Zapytanie ofertowe


Załącznik nr 3 do zapytania ofertowegoPobieranie 0.56 Mb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia - Część III

1) Wkłady barwiące


L.P.

Nazwa asortymentu

Opis asortymentu do podanego urządzenia

Jedn. Miary

Ilość

1.

Bęben światłoczuły do drukarki

do Brother HL-2040; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

2

2.

Bęben światłoczuły do drukarki

do OKI B431dn; wydajność średnia co najmniej 25000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

3

3.

Bęben światłoczuły do drukarki

do Brother MFC 7460dn; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

1

4.

Bęben światłoczuły do kopiarki

do Xerox Workcentre Pro 128; wydajność średnia co najmniej 60000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

2

5.

Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet p2055; wydajność średnia co najmniej 6500 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

17

6.

Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet p2015; wydajność średnia co najmniej 7000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

17

7.

Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet 1320; wydajność średnia co najmniej 6000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

8

8.

Kaseta z czarnym tonerem

do HP Color Laserjet 3600; wydajność średnia co najmniej 6000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

3

9.

Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet 2430; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

2

10.

Kaseta z czarnym tonerem

do Brother HL-2040; wydajność średnia co najmniej 2500 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

5

11.

Kaseta z czarnym tonerem

do HP Laserjet 1022; wydajność średnia co najmniej 2000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

5

12.

Kaseta z czarnym tonerem

do Xerox Workcentre Pro 128; wydajność średnia co najmniej 30000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

5

13.

Kaseta z czarnym tonerem

do OKI B431dn; wydajność średnia co najmniej 12000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

6

14.

Kaseta z czarnym tonerem

do Brother MFC 7460dn; wydajność średnia co najmniej 2600 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

3

15.

Kaseta z fioletowym (magenta) tonerem

do HP Color Laserjet 3600; wydajność średnia co najmniej 4000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

1

16.

Kaseta z niebieskim (cyan) tonerem

do HP Color Laserjet 3600; wydajność średnia co najmniej 4000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

1

17.

Kaseta z żółtym (yellow) tonerem

do HP Color Laserjet 3600; wydajność średnia co najmniej 4000 stron A4 przy 5% zadruku

 Szt.

1
 1. Zamawiający wymaga aby: Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących( np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, toner) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane, nie wchodzące wcześniej(pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów(nieużywane).

 2. Dostarczone materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych urządzeń zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń.

 3. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję producenta.

 4. W przypadku dostarczenia zamienników materiałów oryginalnych, Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancją urządzenie, w którym zostanie użyty toner na okres przebiegu tonera w tym urządzeniu.

 5. W przypadku uszkodzenia urządzenia związanego z użyciem zamienników materiałów oryginalnych Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty naprawy urządzenia.

 6. Dostarczone materiały (zamienniki) muszą spełniać wymogi jakościowe nie gorsze niż materiały oryginalne producenta urządzenia, w tym drukować nie mniejszą ilość stron.

 7. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin ważności.

 8. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości, nie regenerowany) nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, czy uzupełnionego lub wyrobu wykonanego z zastosowaniem elementów regenerowanych.


Załącznik nr 4.1
FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ I

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................................................

..................................................................................................................................*

Adres korespondencyjny: ................................................................................................................

Województwo:.............................................. Powiat:.................................................................

TEL:……………………………………………. FAX:……………………………………………

REGON:……………………………………… NIP:……………..……………………………

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@......................................................... …..

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.03.2013 r. oferujemy dostawę papieru do drukowania zgodnie z zał. Nr 4.1a do zapytania ofertowego.
1.Oferujemy wykonanie ww. dostawę w pełnym zakresie

za całkowitą cenę brutto ................................ zł.*

* wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


 1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty (wraz z dostawą do siedziby zamawiającego).

 2. Oświadczamy, że powyższe ceny obejmują realizację zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r.

 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym
............................................., ...............

miejscowość data

..………..................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) WykonawcyZałącznik Nr 4.1a do zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY – część I


L.P.

Nazwa asortymentu

Opis asortymentu

Jednostka

miary

Ilość

Jednostkowa cena brutto

Wartość brutto

1.

Papier do drukarki igłowej pudełka

bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy papier do drukarek, wielkość 375x12” oryginał(biały)+kopia(różowa), bez nadruku, 900 składek w opakowaniu. Gwarancja na trwałość kopii 25 lat

opakowanie

31
2.

Papier do drukarki laserowej A3

wielofunkcyjny papier, białość: 146CIE, do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

2
3.

Papier do drukarki laserowej A4

wielofunkcyjny papier, białość: 146CIE, do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

600
4.

Papier do drukarki laserowej A5

wielofunkcyjny papier, białość: 146CIE, do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

3
5.

Papier do faksu szer. 210 mm dł. Do 15 m

Papier termiczny, trwałość wydruku do 6 lat, gramatura 55 g/m2, wymiary 210 mmx15 m

rolka

30

Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna