Zarządzenie Nr 332/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia protokółu Komisji Kwalifikacyjnej ds uchodźcówPobieranie 14.85 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.85 Kb.

PW-0152/332/2003Zarządzenie Nr 332/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 5 maja 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia protokółu Komisji Kwalifikacyjnej ds. uchodźców.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 6 uchwały Nr 839/LXVIII/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warszawa-Centrum (Dz. Urzędowy Wojewody Mazowieckiego Nr 237, poz. 4389 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Zatwierdzić protokół z dnia 22 października 2002 r. z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej typującej kandydatów do otrzymania mieszkania z zasobów m.st. Warszawy, spośród osób posiadających status uchodźcy, wymienionych w protokóle stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński


Załącznik do zarządzenia Nr 332/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 5 maja 2003 r.

PROTOKÓŁ


z drugiego posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej typującej kandydatów - osoby

posiadające status uchodźcy do otrzymania mieszkania

z zasobów Gminy Warszawa - Centrum w dniu 22 października 2002
Pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w n/w składzie, na podstawie porozumienia z dnia 25 marca 2002 pomiędzy Zarządem Gminy Warszawa Centrum a Zarządem Powiatu Warszawskiego w sprawie współpracy dotyczącej pomocy w uzyskaniu mieszkania przez osoby posiadające status uchodźcy, odbyło się w dniu 17 lipca 2002, podczas którego wskazano m.in. rodzinę Pana Tusgul Okkes z żoną i 4 dzieci do przyznania mieszkania z zasobów lokalowych Gminy Warszawa Centrum.

Rodzina, mimo powzięcia informacji o zakwalifikowaniu do przyznana jej mieszkania, opuściła, prawdopodobnie na stale, nasz kraj. W załączeniu notatka służbowa pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w tej sprawie.

W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie w miejsce rodziny Pana Tusgul Okkes innej rodziny / osoby posiadającej status uchodźcy do przyznania mieszkania z zasobów lokalowych Gminy Warszawa Centrum.
Komisja obradowała w następującym składzie:

1. Bogdan Krysiewicz- Przewodniczący Komisji

2. Paweł Wypych - Członek Zarządu

3. Ludwika Wujec - Członek Komisji

4. Krystyna Czerwińska - członek Komisji

5. Sławomir Potapowicz - Sekretarz Komisji

6. Agata Kaczmarska - Sekretarz Komisji
Do kwalifikacji zostały przedstawione osoby / rodzina, których wnioski zostały wstępnie pozytywnie zaopiniowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i których Komisja Kwalifikacyjna nie wskazała do przyznania lokalu na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r.:
1. Pan Abou Hussein Alla Mahmoud - samotny

2. Pan Bilgin Abdunnasir - samotny

3. Pani Gubartalla Amina Abdel Waab - samotna

4. Pan Ukici Ajet z żoną i 3 dzieci


Komisja Kwalifikacyjna uznała, że podstawową przesłanką do przyznania mieszkania w miejsce rodziny Pana Tusgul Okkes będzie sytuacja rodzinna.
Komisja Kwalifikacyjna jednogłośnie do przyznania mieszkania z zasobów lokalowych Gminy Warszawa Centrum wskazała Pana Ukici Ajet z żoną i 3 dzieci.
Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków Komisji

Bogdan Krysiewicz

Paweł Wypych

Ludwika Wujec

Krystyna Czerwińska

Sławomir PotapowiczAgata Kaczmarska
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna