Zarządzenie nr 27 / 2007 Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój z dnia 21 czerwca 2007 rokuPobieranie 5.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.27 Kb.
ZARZĄDZENIE Nr 27 / 2007

Burmistrza Gminy Iwonicz - Zdrój

z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Gminnej w celu szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z zarządzeniem Nr 84/07 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi


z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1

W celu szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych takich jak : susza, huragan, gradobicie, powódź, nadmierne opady, wymarznięcie, huragan a także w wyniku pożaru lub osuwisk ziemi na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój, powołuję Gminną Komisję, w składzie :
Przewodniczący Komisji - Adam Michna - Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

Członkowie :

Elżbieta Krupa - Przedstawiciel Zarządu Izby Rolniczej Województwa Podkarpackiego,

Andrzej Kaleta - Przedstawiciel Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 2

Dokonane szacunki i oceny rozmiarów strat, o których mowa w § 1, przekazywane będą do Wojewódzkiej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód, z siedzibą w Boguchwale.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobieranie 5.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna