Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 rokuPobieranie 117.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar117.83 Kb.
Zarządzenie Nr 13/09

Burmistrza Brzeszcz

z dnia 11 maja 2009 roku
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 48 ust 1- 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499


z późn. zm.) w związku art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84, poz. 921 ze zm. Dz.U. z 2004r. Nr 38, poz.352 oraz z 2005r. Nr 102, poz.859)
§ 1
Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Brzeszcze w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku o numerach od 1 do 15.
Do składu obwodowych komisji wyborczych powołuję:
Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

Siedziba komisji: Przedszkole Nr 2 w Brzeszczach, ul. Narutowicza 6, Brzeszcze,

Telefon: 032/7372822


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Stanisław Wojnar

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Kacper Sajewicz

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Marta Cygoń

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Genowefa Krawczyk

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Aleksandra Kulecka

Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód
Polsko - Piast

6

Maciej Cygoń

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7

Wioletta Aneta Ryszka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8

Barbara Piwowarczyk

Burmistrz Brzeszcz


Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

Siedziba komisji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3, Brzeszcze

Telefon: 032/7373800


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Grzegorz Andruszko

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Mariusz Chrobak

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3

Maria Foksińska

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

4

Paweł Kulecki

Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast

5

Jacek Bielenin

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Jolanta Przemyk

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Barbara Włosiak

Burmistrz Brzeszcz


Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

Siedziba komisji: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, Brzeszcze,

Telefon: 032/2111490


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Adelajda Ryszka

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Joanna Hankus

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Bogumiła Piotrowska

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Małgorzata Łukawska

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Urszula Marta Matyszkiewicz

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Małgorzata Skoś

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Anna Żak

Burmistrz Brzeszcz


Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

Siedziba komisji: Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, ul. Lipowa 3, Brzeszcze,


Telefon: 032/2110019


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Jarosław Tralski

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Piotr Gawełek

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3

Marek Gawron

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

4

Halina Donocik

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Anna Drabek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6

Jolanta Dziwlik

Burmistrz Brzeszcz

7

Wojciech Chrobak

Burmistrz Brzeszcz ( art.48 ust.6)

Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

Siedziba komisji: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzeszczach, ul. Szkolna 6, Brzeszcze


Telefon: 032/2111220


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Lucyna Drabek

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Michał Sikora

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3

Anna Bajer

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

4

Izabela Miłkowska

Komitet Wyborczy Libertas

5

Małgorzata Maria Bielenin

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Ewa Hebda

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Katarzyna Faber

Burmistrz BrzeszczGmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6

Siedziba komisji: Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących


w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1, Brzeszcze

Telefon: 032/2109342
Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Andrzej Włodarczyk

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Arkadiusz Laszczyk

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3

Maria Bajer

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

4

Patrycja Miłkowska

Komitet Wyborczy Libertas

5

Andrzej Filipak

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Izabela Kiepura - Filip

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Anna Laszczyk

Burmistrz BrzeszczGmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7

Siedziba komisji: Dom Ludowy Brzeszcze - Bór, ul. Bór 65, Brzeszcze

Telefon: 032/2111612


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Magdalena Baczkowska

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Teresa Wolant

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Karol Gawełek

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Maciej Baraniak

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Barbara Górska

Komitet Wyborczy Libertas

6

Dawid Donocik

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7

Baraniak Przemysław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8

Joanna Cwynar

Burmistrz BrzeszczGmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

Siedziba komisji: Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach, Osiedle Paderewskiego Nr 19, Jawiszowice

Telefon: 032/2121086

Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Ryszard Giza

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Tomasz Bury

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Jakub Malec

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Agnieszka Pietryja

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Kinga Tomczyk

Komitet Wyborczy Libertas

6

Joanna Nadgórska

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7

Krzysztof Kut

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8

Bogdana Kulig

Burmistrz BrzeszczGmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9

Siedziba komisji: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Jawiszowicach, Osiedle Paderewskiego 14, Jawiszowice

Telefon: 032/2110088


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Marta Kowalik

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Marcin Faber

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Paulina Garlicka

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Grażyna Balińska

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Marcin Łukawski

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Katarzyna Czopek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Stanisław Matyszkiewicz

Burmistrz BrzeszczGmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10

Siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach, ul. Kusocińskiego 1, Jawiszowice

Telefon: 032/2111404


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Stanisław Kułach

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Iwona Matusik

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Lidia Grzywa

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Tomasz Krawczyk

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Barbara Magdalena Fajfer

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Dominika Kurowska

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Bożena Drobniak

Burmistrz BrzeszczGmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11

Siedziba komisji: Świetlica Ośrodka Kultury w Strażnicy OSP w Jawiszowicach,

ul. Bielska 2, Jawiszowice

Telefon: 032/2109008Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Dawid Kozak

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Łukasz Fajfer

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Bożena Malec

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Marlena Malarek

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Joanna Maria Saduś

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Magdalena Szczerbowska

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Gabriela Saduś

Burmistrz Brzeszcz

Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12

Siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Przecieszynie, ul. Wyzwolenia 54 a

Telefon: 032/2111303


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Tadeusz Sobiesiak

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Mirella Andruszko

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Anna Ślusarczyk

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Tomasz Kawa

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Aneta Ciągała

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Magdalena Stawowy

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Grażyna Skabek

Burmistrz Brzeszcz


Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13

Siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Skidziniu, ul. Oświęcimska 39

Telefon: 032/2111484


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Adam Karcz

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Beata Lipowska

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Agnieszka Micor

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Ilona Pucka

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Monika Krawczyk

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Agnieszka Kubiczek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Alicja Rochowiak - Zając

Burmistrz Brzeszcz


Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14

Siedziba komisji: Przedszkole w Skidziniu, ul. Wyzwolenia 7

Telefon: 032/2111310


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Katarzyna Kwaśny

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Beata Sajewicz

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Mariusz Pucka

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4

Justyna Korczyk

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

5

Alicja Zając

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Karolina Uroda

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Barbara Sikora

Burmistrz Brzeszcz


Gmina Brzeszcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15

Siedziba komisji: Świetlica Ośrodka Kultury w Zasolu, ul. Kostka Jagiełły 4Telefon: 032/2126511


Lp.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

1

Józefa Szyszka

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

2

Łukasz Garlicki

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3

Elżbieta Poprawa

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

4

Zofia Dlouchy

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Kamila Sikora - Szot

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6

Sebastian Kwaśny

Burmistrz Brzeszcz (art.48 ust.6)

7

Wioletta Szmytkowska

Burmistrz Brzeszcz§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3
Zarządzanie zostanie podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach i w siedzibach komisji wyborczych.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna