Zarządzenie nr 109/2014 prezydenta miasta rybnika z dnia 28 lutego 2014 rokuPobieranie 13.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.89 Kb.
(2014/004202)

ZARZĄDZENIE NR 109/2014

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 lutego 2014 rokuw sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2014
Działając na podstawie:

art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2001. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 14 ust. 2 Zarządzenia Nr 152/2002 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika (ze zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 404/2007 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji zadań związanych z przygotowaniem i organizacją obchodów „Święta Miasta” w Rybniku


zarządzam, co następuje

§ 1.


Powołuję Zespół Zadaniowy ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2014 w składzie:

 1. Adam Świerczyna - Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury

 2. Michał Wojaczek - Dyrektor Domu Kultury Chwałowice

 3. Cezary Kaczmarczyk - Dyrektor Domu Kultury Boguszowice

 4. Marian Wolny - Dyrektor Domu Kultury Niedobczyce

 5. Aleksandra Liniany-Zejer - Dyrektor Domu Kultury Niewiadom

 6. Rafał Tymusz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku

 7. Bogdan Kloch - Dyrektor Muzeum w Rybniku

 8. Jacek Reclik

 9. Krzysztof Jaroch

 10. Lucyna Tyl

 11. Mateusz Motyka

 12. Joanna Wilaszek

 13. Klaudia Korduła-Krybus

 14. Sylwia Jaroch

§ 2.

1. Główne zadania zespołu: 1. Podejmowanie działań przygotowawczo-organizacyjnych w ramach Dni Miasta Rybnika 2014.

 2. Realizacja programu Dni Miasta Rybnika 2014.

 3. Współpraca z partnerami zewnętrznymi.

2. Szczegółowe zadania zespołu i odpowiedzialności: 1. Zorganizowanie promocji i obsługi medialnej,

odpowiedzialni: Krzysztof Jaroch, Lucyna Tyl.


 1. Przygotowanie i realizacja umów z zespołami artystycznymi w ramach Nocy Świętojańskiej, Biesiady Śląskiej oraz programu artystycznego dla dzieci

odpowiedzialni: Adam Świerczyna, Michał Wojaczek. 1. Przygotowanie i realizacja IX Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II,

odpowiedzialny: Rafał Tymusz.


 1. Przygotowanie i organizacja „miasteczka dmuchańców”,

odpowiedzialny: Rafał Tymusz.
5) Przygotowanie i organizacja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira Rybnik 2014”,

odpowiedzialny: Marian Wolny.


6) Przygotowanie i realizacja Jarmarku Śląskiego,

odpowiedzialni: Michał Wojaczek, Joanna Wilaszek.
 1. Przygotowanie i realizacja VII Turnieju Dzielnic,

odpowiedzialni: Michał Wojaczek, Klaudia Korduła-Krybus.


 1. Przygotowanie i organizacja śląskiej wioski dziecięcej,

odpowiedzialny: Cezary Kaczmarczyk, Aleksandra Liniany-Zejer.


 1. Przygotowanie i organizacja branżowego konkursu rzemieślniczego,

odpowiedzialny: Michał Wojaczek.


 1. Przygotowanie i organizacja Jarmarku Muzealnego,

odpowiedzialny: Bogdan Kloch.


 1. Przygotowywanie i organizacja występów artystycznych rybnickich grup i solistów

odpowiedzialni: Aleksandra Liniany-Zejer.


 1. Pozyskanie i współpraca z potencjalnymi sponsorami,

odpowiedzialni: Michał Wojaczek, Mateusz Motyka, Sylwia Jaroch.


 1. Przygotowanie zaplecza technicznego,

odpowiedzialny: Jacek Reclik.


 1. Obsługa organizacyjno-administracyjna zespołu zadaniowego,

odpowiedzialna: Sylwia Jaroch.
3. Dodatkowy zakres działań zespołu będzie wynikał z bieżących potrzeb organizacyjnych.

§ 3.


1. Kierowanie zespołem powierzam Dyrektorowi Domu Kultury Chwałowice, Michałowi Wojaczkowi.
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta, Ewie Ryszce.
3. Obsługę administracyjną zespołu prowadzi Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Urząd Miasta Rybnika Wz_Ryb_02 /

DDM 9000®©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna