Zarząd Dróg Powiatowych w StarachowicachPobieranie 14.5 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.5 Kb.


Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.plwww.zdp-starachowice.plStarachowice 28.03.2012r.

ZDP.ZP.272.08.P.2012
Informacja o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :


Przebudowa drogi powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów”
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 113, poz. 759 z 2010r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach informuje, że:
1. W ww. postępowaniu wybrano ofertę:
DROGMAS Zakład Robót Drogowych

Adam Sławiński

ul. Szydłowiecka 14 26-110 Skarżysko Kamienna

cena 106 331,04 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%., Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą tj: ofertą z najniższą ceną.
2. W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ilość punktów

1.

DROGMAS Zakład Robót Drogowych

Adam Sławiński

ul. Szydłowiecka 14 26-110 Skarżysko Kamienna


106 331,04 zł

10,00 pkt


2

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o.

ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock127 659,24 zł

8,33 pkt


3

„CEZET”

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych

Zygmunt Cieśla

ul. 17 -go stycznia 32, 27-200 Starachowice
119 514,67 zł

8,90 pkt

PodpisałDyrektor ZDP

Leszek Śmigas
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna