Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w OlkuszuPobieranie 6.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.8 Kb.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015

Dyrektora Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu


z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu
Na podstawie § 26 Uchwały Nr VII/128/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu

zarządzam, co następuje:


§1

Powołać Okręgową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu w Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu

w następującym składzie:


  1. mgr Agnieszka Ćwik – przewodniczący

  2. Julia Szczepanek - członek

  3. Aleksandra Sioła - członek

  4. Kamil Jurczyk - członek

  5. Kamil Maj - członek§2

Do zadań Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy:  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

  2. przeprowadzenie wyborów w okręgu.

  3. ustalenie wyników wyborów w okręgu,

  4. sporządzenie protokołu z wyborów i przekazanie go do Burmistrza.§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.§4

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna