Zarządzanie projektamiPobieranie 14.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.82 Kb.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1. CASE*METHOD : modelowanie funkcji i procesów / Richard Barker, Cliff Longman; tł. z ang. Małgorzata Szadkowska-Rucińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 434, [2] s. : 2 fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7695 – 7696
  2 egz. 2. Design management : zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego projektu / Kathryn Best ; tł. Agata Hołobut.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009.
  Sygnatura: 27278 , 27279 , 27280 , 27281
  4 egz. 3. INŻYNIERIA produkcji : wiedza - wizja - programy ramowe = Production engineering : knowledge - vision - framework programmes / red. Edward Chlebus; Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych; Instytut Budowy Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej; Stanisław Adamczak [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006. - 547 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16662 – 16663, 35213
  3 egz.
 4. JAK kierować zespołem programistów / Murray Cantor; tł. z ang. Jacek Baszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 219, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Inżynieria Oprogramowania)
  Sygn. 10005
  1 egz. 5. JAK zarządzać projektami / Gary R. Heerkens; tł. z ang. Beata Juraszek-Kopacz. - Warszawa : Wydaw. RM, 2003. - XV, [1], 223 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 12452 – 12454
  3 egz. 6. Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jerzy Jakubczyc.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  (FFF)
  Sygnatura: 24864 , 24865 , 24866 , 24867 , 24868 , 24869 , 24870 , 24871 , 24872 , 24873
  10 egz. 7. METODYKI zarządzania projektami informatycznymi / Zdzisław Szyjewski. - Warszawa : Placet, 2004. - 383 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9228 – 9231, 28698 - 28699
  6 egz. 8. MS Project 2000 : biblia / Elaine Marmel; tł. Witold Kurylak. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 585, [7] s. ; rys., tab ; 25 cm + CD ROM
  Sygn. 550 , 4051 – 4053
  4 egz. 9. MS Project 2000 : ćwiczenia praktyczne / Sebastian Wilczewski. - Gliwice : Helion, 2002. - 114 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Ćwiczenia praktyczne)
  Sygn. 4054 – 4059
  6 egz. 10. MS Project 2003 : zarządzanie projektami / Sebastian Wilczewski. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 516, [3] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 13738 – 13739
  2 egz.
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Bartosz Piotr Korbus, Mariusz Strawiński.- Wyd. 2.- Warszawa : LexisNexis, 2009.
  (Monografie)
  Sygnatura: 27063 , 27064 , 27065 , 27066
  4 egz.

 1. Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski.- Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2010.
  Sygnatura: 35087
  1 egz.
 2. PROJECT management : a systems approach to planning, scheduling and controlling / Harold Kerzner. - 9 ed.. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. - XXI, [3], 1014 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 17187
  1 egz. 3. PROJEKTY kulturalne - krok po kroku / Monika Maziarka [et al.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej : Narodowe Centrum Kultury, 2004. - 94 s. : tab. (w tym kolor.), schem. (w tym kolor.) ; 30 cm
  Sygn. 27392 – 27406
  15 egz. 4. Skuteczne wdrażanie strategii / Mark Morgan, Raymond E. Levitt, William Malek ; przekł.: Agata Trzcińska.- Warszawa : Wydawnictwo Profesjonalne PWN, 2010.
  Sygnatura: 30467 , 30468 , 30469 , 30470
  4 egz. 5. SZTUKA zarządzania projektami / Scott Berkun ; tł. z ang. Andrzej Grażyński, Marcin Kowalczyk. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 524, [3] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 25 cm . - (O'Reilly - Helion)
  Sygn. 13985 - 13986 , 18884 – 18885
  4 egz. 6. WPROWADZENIE do badań operacyjnych z komputerem / Tadeusz Trzaskalik. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 405, [3] s. : rys.(w tym kolor), schem., tab., wykr ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 12120 – 12121
  2 egz. 7. ZARZĄDZANIE / Patricia Buhler; tł. z ang. Elżbieta Wiercioch; tł. a ang. Igor Służałek. - Gliwice : Helion : One press : Alpha, cop. 2002. - 364 s. ; 24 cm
  Sygn. 4766
  1 egz. 8. Zarządzanie czasem : strategie dla administratorów systemów / Thomas A. Limoncelli ; [tł. Tomasz Misiorek].- Gliwice : Helion, cop. 2007.
  Sygnatura: 16930 , 16931 , 18603 , 18604
  4 egz. 9. ZARZĄDZANIE procesami prowadzenia projektów : informatyka i telekomunikacja / Bogdan Lent.- Warszawa : Difin, 2005.
  Sygnatura: 18407 , 18554 , 22381 , 22382 , 22383 , 22384
  6 egz. 10. ZARZĄDZANIE projektami / Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 307, [1] s.: rys., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3084 - 3086 , 3890 – 3894
  8 egz. 11. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Adam Stabryła.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  Sygnatura: 16272 , 16273 , 18152 , 18153
  4 egz. 12. ZARZĄDZANIE projektami informatycznymi / Mariusz Flasiński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 194, [1] s. : rys. schem., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 13354 – 13355
  2 egz. 13. ZARZĄDZANIE projektami informatycznymi : metodyka tworzenia systemów informatycznych / Zdzisław Szyjewski. - Warszawa : Placet, 2001. - 302 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 3931 - 3937 , 4487
  8 egz. 14. ZARZĄDZANIE projektami informatycznymi : subiektywne spojrzenie programisty / Joel Spolsky; tł. z ang. Mikołaj Szczepaniak. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 352 s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 12219 , 13537
  2 egz. 15. ZARZĄDZANIE projektami informatycznymi dla praktyków / Piotr Wróblewski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 190 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12220 , 13400
  2 egz. 16. ZARZĄDZANIE projektem - zespołami zadaniowymi / Zbigniew Chrościcki. - Warszawa : C.H.Beck, 2001. - VIII, 160 s. : rys., schem., tab., wykr ; 22 cm . - (Drogi do Biznesu)
  Sygn. 9258 – 9261
  4 egz. 17. ZARZĄDZANIE projektem / Celia Burton, Norma Michael; tł. z ang. Jerzy Szymbor. - Wrocław : Astrum, 1999. - 157 s. : rys., schem., tab., 2 wykr ; 23 cm . - (Kreatywność)
  Sygn. 7727 – 7729
  3 egz. 18. Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [et al.].- Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014.
  (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  Sygnatura: 34336 , 34337 , 34338 , 34339 , 34340 , 34341
  6 egz. 19. Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi / Stephen Barker, Rob Cole ; tł. Bogusław Solecki.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
  Sygnatura: 35024
  1 egz.

 1. ZARZĄDZANIE projektem europejskim / red. Michał Trocki, Bartosz Grucza ; Emil Bukłaha [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 290 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18527 – 18530
  4 egz. 2. ZARZĄDZANIE przedsięwzięciami / Ryszard Żuber. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999. - 92, [1] s. : schem., tab., 1 tabl., wykr ; 24 cm . - (Zarządzanie i Marketing - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7537 – 7538
  2 egz.

 1. Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym / Marek Wirkus ; Politechnika Gdańska.- Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006.
  (Monografie / Politechnika Gdańska ; 73)
  Sygnatura: 19055 , 19056 , 19057 , 19058
  4 egz.: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz

Pobieranie 14.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna