Zarządzanie jakośCIĄPobieranie 33.46 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.46 Kb.
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ


 1. Analiza danych przemysłowych - jakość i innowacyjność w praktyce.- Kraków : StatSoft, 2009.
  (Zastosowania Statystyki i Data Mining)
  Sygnatura: 28933
  1 egz. 2. Doskonalenie jakości w bankach : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Opolskiego.- Warszawa : CeDeWu, 2002.
  Sygnatura: 10434 , 22766 , 22767 , 22768 , 22769 , 22770
  6 egz. 3. Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych.- Kraków : StatSoft Polska, 2013.
  Sygnatura: 35285
  1 egz. 4. DOSKONALENIE zarządzania jakością / Andrzej Jazdon. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001. - 269 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Z. 210)
  Sygn. 14874
  1 egz.
 5. DOSKONALENIE zarządzania jakością / Andrzej Jazdon. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. - 268 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5605 - 5606 , 6200, 14875 - 14876
  5 egz. 6. EKOLOGIA wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław Adamczyk. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 240, [1] s. : rys. (w tym kolor.), schem. (w tym kolor.), tab., wykr. (w tym kolor.) ; 21 cm
  Sygn. 7450 – 7451
  2 egz. 7. ELEMENTY inżynierii jakości i ekologii maszyn / Zbigniew Kłos. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998. - 132 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9538 - 9539 , 11545
  3 egz. 8. Inżynieria jakości - projektowanie projakościowe : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki oraz wprowadzenie do ćwiczeń / Hieronim Suterski, Sławomir Miedziarek.- Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, 2008.
  (Podręczniki i Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ; 4)
  Sygnatura: 27995
  1 egz.
 9. INŻYNIERIA jakości w technologii maszyn / Piotr Grudowski, Włodzimierz Przybylski, Mieczysław Siemiątkowski ; red. Włodzimierz Przybylski. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2006. - 190, [2] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18972 – 18975
  4 egz.

 1. ISO - system zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach / Wieńczysława Sokołowicz, Andrzej Srzednicki.- 3. wyd. zm. i uaktualnione.- Warszawa : C. H. Beck, 2006.
  (Vademecum Menedżera)
  Sygnatura: 13808
  1 egz.
 2. JAKOŚĆ a wzrost efektywności oddziałów bankowych / red. Janusz Kudła, Krzysztof Opolski. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 207 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 16122 , 22120 – 22124
  6 egz. 3. JAKOŚĆ i efektywność / Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 319 s. ; 24 cm
  Sygn. 11493
  1 egz. 4. Jakość kształcenia w szkołach wyższych / pod red. Tadeusza Szulca ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Komisja Akredytacyjna - Zespół Boloński.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.
  Sygnatura: 33818
  1 egz.

 1. Jakość usług medycznych : instrumenty i modele / Małgorzata Z. Wiśniewska.- Warszawa : CeDeWu , cop. 2016.
  Sygnatura: 36826 , 36827 , 36828 , 36829
  4 egz.
 2. JAKOŚĆ, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008. - 247, [1] s. : schem. (w tym kolor.), tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 27355 – 27360
  6 egz.
 3. JURAN'S quality handbook / ed. Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey; współprac. Robert E. Hoogstoel, Edward G. Schilling; Charles A. Aubrey [et al]. - 5 ed.. - New York : McGraw-Hill, 2000. - 1643 s. wiele liczb. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. - (Industrial / Plant Engineering Series)
  Sygn. 17186
  1 egz. 4. Juran's quality handbook : the complete guide to performance excellence / Joseph M. Juran, Joseph A. De Feo.- 6th ed.- New York [etc.] : McGraw Hill, cop. 2010.
  Sygnatura: 34284
  1 egz. 5. KOMPLEKSOWA Karta Wyników : jak przekształcić zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągnąć doskonałe wyniki / Hubert K. Rampersad; tł. z ang. Grzegorz Dąbkowski; przedm. Dorothy A. Leonard. - Warszawa : Placet, 2004. - 392 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 7495
  1 egz.
 6. KOMPUTEROWE wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem : nowe metody i systemy / Ryszard Knosala, Mariusz Kołosowski, Łukasz Mach [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 333 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16998 – 17002
  5 egz. 7. KONKURENCYJNOŚĆ przedsiębiorstw : nowe podejście / red. Eulalia Skawińska; Edward Cyrson [et al.]. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 231, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 4093, 17412 - 17414
  4 egz. 8. KONSULTANT w dziedzinie zarządzania jakością / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 163 s. : schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 11712, 17337 – 17339
  4 egz. 9. KONTROLA i sterowanie jakością / Edward Kindlarski. - Wyd. 4. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1993. - 249 s., [3] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Skrypty WPW dla Kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem)
  Sygn. 7502 – 7503
  2 egz. 10. MARKETINGOWE testowanie produktów : praca zbiorowa / red. Stanisław Sudoł, Jadwiga Szymczak, Mirosław Haffer; Krzysztof Andruszkiewicz [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 356 s.: rys., tabl., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 3122 – 3124
  3 egz. 11. MENEDŻER jakości / red. Jan Bagiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 384, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Zarządzanie i Marketing - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7533 – 7534
  2 egz. 12. MENEDŻER jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie / Jadwiga Bizon-Górecka. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. - 164 s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 5607 , 6202
  2 egz. 13. Metody i techniki TQM / Katarzyna Szczepańska.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
  Sygnatura: 29913 , 29914 , 29915 , 29916 , 29917 , 29918
  6 egz. 14. MONITOROWANIE jakości w banku / red. Krzysztof Opolski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 150 s. : rys., schem., tab. 1 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12679, 17349 – 17350
  4 egz. 15. NOWA Six Sigma / Matt Barney, Tom McCarty; tł. z ang. Piotr Fraś. - Gliwice : Helion : One press, cop. 2005. - 91 s. : portr., tab., schem. ; 21 cm
  Sygn. 16796 – 169797
  2 egz. 16. Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008.
  Sygnatura: 34645 , 34728 , 34786 , 34846
  4 egz. 17. PODRĘCZNIK zarządzania jakością / red. Dennis Lock; Trevor C. Ashton [et al.]; tł. z ang. Lesław Wasilewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 674, [2] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5078 , 7569 , 5632 – 5633
  4 egz. 18. PODSTAWY zarządzania jakością / Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji; tł. z ang. Lesław Wasilewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 343, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 571
  1 egz. 19. PODSTAWY zarządzania jakością / Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji; tł. z ang. Lesław Wasilewski. - dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 343, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 2508 , 5636 - 5637 , 7568
  4 egz. 20. PODSTAWY zarządzania jakością / Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji; tł. z ang. Lesław Wasilewski. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 343, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 7567 , 5077
  2 egz. 21. PODSTAWY zarządzania jakością / Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji; tł. z ang. Lesław Wasilewski. - dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 343, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9557 – 9558
  2 egz. 22. PORADNIK radiografii izotopowej / W. Listwan, M. Dobrowolski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1964. - 99, [7], [15] k. tabl. : fot., schem., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 3880
  1 egz.
 1. Quality and environmental management - continuous change of paradigms / ed. by Jerzy Lewandowski, Zbigniew Wiśniewski.- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007.
  (A series of monographs)
  Sygnatura: 35306
  1 egz.
 2. RACHUNEK kosztów jakości : wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Marlena Ciechan-Kujawa. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 227 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 12200 , 12209 – 12210
  3 egz. 3. SPAWALNICTWO / Kazimierz Ferenc. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 261, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16626 – 16629
  4 egz.

 1. SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji / Tadeusz Sałaciński.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
  Sygnatura: 29919 , 29920 , 29921 , 29922 , 29923 , 29924 , 28936
  7 egz. 2. STALE łożyskowe / Wacław Luty. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969. - 331, [1] s., [3] k. tab. złoż. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 25 cm + err.
  Sygn. 8576
  1 egz. 3. STATISTICAL Process Control / John S. Oakland. - 6 ed.. - Amsterdam ; Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. - XIII, [1], 458 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 20230
  1 egz.

 1. Strategie zarządzania produkcją i jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych / red. nauk. Szymon Salamon.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009.
  (Seria Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 162)
  Sygnatura: 27536
  1 egz.

 1. SZEF firmy w systemie zarządzania przez jakość: ISO 9001 - TQM / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 163 s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 23 cm
  Sygn. 11591
  1 egz.
 2. TOTAL quality management : kompleksowe zarządzanie jakością / Hans H. Steinbeck; tł. z niem. Ewa Schauz. - Warszawa : Placet, 1998. - 230 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 2723 , 9444 , 5369 – 5370
  4 egz. 3. ZARZĄDZANIE działalnością operacyjną : analiza przypadków / Robert Johnston, Stuart Chambers, Christine Harland, Alan Harrison, Nigel Slack; tł. z ang. Katarzyna Nicholls, Richard Nicholls. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 520 s. : 2 fot., 2 mapy, rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 7459 - 7460 , 7836
  3 egz. 4. ZARZĄDZANIE jakością / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka Zarządzanie jakością. T. 4. Metody oceny jakości wyrobów technicznych : podręcznik dla studentów wyższych szkół techniczny / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Jan Kazior [et al.]. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. - 290 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2185 , 7963 – 7965, 16556 – 16557
  6 egz. 5. ZARZĄDZANIE jakością / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka Zarządzanie jakością. T. 2. Jakość w procesach wytwarzania : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Józef Gawlik [et al.]. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. - 362 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2184
  1 egz. 6. ZARZĄDZANIE jakością / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka. - Wyd. 2 Zarządzanie jakością. T. 1. Jakość i systemy zapewnienia jakości : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; B. Dyrcz [et al.]. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. - [4], 269 s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2183
  1 egz. 7. ZARZĄDZANIE jakością / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka Zarządzanie jakością. T. 5. Projektowanie, organizacja i zarządzanie jakością : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Michał Bartula [et al.]. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. - 358 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2186
  1 egz. 8. ZARZĄDZANIE jakością / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka Zarządzanie jakością. T. 6. Zarządzanie jakością w praktyce : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Adam Tabor, Andrzej Zając, Marek Rączka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Anna Boratyńska-Sala [et al.]. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 2000. - 358 s. : 2 mapy, rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2187 , 7966 - 7968 , 10178 – 10179, 16577 – 16578
  8 egz. 9. Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Jerzy Łunarski.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
  Sygnatura: 21991 , 21992 , 21993 , 21994 , 21995 , 21996 , 21997 , 21998 , 21999 , 22000
  10 egz. 10. ZARZĄDZANIE jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 371, [1] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5219 - 5221 , 5531 – 5532
  5 egz. 11. ZARZĄDZANIE jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 366, [2] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2023
  1 egz. 12. ZARZĄDZANIE jakością : wybrane elementy / Waldemar Prussak. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, cop. 2003. - 155 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9530 , 10225 – 10226
  3 egz.

 1. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
  (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  Sygnatura: 32786 , 32787 , 32788 , 32789 , 32790 , 32791
  6 egz.

 1. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Trziszki.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009.
  Sygnatura: 32887 , 32888 , 32889 , 32890 , 32891 , 32892
  6 egz.

 1. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych / Monika Dobska, Paweł Dobski.- Warszawa : ABC a Wolers Kluwer business, 2012.
  Sygnatura: 36830 , 36831 , 36832 , 36833
  4 egz.
 2. ZARZĄDZANIE jakością w procesach realizacji maszyn i urządzeń technicznych / Jerzy Szkoda. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 205 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11509
  1 egz.
 3. ZARZĄDZANIE jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 190 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9278
  1 egz.

 1. ZARZĄDZANIE jakością wyrobów / Marcin Pigłowski, Joanna Wierzowiecka. - Gdynia : Wydaw. Akademii Morskiej w Gdyni, 2002. - 213 s., [1] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab. ; 21 cm
  Sygn. 15994 – 15995, 21554
  3 egz.

 1. Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol.- Wyd. 2, zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 22184 , 22185 , 22186 , 22187 , 22188 , 22189 , 22190 , 22191 , 22192 , 22193
  10 egz.

 1. ZARZĄDZANIE jakością żywności : ujęcie technologiczno-menedżerskie / Pieternel A. Luning, Willem J. Marcelis, Wim M. F. Jongen; tł. z ang. Zdzisław Źródłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 411, [1] s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm . - (Żywność, Jakość, Technologia)
  Sygn. 19268 - 19276 , 19444
  10 egz. 2. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Małgorzata JuchniewiczZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz.2 / red. Małgorzata Juchniewicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 314-722, [5] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15764
  1 egz.
 3. ZARZĄDZANIE przez jakość / John Bank; tł. z ang. Andrzej Teodorowicz; red. wyd. pol. Grażyna Gierszewska. - Wyd.1 (nakł. 3). - Warszawa : Felberg SJA, 1999. - XX, 236 s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm . - (Podstawy Zarządzania)
  Sygn. 5354 – 5356
  3 egz. 4. ZARZĄDZANIE przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków / red. Ewa Konarzewska-Gubała; Mirosław Barcewicz [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003. - 580 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9250 – 9253
  4 egz. 5. ZARZĄDZANIE przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków / red. Ewa Konarzewska-Gubała; Mirosław Barcewicz [et al.]. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. - 580 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14706 – 14711
  6 egz.
 6. ZARZĄDZANIE przez jakość w usługach zdrowotnych : teoria i praktyka / Krzysztof Opolski, Grażyna Dykowska, Monika Możdżonek. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 245 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 6397 , 8604
  2 egz. 7. ZARZĄDZANIE przez jakość w usługach zdrowotnych : teoria i praktyka / Krzysztof Opolski, Grażyna Dykowska, Monika Możdżonek. - dodr. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 245 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 8638 – 8639
  2 egz. 8. Zarządzanie w XXI wieku : jakość, twórczość, kultura : podręcznik akademicki / Monika Kostera, Martyna Śliwa.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.
  (Zarządzanie w XXI Wieku)
  Sygnatura: 28101 , 28102 , 28103 , 28104 , 28105
  5 egz. 9. ZARZĄDZANIE zorientowane na klienta : wybór prac wykonanych w Zakładzie Systemów Zapewniania Jakości Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jana Bagińskiego / [red. Jan Bagiński; oprac. red. Barbara Szczepankowska; Politechnika Warszawska]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 159 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Prace Naukowe - Politechnika Warszawska. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, ISSN 0860-2506 ; Z. 14)
  Sygn. 7506 – 7507
  2 egz.: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 33.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna