Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w PoznaniuPobieranie 0.99 Mb.
Strona1/6
Data27.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6


-PROJEKT-

z 24 listopada 2015 r.
Zarządzenie Nr .../15
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

z dnia …………… 2015 r.w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2015, poz.1651) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik nr 1.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik nr 2.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, przedstawia załącznik nr 3.

§ 5. Cele działań ochronnych przedstawia załącznik nr 4.

§ 6.1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania przedstawia załącznik nr 5.

2. Lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych dotyczących ochrony czynnej gatunków ptaków oraz ich siedlisk przedstawia załącznik nr 6§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

z ……..……………….. r.Załącznik Nr 1
Opis granic obszaru Natura 2000
Granicę obszaru opisano w oparciu o punkty jej załamania, dla których podano współrzędne geograficzne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”

Nr

X

Y

1

331991,08

477952,53

2

332026,03

477905,79

3

332054,88

477873,28

4

332089,13

477843,58

5

332120,72

477823,70

6

332182,90

477794,44

7

332277,18

477750,55

8

332338,55

477722,50

9

332996,44

477452,52

10

333314,72

477319,36

11

333388,69

477292,13

12

333439,08

477277,90

13

333478,50

477269,37

14

333507,35

477264,90

15

333521,17

477264,49

16

333568,72

477258,80

17

333611,80

477257,18

18

333665,44

477255,55

19

333726,81

477260,43

20

333859,70

477282,78

21

334138,90

477327,89

22

334351,85

477362,03

23

334574,56

477238,08

24

334933,82

477035,69

25

335192,29

476895,89

26

335445,88

476774,37

27

335775,47

476618,72

28

336025,81

476503,71

29

336063,05

476483,39

30

336096,53

476465,51

31

336359,06

476341,56

32

336563,95

476248,71

33

336609,13

476227,34

34

336676,58

476192,85

35

336815,45

476125,72

36

336854,19

476107,23

37

336885,87

476092,12

38

336953,35

476058,61

39

337008,32

476034,55

40

337025,79

476026,90

41

337093,33

475995,35

42

337160,85

475962,83

43

337185,90

475950,27

44

337396,20

475855,91

45

337583,95

475764,06

46

337615,25

475746,99

47

337635,00

475735,28

48

337653,04

475722,61

49

337670,11

475705,13

50

337688,40

475683,60

51

337700,59

475662,46

52

337711,16

475640,52

53

337723,75

475597,03

54

337739,60

475536,07

55

337691,24

475519,41

56

337726,60

475437,72

57

337740,82

475399,93

58

337744,89

475383,67

59

337757,49

475299,95

60

337779,84

475176,00

61

337826,57

474950,86

62

337864,37

474810,65

63

337932,64

474568,84

64

338025,30

474140,49

65

338038,31

474077,91

66

338041,56

474056,37

67

338043,59

474012,07

68

338040,75

473972,65

69

338036,28

473933,23

70

338024,90

473883,24

71

337944,84

473666,63

72

337886,31

473496,35

73

337784,30

473219,68

74

337709,53

473000,14

75

337665,23

472891,63

76

337628,25

472792,87

77

337584,93

472634,18

78

337582,66

472627,52

79

337563,75

472559,72

80

337579,03

472548,67

81

337580,67

472550,54

82

337613,67

472525,53

83

337611,75

472522,87

84

337606,91

472516,34

85

337599,37

472516,88

86

337592,69

472525,53

87

337560,12

472546,51

88

337550,26

472498,60

89

337544,85

472461,85

90

337540,45

472430,61

91

337528,92

472426,14

92

337472,16

472403,35

93

337460,51

472397,26

94

337427,66

472380,07

95

337386,23

472353,09

96

337369,70

472338,65

97

337352,14

472323,30

98

337336,55

472308,62

99

337310,59

472284,10

100

337292,25

472256,76

101

337284,39

472243,77

102

337069,86

472389,72

103

337184,46

472638,85

104

337215,35

472624,62

105

337265,33

472730,29

106

337188,53

472777,43

107

337165,36

472754,67

108

337153,57

472774,99

109

337106,03

472689,24

110

336973,13

472809,94

111

336834,96

472926,98

112

336752,42

472988,62

113

336705,32

473020,46

114

336662,24

473043,21

115

336593,15

473076,13

116

336611,84

473115,55

117

336450,91

473197,24

118

336436,28

473168,39

119

336342,40

473224,47

120

336242,83

473274,46

121

336117,66

473330,13

122

336090,43

473262,67

123

335900,24

473303,72

124

335918,93

473404,91

125

335937,86

473495,60

126

335854,39

473501,79

127

335748,24

473487,41

128

335694,60

473480,91

129

335538,54

473444,33

130

335286,57

473384,18

131

335209,76

473366,30

132

335189,85

473358,99

133

335175,63

473348,83

134

335162,62

473332,57

135

335147,58

473304,53

136

335085,41

473196,43

137

334960,64

472993,23

138

334863,92

472822,54

139

334767,19

472660,39

140

334606,67

472375,50

141

334578,22

472389,32

142

334526,61

472304,79

143

334425,82

472326,33

144

334327,27

472325,53

145

334181,97

472340,99

146

334121,69

472339,44

147

334067,37

472335,27

148

334012,51

472330,39

149

333933,26

472331,61

150

333949,11

472238,54

151

333964,55

472219,04

152

333975,53

472072,73

153

333980,81

472064,20

154

334486,78

471820,36

155

334926,91

471611,47

: files -> aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Data imprezy Wydarzenie
aktualnosci -> *Kształcenie w zakresie rozszerzonym – dodatkowo 4 godz tygodniowo. Semestr I
aktualnosci -> 1. Kolejne zmiany dotyczące modelu kosztów w 7 Programie Ramowym
aktualnosci -> Zakres konkursu
aktualnosci -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
aktualnosci -> 2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning) Finanse I zarządzanie projektami w pr – korzystajmy z helpdesk’a Konferencja „Zrównoważony I Bezpieczny Transport Powierzchniowy”
aktualnosci -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
aktualnosci -> Janusz Żurakowski
aktualnosci -> Do podręcznika Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Starożytność, średniowiecze

Pobieranie 0.99 Mb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna