią zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nich przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

 6. Do Oferty załączamy:

  1. „Formularz Cenowy Szczegółowy” dla zadania Nr:............*

  2. „Formularz Cenowy Szczegółowy” dla zadania Nr:............*

  3. „Formularz Cenowy Szczegółowy” dla zadania Nr: ............*

  4. Dokument rejestrowy Wykonawcy

  5. Parafowany wzór/wzory umowy/umów*

............................................., ...............

miejscowość data

..………..................................................................................podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy

*niepotrzebne skreśl

**wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Załącznik Nr 4.1a do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY – część I

L.P.

Nazwa asortymentu

Opis asortymentu

Jednostka miary

Ilość

cena jednostkowa zł brutto

Wartość zł brutto

1.

Papier do drukarki igłowej pudełka

bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy papier do drukarek, wielkość 375x12” oryginał(biały)+kopia(różowa), bez nadruku, 900 składek w opakowaniu. Gwarancja na trwałość kopii 25 lat

opakowanie

202.

Papier do drukarki laserowej A3

wielofunkcyjny papier, białość: 166CIE,Grubośćµm 108, gładkość cm3/min 160, wilgotność % 4,0 - do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

33.

Papier do drukarki laserowej A4

wielofunkcyjny papier, białość: 166CIE,Grubośćµm 108, gładkość cm3/min 160, wilgotność % 4,0 - do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

5504.

Papier do drukarki laserowej A5

wielofunkcyjny papier, białość: 166CIE,Grubośćµm 108, gładkość cm3/min 160, wilgotność % 4,0 - do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

85.

Papier do faksu szer. 210 mm dł. Do 15 m

Papier termiczny, trwałość wydruku do 6 lat, gramatura 55 g/m2, wymiary 210 mmx15 m

rolka

30Razem zł brutto:

Pobieranie 0.57 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna