Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im inż. Jana Kloski w Goraju z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie zwołania posiedzenia rady pedagogicznejPobieranie 40.86 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar40.86 Kb.
ZARZĄDZENIE nr 1/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju

z dnia 2 stycznia 2015

w sprawie zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Informuję, że 3 lutego 2015 (wtorek), o godz. 15.15, w sali maszynoznawstwa odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Porządek posiedzenia:

 1. Przywitanie zebranych.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej RP.

 3. Stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Klasyfikacja śródroczna uczniów technikum leśnego – wychowawcy klas.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyjęć do TL w roku szkolnym 2015/2016 – Roman Malich (Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły).

 6. Sprawy bieżące.

Komunikaty:

 1. Propozycje zmian w porządku obrad oraz ewentualnych uchwał i wniosków proszę składać do 30.01.2015.

 2. Informację o ocenie śródrocznej z poszczególnych przedmiotów należy przekazać uczniom zgodnie z §38, ust.1.5b Statutu Szkoły.

 3. Zobowiązuję do przedłożenia w dniu 3.02.2015 następujących dokumentów:

- dzienników lekcyjnych – wychowawcy klas (frekwencję w dziennikach zliczyć do 30 stycznia),

- dzienników zajęć wychowawczych – wychowawcy grup wychowawczych,

- dzienników zajęć dokumentujących realizację dodatkowej godziny zajęć wynikającej
z art. 42 KN – wszyscy nauczyciele – rozliczenie do 30 stycznia,

- dziennika pedagoga szkolnego,

4. Informacje i sprawozdania śródroczne wynikające z przyjętego planu nadzoru pedagogicznego należy złożyć do 4 lutego 2015, w sekretariacie szkoły. Są to:

- śródroczna informacja dotycząca pracy dydaktyczno-wychowawczej - wszyscy nauczyciele,

- śródroczna informacja dotycząca realizacji planu pracy opiekuńczo-wychowawczej – wychowawcy grup wychowawczych,

- dzienniki dokumentujące realizację godzin z „Kultury leśnej” – nauczyciele według przydziału,

- dzienniki zajęć realizowanych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym – nauczyciele wg. przydziałów,

- sprawozdania śródroczne z realizacji: 1. planu pracy pedagoga szkolnego – K. Fąferek,

 2. planu pracy Zespołu ds. udzielania pomocy pp. – K. Fąferek,

3) planu pracy ZNPO – Justyna Wiśniewska,

4) planu pracy ZNPZ – Piotr Mądrzak,

5) planu realizacji praktycznej nauki zawodu – Roman Wyrwas,

6) planu pracy samorządu uczniowskiego – Katarzyna Mituta,

7) planu apeli – K. Mituta,

8) planu pracy SCI – Anna Matuszewska-Gumięga,

9) planu pracy inspektora bhp – Zygmunt Jeliński,

10) planu pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa – Zygmunt Jeliński,

11) planów pracy kół, sekcji, zespołów – nauczyciele wg. przydziałów

(Maciej Strawa, Paweł Strawa, Zygmunt Jeliński, Ewa Wróbel, Jakub Balewski, Hieronim Wardęga). 1. Sprawozdanie z realizacji stażu na wyższy stopień awansu zawodowego:

- Antoni Krawczak,

- Anna Matuszewska-Gumięga,- Piotr Mądrzak (opiekun stażu W. Wardęgi).


 1. Wyszczególnione sprawozdania i informacje należy przygotować w formie pisemnej (format A4, czcionka 12 Times New Roman, tekst wyjustowany, odstępy 1,5).


Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Goraju,

z dnia 2 stycznia 2015, w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Podpis

1.

Balewski Jakub
2.

Bąbelczyk Agnieszka
3.

Drobiński Andrzej
4.

Fąferek Katarzyna
5.

Filoda Agnieszka
6.

Filoda Marcin
7.

Jeliński Zygmunt
8.

Jessa Leszek (N-ctwo Krucz)
9.

Junak Andrzej
10.

Kozłowski Jarosław
11.

Krawczak Antoni
12.

Malich Roman
13.

Małysko Adam
14.

Marcińczak Rafał
15.

Matuszewska – Gumięga Anna
16.

Mądrzak Piotr
17.

Mituta Jarosław
18.

Mituta Katarzyna
19.

Mokrzycki Janusz

urlop ojcowski

20.

Olkuśnik Bogdan (zast.)
21.

Stoiński Jacek
22.

Strawa Maciej
23.

Strawa Paweł
24.

Sułkowska Alicja
25.

Sułkowski Paweł
26.

Tabaka Albert
27.

Urbanowicz Alina
28.

Wardęga Hieronim
29.

Wardęga Wojciech
30.

Wiśniewski Andrzej
31.

Wiśniewska Justyna
32.

Wróbel Ewa
33.

Wyrwas Roman
34.

Wicher Marcin (zast.)
35.

Voss Przemysław
36.

Zalewska MałgorzataStrona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna