Zarządzenie Nr 101 /2010Pobieranie 66.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar66.46 Kb.
Zarządzenie Nr 101 /2010

Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie powołania grupy projektowej
i Zespołu Sterującego Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2012 oraz określenia zadań przy opracowaniu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

SKŁAD ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

PLAN WODNY – zespól zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Ilona Ambor-Głowala (Koordynator ds. Planu wodnego)

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Geologii)+pracownicy ref. OŚ.III. + Geolog powiatowy

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska) +pracownicy ref. OŚ.I.

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami)+pracownicy ref. OŚ .II.Wydział Ochrony Środowiska

2

- Władysław Boberek

- Maria Wrana

- Agnieszka Puchała


Biuro Planowania Przestrzennego

3

Monika Cebulska

Wydział Realizacji Inwestycji

4

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

5

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

6

Grzegorz Staszewski

Miejski Zarząd Dróg

7

Danuta Brymerska

Wodociągi Kieleckie

8

Maciej Libudzic – Z-ca Dyrektora

Wydział Gospodarki KomunalnejPLAN OCHRONY ATMOSFERY I KLIMATU MIASTA – zespół zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Zbigniew Zalewski (Koordynator ds. planu Ochrony Atmosfery i Klimatu Miasta)

- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska) +pracownicy referatu OŚ.I.

Kierownik Referatu Ochrony Przyrody + pracownicy ref. OŚ.IV.


Wydział Ochrony Środowiska

2

- Władysław Boberek

- Anna Remi-Krawczyk

- Magdalena Serbian


Biuro Planowania Przestrzennego

3

Maciej Libudzic

Wydział Gospodarki Komunalnej

4

Monika Zwierzchowska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

5

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

6

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

7

Mariola Jamioł

Miejski Zarząd Dróg

8

Grzegorz Słoń

Zarząd Transportu Miejskiego

9

Danuta Brymerska

Wodociągi Kieleckie

10

Krzysztof Kamiński

Miejski Ośrodek Pomocy RodziniePLAN ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU – zespół zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Emilia Bielecka (Koordynator ds. Planu Zrównoważonego Transportu)

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska) +pracownicy referatu OŚ.I.

Kierownik Referatu Ochrony Przyrody + pracownicy ref.OŚ. IV.Wydział Ochrony Środowiska

2

- Małgorzata Jankowska

- Tomasz ZbochBiuro Planowania Przestrzennego

3

Maciej Libudzic

Wydział Gospodarki Komunalnej

4

Anna Maksalon

Wydział Realizacji Inwestycji

5

Leszek Rejmer

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

6

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

7

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

8

Bronisław Wawrzynkiewicz

Miejski Zarząd Dróg

9

Grzegorz Słoń

Zarząd Transportu Miejskiego

10

Danuta Brymerska

Wodociągi KieleckiePLAN OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU– zespół zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Andrzej Grudziecki (Koordynator ds. Planu Ochrony Przyrody i Krajobrazu)

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska) +pracownicy ref. OŚ.I.

Kierownik Referatu Ochrony Przyrody + pracownicy ref. OŚ. IV.

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami)+pracownicy ref. OŚ .II.Wydział Ochrony Środowiska

2

- Władysław Boberek

- Anna Remi-Krawczyk

- Izabela Misztal

- Maria Wierzchowska-BańkaBiuro Planowania Przestrzennego

3

Grażyna Ziętal

Wydział Gospodarki Komunalnej

4

Piotr Wójcik

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

5

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

6

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

7

Elżbieta Czechowicz

Miejski Zarząd Dróg

8

Danuta Brymerska

Wodociągi Kieleckie

9

Krzysztof Kamiński

Miejski Ośrodek Pomocy RodziniePLAN GOSPODARKI ODPADAMI– zespół zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Adam Rogaliński (Koordynator ds. Planu Gospodarki Odpadami)

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska) +pracownicy referatu OŚ.I.

Kierownik Referatu Ochrony Przyrody + pracownicy ref. OŚ. IV.

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami)+pracownicy ref. OŚ .II.
Wydział Ochrony Środowiska

2

- Paulina Moskal

- Wojciech ZyganBiuro Planowania Przestrzennego

3

Wojciech Kołodziejczyk

Wydział Realizacji Inwestycji

4

Anna Dusza-Ciechanowska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

5

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

6

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

7

Krzysztof Łabęcki

Miejski Zarząd Dróg

8

Danuta Brymerska

Wodociągi Kieleckie

9

Grzegorz Słoń

Zarząd Transportu Miejskiego

10

Krzysztof Kamiński

Miejski Ośrodek Pomocy RodziniePLAN BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGFICZNEGO I OCHRONY PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI – zespół zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Krzysztof Papuda (Koordynator ds. Planu bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami)

Andrzej Siewior

Tadeusz Statuch


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

2

Robert Urbański – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Geologii)+pracownicy ref. OŚ.III. + Geolog powiatowy
Wydział Ochrony Środowiska

3

- Wojciech Zygan

- Magdalena SerbianBiuro Planowania Przestrzennego

4

Zdzisław Sędka

Wydział Realizacji Inwestycji

5

Andrzej Włoch

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

6

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

7

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

8

Grzegorz Staszewski

Miejski Zarząd Dróg

9

Danuta Brymerska

Wodociągi KieleckiePLAN EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – zespół zadaniowy

Lp.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy

Jednostka organizacyjna

1

Iwona Pamuła (Koordynator ds. Planu edukacji dla zrównoważonego rozwoju)

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska) +pracownicy referatu OŚ.I.

Kierownik Referatu Ochrony Przyrody + pracownicy ref. OŚ. IV.

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami)+pracownicy ref. OŚ .II.Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Geologii)+pracownicy ref. OŚ.III. + Geolog powiatowy


Wydział Ochrony Środowiska

2

Paulina Moskal

Biuro Planowania Przestrzennego

3

Magdalena Dąbrowska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

4

Dariusz Wójcik

Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce

5

Olga Janik

Wydział Architektury i Urbanistyki

6

Danuta Brymerska

Wodociągi Kieleckie

7

Grzegorz Słoń

Zarząd Transportu Miejskiego

8
Miejski Zarząd Dróg

9
Straż Miejska

10.

Krzysztof Kamiński

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

: download -> gfx -> kielce2
kielce2 -> Tapori w Muzeum Zabawek i Zabawy
kielce2 -> Grupa e grupa f
kielce2 -> Wielka tajemnica
kielce2 -> Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020
kielce2 -> Kieleckie Spotkania z Tischnerem Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza na I kieleckie Dni Tischnerowskie pod hasłem „Tischner I cała reszta”
kielce2 -> Rejestr oddziałÓw stowarzyszeń
kielce2 -> Adam myjak
kielce2 -> Załącznik do Zarządzenia Nr 239/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2010 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Targowa nr 3 tel. (41) 368-13-49
kielce2 -> Wyróżnienia Za jubileusz pracy /55 lecie/ na rzecz pięściarstwa kieleckiego: Marian Treliński
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna